10 Adımda Kira Tespit Davası - Uyarlama Davası Farkı

Eğitim

10 Adımda Kira Tespit Davası - Uyarlama Davası Farkı

Hazırlayan: HUBOX Orijinal

Süre: Toplam 10 Dakika

Bölüm Sayısı: 2

Genel Bakış

Enflasyonist ortamda kiraya veren ile kiracı ile arasındaki hukuki uyuşmazlıklar genellikle kira bedelinin belirlenmesi noktasında toplanır. Bu bedelin belirlenmesi noktasında ise iki farklı çözüm yöntemi ortaya çıkar. Borçlar Kanunu genel hükümlerde düzenlenen uyarlama imkânı ile özel hükümlerde düzenlenen kira tespit davası. Ancak her iki davada temelde özellikle 10 farklı nokta ile birbirinden ayrılır. Bu önemli noktaları bilmek, taraf avukatları olarak tercih edeceğiniz yolu belirlemede size kılavuz olacak.

Devamını Göster

Bölümler

1. Kira Tespit Davası ve Uyarlama Davası Arasındaki Farklar - I

05:54

Kira tespit davasının hangi kira sözleşmeleri için geçerli olacağını; hangi süreden sonra açılabileceğini, her iki dava arasındaki ihtarname şartı bakımından farklılıkları; uyarlama davası açabilmenin gerektirdiği şartları ve son olarak geriye yönelik talepler bakımından her iki dava arasındaki farkları bu bölümü izleyerek öğrenebilirsiniz.

2. Kira Tespit Davası ve Uyarlama Davası Arasındaki Farklar - II

04:06

Hakim ve bilirkişilerin değerlendirme ölçütleri, sözleşmeye müdahale noktası, bedel dışındaki hükümlerin değişme durumu, ihtiyati tedbir talep edebilmenin mümkün olup olmaması ve harçlar noktasında her iki dava arasında temel ayrımlar bulunur.

Benzer İçerikler