Hukuk Davalarında Duruşma Aşamaları

Eğitim

Hukuk Davalarında Duruşma Aşamaları

Hazırlayan: Ensar Baturman

Süre: Toplam 50 Dakika

Bölüm Sayısı: 7

Genel Bakış

Teori ve uygulamanın farkının en çok hissedildiği alanlardan biri hukuk mahkemelerindeki yargılama süreci desek yanlış olmaz. Ön inceleme, tahkikat, deliller ve hüküm aşaması olmak üzere temel aşamaları uygulamalı ve en önemli noktalarıyla bu içerikte derledik.

Devamını Göster

Bölümler

1. Duruşmaya Hazırlık

05:20

Davacı ya da davalı taraf vekili olduğumuzu düşünelim. Bunu ilk olarak tebliğ edilen tensip zaptıyla anlarız ve dilekçeler aşaması tam anlamıyla başlar. Bu aşamada çok fazla hususa dikkat etmemiz gerekir. Tebligat süreci hukuka uygun işlemiş mi? Delillerimiz hukuka uygun celbi için ne gibi işlemleri kontrol etmemiz gerekir? Bu sorular bu bölümde cevabını bulacaklarınızdan sadece birkaç tanesi.

2. Ön İnceleme Duruşması

10:34

Tahkikat aşamasından önce usûlen dikkat etmemiz gereken birçok noktanın olduğu aşama. Yargılama sırasında bu aşama çok kısa ve genellikle tahkikat aşamasıyla tek bir duruşmada birleştirilen bir aşama olsa da ilk itirazların ve dava şartının değerlendirilmesi gibi birçok konuda oldukça büyük rol oynar. Tahkikat aşamasındaki birçok ilerlemenin kaderini, ön inceleme aşamasının detaylarına hâkim olmak tayin eder desek çok da yanılmayız.

3. Tahkikat Duruşmaları

05:11

Davanın en çetin ilerleyen kısmı diyebiliriz. İddia, savunma ve delillerin değerlendirildiği; hükmün temellerinin atıldığı aşama olarak tanımlamak gayet yerinde olur. İşleyişin nasıl olduğunu bu bölümde öğrenip en önemli delillere ilişkin ayrıntılı bilgileri edinebilirsin.

4. Tanık Anlatımları

09:14

En önemli takdiri delillerden biri olmasına rağmen davanın seyrini kontrolümüz dışında değiştirebilecek bir delil: Tanıklar. Beyanlarında heyecan ile şahit olduklarından çok daha farklısını dile getirebilirler. Bu kısım uygulama aşamasından bir örnek? Peki ya usul kuralları gereği tanık dinletmek için hangi adımları takip etmemiz gerektiğini biliyor muyuz? Tanık deliline ilişkin tamamen uygulamadan işleyiş kuralları ve öneriler bu bölümde.

5. Bilirkişi İncelemesi

07:32

Bu bölümde belki de hiçbir kitapta bulamayacağınız önemli detayları bir araya getirdik. Birkaç soru ile neler öğrenecekleriniz konusunda biraz heyecanlanmanızı isteriz. Mesela; dosyaya sunduğunuz uzman görüşü ile bilirkişi raporu arasında çelişkiler mevcut. Böyle bir durumda Yargıtay’ın görüşü nedir?

6. İkrar

05:54

Yazılı yargılama usûlünde mahkeme içi sözlü ikrara çok sık rastlamasak da hakim duruşma esnasında taraflara soru sorabilir. İşte böyle bir durumda herhangi bir taraf fark etmeden ikrarda bulunabilir. Bu yüzden dosyaya ve olaylara hakim olmak oldukça önemli. Taraf vekilleri olarak hangi durumda nasıl hareket etmemiz gerektiğini güncel Yargıtay kararları ile bu bölümde derledik.

7. Yemin Delili ve Karar Duruşması

06:11

Senetle ve yazılı delille ispatı gereken konularda başvurulan bir delil. Her birimiz dilekçelerimizin deliller kısmında belirtiriz ancak usulen uygulamada nasıl bir işleyiş olduğuna çok hâkim olmayabiliriz. İşleyişi öğreniyor ve karar duruşmasının önemli detayları ile bu eğitimi sonlandırıyoruz.

Benzer İçerikler

Yeni
UYAP ile İlamlı İcra Takibi Başlatmak
HUBOX Orijinal
Yeni
Adli Tatilde Süreler
HUBOX Orijinal
Bilirkişi Gözü ile Dava Dosyalarında Avukatların Yaptığı Başlıca Hatalar
Murat Topuz
Hukuk Davalarında Duruşmaya Hazırlık ve Dava Süreci
Pınar Durmaz
Uygulamadan Bilgilerle Arabuluculuk Sürecinde Taraf Vekilliği
Pınar Durmaz
Kira Tespit Davasının Anatomisi
Ömer Batuhan Uçmak
İş Hukuku Uygulamasında Karşılaşılabilecek Kritik Noktalar: Seri - II
Pınar Durmaz
Yargıtay Kararları Işığında Kısmî Dava ve Belirsiz Alacak Davası
Evrim Erişir
İşe İade Davalarının Anatomisi: Seri - III
Pınar Durmaz
Kiracının Tahliyesi ve Kira Tespit Davaları: Soru-Cevap
Efe Murat Bulut
Uygulamalı Sözleşme Yazımı: Seri - I
Gökhan Kuruca
İş Sözleşmelerinin Hazırlanmasında Önemli Noktalar
Pınar Durmaz
Anlaşmalı Boşanma Davası ve Protokol Hazırlanması
Ezgi Kozanlı
Adliye Personeliyle İletişim, Ön Büro İşlemleri ve Dava Dosyası İnceleme
Ensar Baturman
İşe İade Davalarının Anatomisi: Seri - II
Pınar Durmaz
Müvekkille Görüşme ve Yargılama Sürecinde İletişim
Ensar Baturman
İşe İade Davalarının Anatomisi: Seri - I
Pınar Durmaz
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - I
Eşref Çelik
İş Hukuku Uygulamasında Karşılaşılabilecek Kritik Noktalar: Seri - I
Pınar Durmaz
Şirket Faaliyetlerindeki Hukuki Hatalar: Sözleşme Süreçleri - I
Mehmet Durmaz
Kira Hukukunda Kiracının Tahliyesi
Efe Murat Bulut
Şikayet Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
İşçiden Savunma İsteme Şekli ve Önemli Noktalar
Pınar Durmaz
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davası
Cem Veziroğlu
CMK Seri - I: Soruşturma Evresi
Mustafa Tırtır
Uygulamalı KVKK Uyum Süreci
A. Cenk Konukpay
Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü
A. Cenk Konukpay
Marka Hakkına Tecavüz Davalarının Anatomisi
Mert Şahinci
Marka Baskını
Mert Şahinci
Anonim Şirketlerde Genel Kurul Süreci
Cem Veziroğlu
İşçilik Alacağı Davalarının Anatomisi
Pınar Durmaz