Hukuk Davalarında İstinaf Dilekçesi Yazımı ve Harç Hesaplama

Eğitim

Hazırlayan: HUBOX Orijinal

Süre: Toplam 13 Dakika

Bölüm Sayısı: 4

Genel Bakış

Hukuk dava dosyalarımızın en önemli aşamalarından biri olan istinaf aşaması, doğru hazırlanmış bir istinaf başvuru dilekçesiyle başlar. Bu dilekçeleri nasıl hazırlamamız gerektiğini ve dikkat edilmesi gereken noktaları öğrendikten sonra bir diğer önemli aşama dava vardır. O da değişen durumlara göre hesaplanması gereken istinaf harçlarıdır.

Devamını Göster

Bölümler

1. Yetkili BAM Seçimi ve Dilekçeye Başlangıç

03:07

Dilekçemizi başlarken ilk bilmemiz gereken husus, yetkili Bölge Adliye Mahkemesini doğru tespit etmemiz gerekliliğidir. Dilekçemizin açıklamalar kısmına gelmeden önce taraf bilgileri yanında mutlaka istinaf dilekçemize yazmamız gereken başka unsurlar da vardır. Bunları bazıları genelde unutulur. Kanunda yazılı bu unsurların dilekçede nasıl yer alacağı bu bölümde örnek dilekçe ile gösteriliyor.

2. İstinaf Dilekçesinin Açıklamalar Kısmı

04:33

Dilekçemizin açıklamalar kısmını yazmaya başlıyoruz. Dilekçenin bu bölümünde iki önemli ana başlığa yer veririz: Bunlardan biri karar özeti kısmıdır. Diğeri ise başvuru sebepleri ve gerekçeleridir. Başvuru sebepleri ve gerekçelerini doğru bir şekilde ifade etmek istinaf incelemesinin lehimize sonuçlanması için en büyük adımdır diyebiliriz. Bu bölüm aynı zamanda istinaf dilekçenizdeki talep kısmını oluşturmanızda büyük rol oynar.

3. İstinaf Dilekçesinin Talep Kısmını Oluşturmak

01:53

Dilekçemizin talep bölümünü oluştururken bilmemiz gereken bazı hususlar var. Her durumda aynı talepte bulunamamak gibi. Başvuru sebeplerimize göre değişecek istemlerimizi nasıl ifade etmemiz gerektiğini bilmeli; uygulamada sıklıkla hata yapılan talep cümlelerini kurmaktan kaçınmalıyız.

4. Dilekçenin Sunuluşu ve Harçların Hesaplanışı

03:23

Artık dilekçemizi sunma ve hemen ardından ilgili dosyaya istinaf harçlarını yatırma aşamasına geldik. İstinafa kanun yoluna başvuran tarafların dosyaya yatırdığı istinaf kanun yoluna başvuru harcı dışında ödenmesi gereken karar ve ilam harcı noktasında akıllar karışabiliyor. Davanın reddi, kabulü veya kısmi kabulü halinde davacı ve davalı taraf sıfatınıza göre değişkenlik gösterecek karar ve ilam harcını nasıl hesaplayacağınız örnekler ile anlatıldı.

Benzer İçerikler