İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - II

Eğitim

İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - II

Hazırlayan: Eşref Çelik

Süre: Toplam 47 Dakika

Bölüm Sayısı: 9

Genel Bakış

Eğitimin bu serisinde infaz hesaplaması yapabilmek için bilmeniz gereken en önemli noktalar anlatılıyor. Bu eğitimi izlediğinizde müvekkilinizin birden fazla suç işlemesi halinde ceza infaz kurumunda ne kadar süre geçireceğini ve koşullu salıverilme ile denetimli serbestlik sürelerinin nasıl hesaplanması gerektiğini örnekler ve eğitim içi tablolarla rahat bir şekilde öğreneceksiniz. Hesaplama araçlarına ihtiyaç duymadan da bilgi sahibi olabilmek için şimdi izle.

Devamını Göster

Bölümler

1. Suçların İçtimaı

03:14

Birden fazla suç işlenmesi halinde ceza infaz kurumunda geçirilecek sürenin en fazla ne kadar olacağına ilişkin örneklere ve özet tablolara geçmeden önce içtima kavramını anlamakta yarar var.

2. 765 sayılı TCK’da İçtima Sistemi

04:18

Uygulamada eski yasal düzenlemelere ihtiyacınız olabilir. Şu anki düzenlemelerden farklı bir içtima sistemi benimseyen eski sistemin infaz hukukuna ve hesaplamalarına ilişkin en önemli maddelerini örnek olaylar ve özet tablolarla incelemeye başlayın.

3. 765 sayılı TCK'da İçtima Sistemi - II

02:37

Bu bölümde bir kişinin aynı türden farklı ağır hapis cezası alması durumu ile farklı türden şahsi hürriyeti bağlayan ceza alması durumunda ceza infaz kurumunda ne kadar süre geçireceği açıklanıyor.

4. 5275 sayılı TCK’da İçtima Sistemi

02:49

Artık yürürlükte olan yasalara göre içtima sisteminin nasıl olduğu sorusunu cevaplamaya başlıyoruz. Diğer bölümlere geçmeden önce örnekler ve özet tabloların yardımıyla gerekli notları almaya başlayabilirsiniz.

5. "Hak Ederek Tahliye" Kavramı

02:44

İnfaz sürecinde avukatların en çok karşılaşacağı hususlardan biridir. Bu kavramı hesaplama öncesi bir “çatı” kavram olarak düşünmemiz infaz hukukuna ilişkin hesaplamalarımızda bize oldukça yardımcı olacak. Örnek olay ile hak ederek tahliye süresinin ne anlama geldiği anlatıldı.

6. Koşullu Salıverilme Şartları

10:03

Müvekkilinizin ceza infaz kurumunda ne kadar süre geçireceğini hesaplamanız için ilgili suça ilişkin koşullu salıverilme oranını bilmeniz gerekir. Ancak daha öncesinde bilmeniz gereken birçok şey var. Onlardan biri: Koşullu Salıverilme Şartları.

7. Koşullu Salıverilmede Uygulanacak Süre, Oran ve Hesaplamalar

06:21

Müvekkilinizin koşullu salıverilme şartlarını karşıladığını düşünerek hesaplama yapmaya başlıyoruz. Her suç için koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için ceza infaz kurumunda geçirilmesi gerekli süreler farklı. Adi suçlar ve istisna suçlar bakımından oranların neler olduğu özet tablolar ve örnek hesaplamalarla ile bu bölümde sizinle buluşuyor.

8. Koşullu Salıverilmede Uygulanacak Süre, Oran ve Hesaplamalar - II

02:47

İstisna suçlar bakımından koşullu salıverilme oranının ¾ olarak uygulandığı durumlar vardır. Özellikle örgüt suçları bakımından genel ve özel durumları iyi şekilde öğrenmek gerekir. Özet tablolar ve örnek hesaplamalarla anlatıldı.

9. 18 Yaş Altı Hükümlüler İçin Koşullu Salıverilme Hükümleri

11:40

Yasal düzenlemeler gereği bu sefer farklı bir tabloyla karşılaşırız. Müvekkilimizin yaş tespitinin aslında ilk belirlememiz gereken husus olduğunu da anlıyoruz. Değişen oran ve süreler daha iyi anlaşılabilmesi için örnekler ile anlatıldı.

Benzer İçerikler

Yargıtay Kararları Işığında Olası Kast - Bilinçli Taksir Farkı
Kazım Yiğit Akalın
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - II
Begüm Osma
Ceza Avukatı Olmak
HUBOX Orijinal
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - I
Begüm Osma
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Bilgisayar Araması ve İletişimin Denetlenmesi
Eşref Çelik
Ceza Hukukunda Esas Hakkında Savunma
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Önleme Araması
Eşref Çelik
Tutuklu Müvekkil ile İletişim ve Cezaevi Süreci
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Adli Arama
Eşref Çelik
Sulh Ceza Hakimliğinde Sorgu Aşaması
Kazım Yiğit Akalın
Kişilik Hakkının ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlalinde Erişim Engeli Süreci
HUBOX Orijinal
Karakol ve Savcılık Süreci
Eşref Çelik
Savunma Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Uygulamada Cezaevi Süreci
Eşref Çelik
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - I
Eşref Çelik
TCK m.188/1 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
TCK m.188/3 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
Şikayet Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Yargıtay Kararları Işığında Belgede Sahtecilik Suçları
Güçlü Akyürek
CMK Seri - I: Soruşturma Evresi
Mustafa Tırtır
TCK'nın Yer Bakımından Uygulanması
Güçlü Akyürek
Marka Hakkına Tecavüz Davalarının Anatomisi
Mert Şahinci
TCK’daki Benzer Suç Tiplerinin Ayrımı
Güçlü Akyürek
Şikayet, Uzlaştırma ve Mağdur Vekilliği
Güçlü Akyürek
Soruşturma ve Kovuşturma İşlemlerinde Avukatın Rolü
Güçlü Akyürek
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
Sinan Altunç