İşçilik Alacağı Davalarının Anatomisi

Eğitim

İşçilik Alacağı Davalarının Anatomisi

Hazırlayan: Pınar Durmaz

Süre: Toplam 64 Dakika

Bölüm Sayısı: 8

Genel Bakış

Stajyer avukat isen veya henüz yeni avukat olduysan işçilik alacakları davaları ile sık sık karşılaşacaksın. Bazen işveren vekili bazen işçi vekili olacaksın. Bu konuda kanunları ve kitapları okuduğuna eminiz. Bu içerik ile müvekkil görüşme aşamalarını, dava sürecini ve karar sonrası icra sürecini uygulamalı bir şekilde öğreneceksin. İçeriği bitirdiğinde artık nereden başlayacağını ve nasıl ilerleyeceğini biliyor olacaksın.

Devamını Göster

Bölümler

1. Müvekkil ile Dava Sürecine İlişkin İlk Görüşme

06:50

İşçilik alacağı olduğu iddiasıyla ofisine gelen bir müvekkil ile gerçekleştireceğin ilk toplantı çok önemlidir. Olayın hukuki boyutuyla magazinsel ayrıntılardan arındırılmış şekilde değerlendirilmesi ve saptamalarda bulunulması gerekir. Gerekli analizler yapıldıktan sonra davanın sonucunun ne olabileceğine ilişkin müvekkile verilen bilgilerin objektif ve gerçek dışı olmaması avukat-müvekkil arasında sağlıklı bir süreç başlangıcını sağlar. İlk görüşmede nelere dikkat edilmesi gerektiğini bu bölümde öğrenebilirsin.

2. Dava Öncesi Fesih Durumuna İlişkin Tespit ve Analiz

10:44

İşçinin iş sözleşmesinin ne şekilde feshedildiği veya feshedilmeme durumu söz konusu ise feshin hangi sebeplere dayanarak nasıl yapılması gerektiğine ilişkin belirlemelerin yapılması, olası dava sürecine başlamadan önce en önemli adımlardan biridir. Müvekkiline yazılı bir fesih bildirimi ulaşmamış olabilir veya müvekkilin iş sözleşmesi devam ederken fesih hazırlığı yapmak istiyor olabilir. Tüm olasılıklar kapsamında neler yapılması gerektiğine bu bölüm ile ulaşabilirsin.

3. Talep Edilmesi Gereken Önemli Bilgi ve Belgeler

07:47

Müvekkilden olayı dinlerken dava dilekçenizin temelini oluşturacak bazı bilgilerin not edilmesi ve iddiaları güçlendirecek delilleri oluşturan bazı belgelerin talep edilmesi çok önemlidir. Müvekkile yöneltilmesi gereken doğru soruların ve talep edilmesi gereken belgelerin neler olduğunu bu bölümde bulabilirsin.

4. İşçilik Alacaklarının Yaklaşık Olarak Hesaplanması

05:36

Arabuluculuk ve dava süreci öncesi dilekçenin yazılması esnasında yapılması gereken en önemli şeylerden biri işçilik alacaklarını hesaplamaktır. Bu noktada feshe bağlı olan ve feshe bağlı olmayan alacakların ayrımını yapmak gerekir. Müvekkil iş sözleşmesini feshetmese dahi bazı alacaklarını dava konusu yapabilir. Fesih sonucu veya fesih söz konusu olmasa da talep edilebilecek alacakların neler olduğu bu bölümde anlatıldı.

5. Fazla Mesai Ücretinin Hesaplanması

04:55

İşçilik alacaklarından olan fazla mesai ücreti alacağı da diğer alacaklar gibi yargılama aşamasında bilirkişiler tarafından hesaplanır ve ilgili raporda bu hesaplamalara yer verilir. Ancak tahmini hesaplamaların yapılması iki aşama için zarara uğramamak için çok önemlidir. Bu aşamalardan ilki arabuluculuk sürecindeki pazarlık aşamasıdır, ikinci aşama ise dava sürecindeki sulh görüşmeleridir. Fazla mesai talebinde bulunmadan müvekkile sorulması gereken soruları ve hesaplama şeklini bu bölümde bulacaksın.

6. Kıdem Tazminatının Hesabına Yönelik Önemli Noktalar

05:58

Kıdem tazminatına esas ücretin hangisi olduğu; bu ücretin hangi yollar ve belgeler ile tespit edileceği, kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağı sorularına izleyeceğiniz bu bölümde yer veriliyor. Ayrıca dava sürecine geçmeden önce başvurulması zorunlu olan arabuluculuk kurumuna ilişkin önemli ayrıntılara ve sürecin uygulamada nasıl ilerlediğine bu bölümle ulaşabilirsin.

7. Dava Dilekçesinin Hazırlanması ve Önemli Ayrıntılar

11:56

Dava dilekçesi, yargılama sürecinin kuşkusuz en önemli kısmıdır. Örneğin davanın türünün belirlenmesi aşamasında yapılan hatalar maalesef davanın reddine bile sebep olabilir. Bu bölümde, bir işçi alacağı talepli dava dilekçesinde mutlaka dikkat edilmesi gereken hususları öğrenebileceksin.

8. Tanıklar, Bilirkişi, Lehe Gelen Kararın İcrası ve İcranın Geri Bırakılması

09:59

Tanık ve bilirkişi iş hukuku yargılamalarının en önemli delilleridir. Tanıkları seçerken belirli kriterlere dikkat etmeniz gerekir. Uygulamada tanıkların nasıl beyan edildiği ve nasıl dinlendiği sorularının cevabını bu bölümde bulacaksın. Bir diğer önemli delil olan bilirkişi incelemesi sonucu ortaya çıkan raporun ne anlama geldiği, hangi hususları içerdiği ve nelere dikkat edilerek rapora itiraz veya beyan sunulacağı akıcı ve uygulamadaki şekliyle anlatıldı.

Benzer İçerikler

Kiralanan Taşınmazın İlamlı Tahliyesi: Kiraya Veren Kaynaklı Sebepler
HUBOX Orijinal
Bilirkişi Gözü ile Dava Dosyalarında Avukatların Yaptığı Başlıca Hatalar
Murat Topuz
Uygulamalı Sözleşme Yazımı: Seri - II
Gökhan Kuruca
Kiralanan Taşınmazın İlamsız Tahliyesi - Örnek No:14
HUBOX Orijinal
Kira Uyarlama Davasının Anatomisi
Ömer Batuhan Uçmak
Kira Tespit Davasının Anatomisi
Ömer Batuhan Uçmak
Yargıtay Kararları Serisi: Borçlar Hukuku
HUBOX Orijinal
İş Hukuku Uygulamasında Karşılaşılabilecek Kritik Noktalar: Seri - II
Pınar Durmaz
İşe İade Davalarının Anatomisi: Seri - III
Pınar Durmaz
Kiracının Tahliyesi ve Kira Tespit Davaları: Soru-Cevap
Efe Murat Bulut
Uygulamalı Sözleşme Yazımı: Seri - I
Gökhan Kuruca
İş Sözleşmelerinin Hazırlanmasında Önemli Noktalar
Pınar Durmaz
Hukuk Davalarında Duruşma Aşamaları
Ensar Baturman
İşe İade Davalarının Anatomisi: Seri - II
Pınar Durmaz
İşe İade Davalarının Anatomisi: Seri - I
Pınar Durmaz
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - I
Eşref Çelik
İş Hukuku Uygulamasında Karşılaşılabilecek Kritik Noktalar: Seri - I
Pınar Durmaz
Telif Hakkının İhlalinden Doğan Hukuk Davaları
Efe Murat Bulut
Şirket Faaliyetlerindeki Hukuki Hatalar: Sözleşme Süreçleri - I
Mehmet Durmaz
Gayrimenkul Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması
Efe Murat Bulut
Kira Hukukunda Kiracının Tahliyesi
Efe Murat Bulut
Şikayet Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
İşçiden Savunma İsteme Şekli ve Önemli Noktalar
Pınar Durmaz
Çalışanların Meydana Getirdiği Eserler Üzerindeki Fikri Hak Sahipliği
Efe Murat Bulut
CMK Seri - I: Soruşturma Evresi
Mustafa Tırtır
Siber Güvenlik Hukuku: Siber Suçlar
Kemal Kumkumoğlu
Uygulamalı KVKK Uyum Süreci
A. Cenk Konukpay
Bedelde Muvazaa
Murat Topuz
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi
Murat Topuz
Marka Hakkına Tecavüz Davalarının Anatomisi
Mert Şahinci
Borçlu Temerrüdü
Murat Topuz
Marka Baskını
Mert Şahinci
Yargıtay Kararları Işığında Ayıplı İfa ve Eksik İfa
Murat Topuz