İşe İade Davalarının Anatomisi: Seri - I

Eğitim

İşe İade Davalarının Anatomisi: Seri - I

Hazırlayan: Pınar Durmaz

Süre: Toplam 23 Dakika

Bölüm Sayısı: 4

Genel Bakış

İş Hukuku uygulamasında en çok karşılaşılan dava türlerinden biri: İşe İade Davaları. Ancak bu dava türünü diğer iş davalarından ayıran ve bilinmesi gereken önemli noktalar vardır. Bu seride, işe iade davalarının usul hukuku açısından dava türü olarak tespiti; işe iade davalarının tazminat davaları ile birlikte açılması, davanın açılabilmesi için şartlar ve arabuluculuk süreci adım adım uygulamadaki haliyle anlatılıyor.

Devamını Göster

Bölümler

1. Tespit Davası Niteliğinde Olması ve Alacak Davası ile Birlikte Görülememesi

02:07

Müvekkilinizin iş sözleşmesinin feshedildiğini ve işe iade davası açmak için gerekli süreci başlattığınızı düşünelim. İşte bu noktada bir de işçilik alacağı davası açılması hukuki tartışmaları beraberinde getirir. Bu bölümde güncel Yargıtay Kararları ışığında işe iade davası ile işçilik alacağı davasının beraber açılması durumunda sürecin nasıl ilerleyeceğini ve yapmanız gerekenleri öğreneceksiniz.

2. İşe İade Davası ile Birlikte Tazminat Talepli Ayrı Bir Dava Açılması: Erken Dava

05:38

İşe iade davası ile işçilik alacağı davalarının ayrı ayrı açılması uygulamada en sık rastlanan yöntemlerden biri olsa da talep edilen alacak türüne göre alacak davasının reddedilme ihtimali değişir. Özellikle feshe bağlı alacaklar bakımından bu davaların aynı zamanda ayrı ayrı açılmasının neden riskli olduğunu bu bölümü izleyerek öğrenebilirsiniz.

3. İşe İade Davası Öncesi Dava Şartı Olarak Arabuluculuk

06:00

İşe iade davası açmadan önce arabuluculuğa başvurmanın şart olduğunu bilsek de gerek başvuru sürecinde gerekse arabuluculuk süreci tamamlanana kadar nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilmek oldukça önemli. Özellikle ihbar süresi verilerek yapılan fesihlerde arabuluculuğa başvuru süresinin ne zaman başlayacağı noktasında oldukça fazla hata yapılmakta. Bu bölümde tüm bu süreçleri ve arabuluculuk tutanağında mutlaka belirtilmesi gereken hususları en önemli noktalarıyla öğreneceksiniz.

4. İşe İade Davasını İş Güvencesi Kapsamındaki İşçilerin Açabilmesi

09:14

İşe iade davası açabilmek için Kanunda yazılı birçok şart bulunur ancak önemli olan bu şartların mevcut olup olmadığını iyi bir şekilde analiz edebilmektir. Bunu yaparken uygulamadan örnekler ve güncel Yargıtay kararları ile donatılmış bir eğitim bölümü izlemek sizin için oldukça faydalı olacak.

Benzer İçerikler

Yeni
UYAP ile İlamlı İcra Takibi Başlatmak
HUBOX Orijinal
Yeni
Adli Tatilde Süreler
HUBOX Orijinal
Bilirkişi Gözü ile Dava Dosyalarında Avukatların Yaptığı Başlıca Hatalar
Murat Topuz
Hukuk Davalarında Duruşmaya Hazırlık ve Dava Süreci
Pınar Durmaz
Kira Tespit Davasının Anatomisi
Ömer Batuhan Uçmak
İş Hukuku Uygulamasında Karşılaşılabilecek Kritik Noktalar: Seri - II
Pınar Durmaz
Yargıtay Kararları Işığında Kısmî Dava ve Belirsiz Alacak Davası
Evrim Erişir
İşe İade Davalarının Anatomisi: Seri - III
Pınar Durmaz
Kiracının Tahliyesi ve Kira Tespit Davaları: Soru-Cevap
Efe Murat Bulut
Uygulamalı Sözleşme Yazımı: Seri - I
Gökhan Kuruca
İş Sözleşmelerinin Hazırlanmasında Önemli Noktalar
Pınar Durmaz
Hukuk Davalarında Duruşma Aşamaları
Ensar Baturman
Anlaşmalı Boşanma Davası ve Protokol Hazırlanması
Ezgi Kozanlı
Adliye Personeliyle İletişim, Ön Büro İşlemleri ve Dava Dosyası İnceleme
Ensar Baturman
İşe İade Davalarının Anatomisi: Seri - II
Pınar Durmaz
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - I
Eşref Çelik
İş Hukuku Uygulamasında Karşılaşılabilecek Kritik Noktalar: Seri - I
Pınar Durmaz
Şirket Faaliyetlerindeki Hukuki Hatalar: Sözleşme Süreçleri - I
Mehmet Durmaz
Kira Hukukunda Kiracının Tahliyesi
Efe Murat Bulut
Şikayet Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
İşçiden Savunma İsteme Şekli ve Önemli Noktalar
Pınar Durmaz
Çalışanların Meydana Getirdiği Eserler Üzerindeki Fikri Hak Sahipliği
Efe Murat Bulut
CMK Seri - I: Soruşturma Evresi
Mustafa Tırtır
Uygulamalı KVKK Uyum Süreci
A. Cenk Konukpay
Marka Hakkına Tecavüz Davalarının Anatomisi
Mert Şahinci
Marka Baskını
Mert Şahinci
İşçilik Alacağı Davalarının Anatomisi
Pınar Durmaz