Karakol ve Savcılık Süreci

Eğitim

Hazırlayan: Eşref Çelik

Süre: Toplam 16 Dakika

Bölüm Sayısı: 4

Genel Bakış

Müvekkiliniz yakalanıp gözaltına alındığında en önemli ve bir o kadar da yorucu süreç başlar. Karakola ilk adımı attığınızda çeşitli zorluklarla karşılaşırsınız. Yapmanız gerekenler ve yasal dayanaklarını bilmek işte bu yüzden önemli hale gelir. Müvekkiliniz ile birlikte artık ifadeye katılma işlemi bittiğinde bu sürecin ikinci aşaması olan savcılık ifadesi ve sulh cezaya sevk ile karşılaşırız. Her bir aşamada nelere dikkat etmeniz gerektiği ve sürecin nasıl ilerlediği uygulamadan örnekler ile anlatıldı.

Devamını Göster

Bölümler

1. Süreci Başlatan İşlemler: Yakalama ve Gözaltı

02:19

Bu içeriği izlemeden önce yakalama ve gözaltı hakkında çok temel açıklamalara ihtiyaç duyabilirsin. Yakalamanın ve gözaltı durumunun hangi hallerde söz konusu olabileceği hakkında sürecin diğer aşamalarına geçmeden bilgi edinmelisin.

2. Müvekkille Görüşme Öncesi Karakoldaki İşlemler

05:58

Müvekkiliniz ile ifadeye katılmadan önce çeşitli zorluklarla karşılaşmanız oldukça olası. Uygulamada en çok karşılaşılan durumların ne olduğunu ve nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini önceden öğrenmek oldukça faydalı olacak. Ayrıca önemle belirtelim ki iki kavramı da çok duyacaksınız: İkmalen ve mevcutlu. Hadi başlayalım!

3. Müvekkille Görüşme ve İfadeye Katılma Süreci

03:21

İfade öncesi müvekkiliniz ile görüşürken kendisine hatırlatmanız gereken noktalar ve vermeniz gereken bilgiler olduğunu unutmamalısınız. Susma hakkını kullanmak istemeyen müvekkilinizin ifadesi alınırken bazı durumlarda müdahale etmeniz gerekir. Bir diğer önemli husus ise gözaltı süresinin kanuni sınırları aşıp aşmadığına dikkat etmektir.

4. Karakol Sonrası Süreç: Savcılık ve Sulh Cezaya Sevk

03:54

İkmalen ve mevcutlu kavramlarının ne anlama geldiğini öğrenmiştik. İşte onlardan birine göre müvekkilimiz ilgili yerdeki nöbetçi savcılığa sevk edilebilir. Uygulamada her ne kadar savcılık dosya üzerinden inceleme yapsa da müvekkilinizin sahip olduğu bir takım hukuki hakların kullanılması konusunda ısrarcı olmalısınız. Artık iki ihtimal ile karşı karşıya kalırız. Müvekkilimiz ya serbest bırakılır ya da sulh ceza hakimliğine sevk edilir. Tutuklanma sonrası ise son süreç başlar. İlgili yerdeki cezaevine nakil süreci.

Benzer İçerikler

Yargıtay Kararları Işığında Olası Kast - Bilinçli Taksir Farkı
Kazım Yiğit Akalın
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - II
Begüm Osma
Ceza Avukatı Olmak
HUBOX Orijinal
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - I
Begüm Osma
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Bilgisayar Araması ve İletişimin Denetlenmesi
Eşref Çelik
Ceza Hukukunda Esas Hakkında Savunma
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Önleme Araması
Eşref Çelik
Tutuklu Müvekkil ile İletişim ve Cezaevi Süreci
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Adli Arama
Eşref Çelik
Sulh Ceza Hakimliğinde Sorgu Aşaması
Kazım Yiğit Akalın
Kişilik Hakkının ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlalinde Erişim Engeli Süreci
HUBOX Orijinal
Hukuk Davalarında İstinaf Dilekçesi Yazımı ve Harç Hesaplama
HUBOX Orijinal
Üçüncü Kişinin İstihkak İddiası
HUBOX Orijinal
Bilirkişi Raporuna İtiraz
HUBOX Orijinal
Hukuk Davalarında Dilekçe Yazımı
HUBOX Orijinal
Yargıtay Kararları Serisi: Borçlar Hukuku
HUBOX Orijinal
Yargıtay Kararları Serisi: Kira Hukuku
HUBOX Orijinal
Yargıtay Kararları Serisi: İş Hukuku
HUBOX Orijinal
Kapsül
HUBOX Orijinal
Kısaca
HUBOX Orijinal
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - II
Eşref Çelik
Savunma Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Uygulamada Cezaevi Süreci
Eşref Çelik
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - I
Eşref Çelik
Konuşmak Lazım
Güçlü Akyürek
TCK m.188/1 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
TCK m.188/3 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
Şikayet Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Yargıtay Kararları Işığında Belgede Sahtecilik Suçları
Güçlü Akyürek
CMK Seri - I: Soruşturma Evresi
Mustafa Tırtır
TCK'nın Yer Bakımından Uygulanması
Güçlü Akyürek
Marka Hakkına Tecavüz Davalarının Anatomisi
Mert Şahinci
TCK’daki Benzer Suç Tiplerinin Ayrımı
Güçlü Akyürek
Şikayet, Uzlaştırma ve Mağdur Vekilliği
Güçlü Akyürek
Soruşturma ve Kovuşturma İşlemlerinde Avukatın Rolü
Güçlü Akyürek
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
Sinan Altunç