Kira Tespit Davasının Anatomisi

Eğitim

Kira Tespit Davasının Anatomisi

Hazırlayan: Ömer Batuhan Uçmak

Süre: Toplam 24 Dakika

Bölüm Sayısı: 4

Genel Bakış

Uygulamada en çok karşılaştığınız kira tespit davası dosyalarında müvekkiliniz için başarılı bir süreç yönetimi sağlamanız için birden fazla hususu bilmeli ve dikkat etmeniz gereken detayları gözden kaçırmamalısınız. Davanın açılma şartı, değişen durumlara göre dikkat edilmesi gereken süreler, davaya hazırlık işlemleri sırasında bilmemiz gerekenler ve dava dilekçesinde taleplerimizin neler olacağını bilmek oldukça önemli. Bunların yanı sıra dava harcı ve hükmedilecek avukatlık ücreti gibi uygulamada akılları karıştıran sorulara cevap verilen bu içerikte son olarak kararın icra aşamasıyla da ilgili oldukça yeterli bir bilgi birikimine sahip olacaksınız.

Devamını Göster

Bölümler

1. Kira Tespit Davasının Tanımı ve Şartları

06:55

Bu davayı açmak için öncelikle somut hukuki uyuşmazlığın gerekli şartlara sahip olup olmadığını anlamamız gerekir. Tam anlamıyla kira tespit davasının hangi durumlarda ve neden açıldığını anladıktan sonra kira tespit davası açmak için gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığını dava süreci öncesi mutlaka bilmeliyiz.

2. Kira Tespit Davası Açarken Dikkat Edilmesi Gereken Süreler

06:35

Kira tespit davalarında dava açma süresini belirlemek kadar önemli olan bir diğer husus da belirlenecek kira bedelinin uygulanacağı zaman aralığının belirlenmesidir. İşte sürelerin ve bu zaman aralığının belirlenmesi noktasında öncelikle hangi yolu izleyeceğimizi bilmeliyiz. Uyuşmazlığa konu sözleşmede artış oranının olup olmaması; bunların ne şekilde karşımıza çıkabileceği ve sürelerin nasıl hesaplanacağı örneklerle aktarıldı.

3. Davaya Hazırlık ve Dava Dilekçesindeki Talebimiz

04:16

Dava açma şartlarını ve süreleri öğrendikten sonra dava dilekçemizi oluşturmaya başlamadan önce bazı hususları mutlaka bilmemiz gerekir. Bilmemiz gereken bazı konuları ve kriterleri güncel Yargıtay kararları ışığında kavramak, kira tespit dava dosyalarınızda hata yapma riskinizi en aza indirir.

4. Harçlar, Avukatlık Ücreti ve Kararın İcrası

05:36

Kira bedelinin ödenme şekli, dava açılışı sırasındaki harç miktarının hesaplanmasına da etki eder. Harca esas değerin hesaplanmasında Bölge Adliye Mahkemeleri arasında dahi uygulama farklılıkları mevcut olsa da 1965 tarihli İBK kararı bize hala yol gösteriyor. Örnek üzerinden anlatımla dava harcını hesapladıktan sonra bilmemiz gereken iki önemli konu daha var: Kararın İcrası ve Hükmedilecek Vekâlet Ücreti.

Benzer İçerikler