Kiracının Tahliyesi ve Kira Tespit Davaları: Soru-Cevap

Eğitim

Kiracının Tahliyesi ve Kira Tespit Davaları: Soru-Cevap

Hazırlayan: Efe Murat Bulut

Süre: Toplam 34 Dakika

Bölüm Sayısı: 5

Genel Bakış

Avukatların uygulamada en çok karşılaştığı davalardan ikisi: Kiralanan taşınmazların tahliyesine ilişkin davalar ve kira tespit davaları. İyi bir uygulama tecrübesi gerektiren bu dava süreçleri çok fazla soru işaretini de beraberinde getiriyor. Bu eğitimde, avukatların uygulamada sıklıkla karşılaştığı ve cevabını en çok merak ettiği sorulara ayrıntılı ve açıklayıcı bir şekilde cevap veriliyor.

Devamını Göster

Bölümler

1. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlara Çözümler-1

07:45

Mülk sahibi kiraladığı yeri aslında satmak istiyor fakat diğer yandan ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açıyor, bu davada nasıl bir savunma yapılmalı? Tahliye taahhütnamesi yoluyla takip yapıldı, itiraz geldi, takibe devam etmek için hangi davayı açacağım?

2. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlara Çözümler-2

05:51

İmza içeren ancak düzenleme tarihi içermeyen tahliye taahhütnamesinin düzenleme tarihinin sonradan doldurulması, tahliye taahhütnamesini geçersiz kılar mı? Tahliye kararı verildikten sonraki süreç nasıl ilerliyor? Tahliye kararından sonra tahliye hemen icra ediliyor mu? Davalar ne kadar sürüyor? İstinaf ve temyiz kanun yolu açık mı?

3. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlara Çözümler-3

08:24

Kira bedelinin rayiç bedel üzerinden belirlenmesine dair tespit davasında kira hangi kriterlere göre hesaplanır? Sahibinden ilanları dikkate alınır mı? Riskli olduğu için yıkılan yapıya dair kira tespit davası açıldığında keşif nasıl yapılır? Kira bedelinin rayiç bedel üzerinden belirlenmesine dair tespit davası, davanın açıldığı tarihteki rayiç bedelin altında bir değerle mi açılmalıdır?

4. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlara Çözümler-4

04:12

Rayiç bedelin tespiti davasında belirlenecek kirayı, dava dilekçesinde tam olarak belirtmek gerekir mi? Kira bedeli belirtmeden, sadece kira bedelinin tespit edilmesi talep edilemez mi? Kira tespit davalarında bedel, sadece yıllık olarak mı belirleniyor? Kiraya verenin rayiç bedel talebini kabul etmemek ve açtığı kira tespit davası sürerken rayiç bedel talebi üzerinden kira ödememek kiracının tahliye edilmesine sebep olur mu? Rayiç bedel tespit davasında harç ve vekalet ücreti nasıl hesaplanır? Kira tespit davalarının harca esas değerini nasıl göstermeliyiz?

5. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlara Çözümler-5

07:01

Kiracı tarafından yeni kira yılının içerisinde ödemeler yapılmış ve kiraya veren tarafından sessiz kalınmışsa yıl sonunda açılacak rayiç bedel tespit davasıyla o yılın kira bedeli talep edilebilir mi? Kira tespit davasında verilen karar ilamlı icra takibine konulabilir mi? Bu karar hangi usulde takibe konulacaktır? Kira tespit davasında geçmişe dönük kira alacaklarına ilişkin faiz talep edilebilir mi? Tespit davası sürerken tahliye talep edilebilir mi? Edilebilirse nasıl talep edilir? Kira tespit davaları ihtiyati tedbir talepli açılabilir mi?

Benzer İçerikler

Yeni
UYAP ile İlamlı İcra Takibi Başlatmak
HUBOX Orijinal
Yeni
Adli Tatilde Süreler
HUBOX Orijinal
Yargıtay Kararları ve Örnekler ile Ticari Dava - Tüketici Davası Ayrımı
HUBOX Orijinal
Kiralanan Taşınmazın İlamlı Tahliyesi: Kiraya Veren Kaynaklı Sebepler
HUBOX Orijinal
Bilirkişi Gözü ile Dava Dosyalarında Avukatların Yaptığı Başlıca Hatalar
Murat Topuz
Uygulamadan Bilgilerle Arabuluculuk Sürecinde Taraf Vekilliği
Pınar Durmaz
Uygulamalı Sözleşme Yazımı: Seri - II
Gökhan Kuruca
Kiralanan Taşınmazın İlamsız Tahliyesi - Örnek No:14
HUBOX Orijinal
Kira Uyarlama Davasının Anatomisi
Ömer Batuhan Uçmak
10 Adımda Kira Tespit Davası - Uyarlama Davası Farkı
HUBOX Orijinal
Kiralanan Taşınmazın İlamsız Tahliyesi - Örnek No:13
HUBOX Orijinal
Kira Tespit Davasının Anatomisi
Ömer Batuhan Uçmak
Yargıtay Kararları Serisi: Borçlar Hukuku
HUBOX Orijinal
İş Hukuku Uygulamasında Karşılaşılabilecek Kritik Noktalar: Seri - II
Pınar Durmaz
Uygulamalı Sözleşme Yazımı: Seri - I
Gökhan Kuruca
İş Sözleşmelerinin Hazırlanmasında Önemli Noktalar
Pınar Durmaz
Hukuk Davalarında Duruşma Aşamaları
Ensar Baturman
İşe İade Davalarının Anatomisi: Seri - II
Pınar Durmaz
Müvekkille Görüşme ve Yargılama Sürecinde İletişim
Ensar Baturman
İşe İade Davalarının Anatomisi: Seri - I
Pınar Durmaz
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - I
Eşref Çelik
İş Hukuku Uygulamasında Karşılaşılabilecek Kritik Noktalar: Seri - I
Pınar Durmaz
Şirket Faaliyetlerindeki Hukuki Hatalar: Sözleşme Süreçleri - I
Mehmet Durmaz
Gayrimenkul Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması
Efe Murat Bulut
Şirket Faaliyetlerindeki Hukuki Hatalar: Kıymetli Evrak Süreçleri - II
Mehmet Durmaz
Kira Hukukunda Kiracının Tahliyesi
Efe Murat Bulut
Şikayet Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
İşçiden Savunma İsteme Şekli ve Önemli Noktalar
Pınar Durmaz
Şirket Faaliyetlerindeki Hukuki Hatalar: Kıymetli Evrak Süreçleri - I
Mehmet Durmaz
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davası
Cem Veziroğlu
CMK Seri - I: Soruşturma Evresi
Mustafa Tırtır
Uygulamalı KVKK Uyum Süreci
A. Cenk Konukpay
Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü
A. Cenk Konukpay
Bedelde Muvazaa
Murat Topuz
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi
Murat Topuz
Marka Hakkına Tecavüz Davalarının Anatomisi
Mert Şahinci
Borçlu Temerrüdü
Murat Topuz
Marka Baskını
Mert Şahinci
Anonim Şirketlerde Genel Kurul Süreci
Cem Veziroğlu
İşçilik Alacağı Davalarının Anatomisi
Pınar Durmaz
Yargıtay Kararları Işığında Ayıplı İfa ve Eksik İfa
Murat Topuz