Kiralanan Taşınmazın İlamsız Tahliyesi - Örnek No:13

Eğitim

Kiralanan Taşınmazın İlamsız Tahliyesi - Örnek No:13

Hazırlayan: HUBOX Orijinal

Süre: Toplam 27 Dakika

Bölüm Sayısı: 7

Genel Bakış

Kiralanan taşınmazların tahliyesi avukatların dosya yoğunluğunda büyük bir yer kaplamaya devam ediyor. Ancak bu konuda önümüze gelen uyuşmazlık sonrası seçeceğimiz tahliye yolu bakımından iyi bir tespit yapmamız gerekir. Tahliye konusunu ilamsız tahliye ve ilamlı tahliye olarak kategorilendirmek ilk adımı atmamızda bize büyük kolaylık sağlayacak. İlamsız tahliyede ise karşımıza Örnek No:13 ve Örnek No:14 olmak üzere iki farklı takip türü çıkar. Bu içerikte ilk olarak Örnek No:13 ile ilamsız icra takibine dair tüm detayları ve UYAP üzerinden bu icra takibini nasıl başlatmanız gerektiğini uygulamalı şekilde öğreneceksiniz.

Devamını Göster

Bölümler

1. Tahliye Yolunun Belirlenmesi ve Örnek No:13 ile İlamsız İcra Takibi

03:38

Kiralan taşınmazların tahliyesinin hangi yollarla gerçekleşebileceğini anlayarak sürece başlıyoruz. Bu eğitimin konusu olan Örnek No:13 ile ilamsız icra yoluyla tahliyeyi sağlayabilmek için belirli şartların varlığı gerekiyor. Müvekkilimize süreç hakkında açıklamamız gerekenler ve sürece başlamadan talep etmemiz gerekenlerin neler olduğu hakkında mutlaka bilgi sahibi olmalıyız.

2. UYAP Üzerinden Örnek No:13 İlamsız İcra Takibi Başlatmak - I

05:57

Bu bölümde alacak kalemlerine gireceğimiz bölüme kadar UYAP üzerinden icra takip açılış sürecimizi öğreniyoruz. Özellikle takibe dayanak yaptığımız kontrata ilişkin bilgileri nasıl girmemiz gerektiğini ve 1/9 ile 1/5 açıklaması kısımlarının nasıl doldurulması gerektiği uygulamalı şekilde anlatıldı.

3. UYAP Üzerinden Örnek No:13 İlamsız İcra Takibi Başlatmak - II

04:36

Alacak kalemlerinin girilmesinden tevzi aşamasına kadar olan sürecin nasıl ilerleyeceği ve ilgili kısımların nasıl doldurulması gerektiğine ilişkin bilgiler UYAP üzerinden uygulamalı şekilde anlatıldı. Bu bölümü tamamlayarak kiralanan taşınmazların Örnek No:13 ile ilamsız tahliyesine ilişkin UYAP takip açılış sürecini öğrenmiş olacaksınız.

4. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi Durumundaki Süreç

04:01

Borçlu olan kiracı 7 günlük süre içerisinde ödeme emrine itiraz etmeyebilir. Artık önemli olan tek şey 30 günlük süre içerisinde ödeme yapılıp yapılmamasıdır. Her iki ihtimalde de sürecin nasıl ilerleyeceğini ve atılması gereken hukuki adımları bilmemiz gerekir.

5. Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi Durumundaki Süreç: Kira Sözleşmesine İtiraz

02:04

Kira sözleşmesinin sözlü, yazılı ya da noterlikçe düzenlenmiş olması, itirazın hukuki niteliğini ve itiraz sonra gerçekleştirmemiz gereken hukuki adımları değiştirir. Her bir durum için itirazın ne anlama geldiğini ve hangi hukuki işlemleri gerçekleştirmeniz gerektiğini bu bölümde bulabilirsiniz.

6. Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi Durumundaki Süreç: Kira Sözleşmesi Dışındaki İtirazlar

01:43

Kiracı tarafından kira sözleşmesinin varlığı kabul edilebilir. Borca veya vadesine de itiraz edilmesi mümkündür. İşte böyle bir durumda kira sözleşmesine itiraz edilmesi sonra işleyen hukuki süreçten daha farklı bir süreçler bizi bekler.

7. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Kararının İcrası

04:20

Alacaklı olan kiraya veren lehine bir karar verildiğinde artık kararın icra süreci başlar. Kesinleşmenin şart olup olmadığı ve kiracı tarafın tehiri icra yapabilmesi gibi çeşitli ihtimaller ortaya çıkar. Kararın icrasına yönelik süreç bilgisi bu bölümde.

Benzer İçerikler