Kısaca

Özel Yapım

Hazırlayan: HUBOX Orijinal

Süre: Toplam 43 Dakika

Bölüm Sayısı: 6

Genel Bakış

Tehir-i icra, ihtarname hazırlama, karar tahlili, senet, rayiç bedel, haczin fekki... Çok fazla karşılaşılan pratik alanlara ilişkin teori ve uygulama bilgisini bir araya getiriyor; en hızlı ve akıcı şekilde kısaca aktarıyoruz.

Devamını Göster

Bölümler

Tehir-i İcra

1. Tehir-i İcra

04:32

Stajyer avukatsanız veya mesleğe yeni başlayan bir avukatsanız en çok karşılaşacağınız uygulamalardan biri tehiri icra sürecidir. Yani icranın geri bırakılması. İlk önce bu süreci bilmenin neden önemli olduğunu anlatalım ve daha sonrasında sürecin nasıl ilerlediğini uygulamalı bir şekilde görelim.

İhtarname

2. İhtarname

13:28

İhtarname hazırlamak hem çok önemli bir usul işlemidir hem de çoğu durumda iyi bir strateji ile kurgulanması gereken hukuki bir süreçtir. Müvekkillerimizin hukuki uyuşmazlıkları sırasında bazı durumlar için ihtarda bulunmak zorunludur. Bazen zorunlu olmasa da ihtarda bulunmak dava süreci dışında iyi bir avantaj sağlayabilir. Bir ihtarnamenin nasıl hazırlanması gerektiğini teorik açıklamalar ve uygulama aşamasıyla öğrenmek oldukça işinize yarayacak.

Karar Tahlili

3. Karar Tahlili

08:13

Avukatlar olarak her gün onlarca karar okumak zorunda kalabiliyoruz. Yapacağımız en büyük hata ise internet ortamında çok küçük kısmına rastladığımız kararlara dilekçemizde yer vermek oluyor. Bu maalesef bazı durumlarda bizi yanıltır. Her kararı tamamen okumak ve tahlil etmek zor gibi görünse de bunu kolaylaştıracak bir sistematiği senin için derledik.

Senet

4. Senet

05:58

Müvekkillerimizin hukuki süreçlerini yönetirken mutlaka karşılaşacağımız senetler, düzenlenmesi bakımından büyük önem taşır. Düzenleyen veya lehtar; hiç fark etmez. Her iki tarafın da vekili olabilirsiniz. Doğabilecek hukuki uyuşmazlıkların müvekkiliniz aleyhine sonuçlanmasını engellemek için senedin dolduruluşu sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları mutlaka bilmelisiniz.

Rayiç Bedel

5. Rayiç Bedel

05:02

Kira tespit davalarında rayiç bedelin belirlenirken dikkate alınan birçok kriter mevcuttur. Bu kriterleri somut örnekler üzerinden anlamak kadar önemli olan bir diğer husus ise dava dilekçemizde delil olarak göstermemiz gereken hususların ne olduğunu iyi bilmektir. Aksi halde müvekkilimiz adına talep ettiğimiz kira bedeli ile büyük farklar içeren tutarların yeni kira bedeli olarak hükmedildiğine şahit olabiliriz.

Haczin Fekki

6. Haczin Fekki

04:57

İcra dosyasındaki hacizlerin kaldırılması ve dosyanın kapatılma sürecinde ilk adım, dosyada vekaletimizin olmaması durumunda vekalet sunma işlemini gerçekleştirmek ve vekil kaydını yaptırmaktır. Daha sonra ise dosya borcunun ödenmesi için kapak hesabının yapılması şarttır. UYAP üzerinden talepte bulunsak da bazı sorunlarla karşılaşabiliriz. Son adım ise, dosya kapanışından önce hacizleri kaldırmak için bir dilekçe verilmesidir. Her bir aşamada ortaya çıkabilecek sorunlara ve çözüm yollarına da yer verilen bu içerikte, hacizlerin kaldırılması ve dosyanın kapatılması sürecini UYAP uygulaması eşliğinde örnek dilekçe incelemesi ile öğrenebilirsin.

Benzer İçerikler