Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Adli Arama

Eğitim

Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Adli Arama

Hazırlayan: Eşref Çelik

Süre: Toplam 32 Dakika

Bölüm Sayısı: 7

Genel Bakış

Ceza dosyalarınızda özellikle dikkat etmeniz gereken bir konu: Delillerin usulüne uygun olarak elde edilip edilmediğine dikkat etmek. İlk bakışta belirli bir ceza alacağını düşündüğünüz müvekkilinizin beraat etmesini sağlayacak bu hususun önemine ilk olarak adli arama kararları ışığında değinilecek. Bir koruma tedbiri olan adli aramanın usulüne uygun olmaması durumunda bu arama sonucunda elde edilen delillerin hükme esas olmaması için göstereceğiniz çaba, müvekkiliniz lehine sonuç doğuracaktır.

Devamını Göster

Bölümler

1. Koruma Tedbirlerine Başvurulabilmesinin Şartları

03:32

Çeşitli koruma tedbirlerine başvurularak elde edilen delillerin hukuka aykırılığını tespit etmeden önce hangi durumlarda koruma tedbirlerine başvurulabileceğine yönelik şartları bilmek gerekir. Şartları gerçekleşmeden başvurulan koruma tedbirlerine itiraz noktalarını bilmek, bu koruma tedbirleriyle elde edilen deliller noktasındaki savunmalarımızı güçlendirecektir.

2. Adli Aramanın Şartları

05:58

Bir koruma tedbiri olan adli arama kararı verilebilmesi için belirli şartların varlığı gerekiyor. Bu şartların varlığı mevcut değilken verilen adli arama kararı hukuka aykırı olacağı için bu arama kararı sonucu elde edilen deliller de hukuka aykırı olacaktır. Bu aşamada en önemli unsurlardan biri adli arama kararının kimler tarafından hangi durumlarda verileceğidir.

3. Adli Arama Kararında Bulunması Gereken Unsurlar

02:44

Diğer şartlar mevcut olsa dahi adli arama kararınının mevzuatın öngördüğü unsurları taşımaması, adli arama kararıyla elde edilen delillerin hukuka aykırılığını iddia edebilmemizi sağlayacaktır. Ceza Muhakemesi Kanunu ve Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinde ayrıntılı şekilde belirtilen bu unsurlar özet ve akıcı bir anlatımla aktarıldı.

4. Örnek Olaylar Üzerinden Anlatım - I

04:37

Usulüne uygun bir adli arama kararının nasıl olması gerektiğini öğrendiğiniz bir önceki bölümlerden sonra örnek olaylar üzerinden tüm bunları somutlaştırma zamanı. Çeşitli olay örgüleri sunduğumuz bu bölüm ile hangi adli arama kararları sonucu elde edilen delillerin hukuka aykırı olması gerektiğini iyi bir şekilde anlamış olacaksınız.

5. Örnek Olaylar Üzerinden Anlatım - II

03:44

Usulüne uygun bir adli arama kararının nasıl olması gerektiğini öğrendiğiniz bir önceki bölümlerden sonra örnek olaylar üzerinden tüm bunları somutlaştırma zamanı. Çeşitli olay örgüleri sunduğumuz bu bölüm ile hangi adli arama kararları sonucu elde edilen delillerin hukuka aykırı olması gerektiğini iyi bir şekilde anlamış olacaksınız.

6. Gecikmesinde Sakınca Olan Hal Kavramı

05:40

Adli arama kararının gecikmesinde sakınca olan hallerde kimler tarafından verilebildiğinden bahsedildi ancak bu noktada en çok merak edilen konu hangi hallerin gecikmesinde sakınca olan hal kavramı kapsamına girip girmediğidir.

7. Konut ve İşyeri Araması ve Aramada Hazır Bulunacaklar

05:14

Konut ve işyerinde yapılacak adli aramalar için kanunun öngördüğü özel şartlar mevcuttur. Bu konuda Yargıtay’ın ve Anayasa Mahkemesinin farklı kararları mevcut olsa da asla değişmeyecek ve istinasız uygulanması gereken bazı düzenlemeler mevcuttur.

Benzer İçerikler

Yargıtay Kararları Işığında Olası Kast - Bilinçli Taksir Farkı
Kazım Yiğit Akalın
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - II
Begüm Osma
Yeni
Ceza Avukatı Olmak
HUBOX Orijinal
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - I
Begüm Osma
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Bilgisayar Araması ve İletişimin Denetlenmesi
Eşref Çelik
Ceza Hukukunda Esas Hakkında Savunma
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Önleme Araması
Eşref Çelik
Tutuklu Müvekkil ile İletişim ve Cezaevi Süreci
Kazım Yiğit Akalın
Sulh Ceza Hakimliğinde Sorgu Aşaması
Kazım Yiğit Akalın
Kişilik Hakkının ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlalinde Erişim Engeli Süreci
HUBOX Orijinal
Karakol ve Savcılık Süreci
Eşref Çelik
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - II
Eşref Çelik
Savunma Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Uygulamada Cezaevi Süreci
Eşref Çelik
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - I
Eşref Çelik
TCK m.188/1 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
TCK m.188/3 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
Şikayet Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Yargıtay Kararları Işığında Belgede Sahtecilik Suçları
Güçlü Akyürek
CMK Seri - I: Soruşturma Evresi
Mustafa Tırtır
TCK'nın Yer Bakımından Uygulanması
Güçlü Akyürek
Marka Hakkına Tecavüz Davalarının Anatomisi
Mert Şahinci
TCK’daki Benzer Suç Tiplerinin Ayrımı
Güçlü Akyürek
Şikayet, Uzlaştırma ve Mağdur Vekilliği
Güçlü Akyürek
Soruşturma ve Kovuşturma İşlemlerinde Avukatın Rolü
Güçlü Akyürek
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
Sinan Altunç