Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Önleme Araması

Eğitim

Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Önleme Araması

Hazırlayan: Eşref Çelik

Süre: Toplam 20 Dakika

Bölüm Sayısı: 4

Genel Bakış

Önleme araması, uygulamada en çok adli arama ile karıştırılır. Adli aramanın aksine idari bir tedbir olarak karşımıza çıkan önleme araması sonucu birçok delil elde edilebilir. Ancak bu delillerin hukuka uygun bir delil sayılması için bazı şartların varlığı gerekir. Önleme aramasını iyi anlamak için bilinmesi gereken bir diğer husus da denetim, durdurma ve kontrol işlemlerinin neyi ifade ettiğidir. Dava dosyasındaki hukuka aykırı arama kararlarını ve bu aramalar sonucu elde edilen hukuka aykırı delilleri daha rahat tespit edebilmeniz için hazırlandı.

Devamını Göster

Bölümler

1. Önleme Aramasının Tanımı ve Şartları

05:50

Önleme aramasının hangi amaçla ilgili yönetmelikte düzenlendiğini bilmek, kafa karışıklığını gidermek için ilk başvurulacak yöntem olabilir. Önleme aramasının hukuka uygun olabilmesi için ise bu kararın alınmasında yine belirli usul süreçlerinin eksiksiz mevcut olması gerekir.

2. Adli Arama ve Önleme Araması Arasındaki Farklar

03:03

Birinde suç şüphesi vardır, diğerinde bir suçun işlenmesini önleme amacı. İlk fark burdan doğar ancak hangi tür olaylarda hangi arama kararının gerektiğinin bilinmesi, elde edilen delillerin hukuka uygunluğunu ölçmenizde size daha fazla fayda sağlayacak.

3. Denetim, Durdurma ve Kontrol İşlemleri

05:03

Kolluk tarafından yapılan denetim gibi bazı işlemler önleme araması ile karıştırılır. Ya da durdurma ve kontrol işlemleri sırasında bu işlemlerin yetki alanını aşan durumların meydana gelmesi, akıllara soru işareti oluşturur. Aslında olay basittir. Sadece denetim, durdurma ve kontrol işlemleri ile nelerin yapılamayacağını bilmemiz yeterli.

4. Örnekler Işığında Önleme Araması Sonucu Elde Edilen Delillerin Hukuka Uygunluğu

05:45

Bu bölümde çeşitli olay senaryoları ile karşılaşacaksınız. Hangi durumda hangi arama kararının hukuka uygun olduğunu anlamış olacaksınız. Böylelikle dava dosyanızdaki hukuka aykırı arama kararlarını ve bu aramalar sonucu elde edilen hukuka aykırı delilleri daha rahat tespit edebileceksiniz.

Benzer İçerikler

Yargıtay Kararları Işığında Olası Kast - Bilinçli Taksir Farkı
Kazım Yiğit Akalın
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - II
Begüm Osma
Ceza Avukatı Olmak
HUBOX Orijinal
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - I
Begüm Osma
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Bilgisayar Araması ve İletişimin Denetlenmesi
Eşref Çelik
Ceza Hukukunda Esas Hakkında Savunma
Kazım Yiğit Akalın
Tutuklu Müvekkil ile İletişim ve Cezaevi Süreci
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Adli Arama
Eşref Çelik
Sulh Ceza Hakimliğinde Sorgu Aşaması
Kazım Yiğit Akalın
Kişilik Hakkının ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlalinde Erişim Engeli Süreci
HUBOX Orijinal
Karakol ve Savcılık Süreci
Eşref Çelik
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - II
Eşref Çelik
Savunma Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Uygulamada Cezaevi Süreci
Eşref Çelik
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - I
Eşref Çelik
TCK m.188/1 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
TCK m.188/3 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
Şikayet Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Yargıtay Kararları Işığında Belgede Sahtecilik Suçları
Güçlü Akyürek
CMK Seri - I: Soruşturma Evresi
Mustafa Tırtır
TCK'nın Yer Bakımından Uygulanması
Güçlü Akyürek
Marka Hakkına Tecavüz Davalarının Anatomisi
Mert Şahinci
TCK’daki Benzer Suç Tiplerinin Ayrımı
Güçlü Akyürek
Şikayet, Uzlaştırma ve Mağdur Vekilliği
Güçlü Akyürek
Soruşturma ve Kovuşturma İşlemlerinde Avukatın Rolü
Güçlü Akyürek
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
Sinan Altunç