Marka Baskını

Eğitim

Marka Baskını

Hazırlayan: Mert Şahinci

Süre: Toplam 13 Dakika

Bölüm Sayısı: 2

Genel Bakış

Marka hakkına tecavüze ilişkin düzenlemeler, ihlal eden bakımından yaptırımlar öngördüğü gibi marka hakkı ihlal edilen kimselere de belirli haklar tanımaktadır. Bu haklardan en önemlisi, taklit ürünlerin piyasadan toplatılmasıdır. Bu sürecin başarıyla uygulanması, bazı önemli noktaların bilinmesini gerektirmektedir.

Devamını Göster

Bölümler

1. Giriş ve Şikayet Süreci

07:17

Taklit markalı ürünler ile haksız kazanç elde edilmesi, markalar için büyük bir problem teşkil etmeye devam ediyor. Taklit ürünlerin piyasadan toplatılması ve haksız eylemde bulunanların cezalandırılması için bu alanda çalışmak isteyen uygulamacıların şikayet süreci de dahil olmak üzere izlenecek yollara ilişkin bilgi sahibi olması gerekiyor.

2. Arama Kararının Uygulanması

05:00

Savcılık tarafından verilen arama kararından sonra izlenecek adımların neler olacağının bilinmesi bu konuda ilk kez çalışacak uygulamalar için oldukça faydalı olacaktır. Pratikte karşılaşılan sorunların ve çözüm yollarının bilinmesi, bu alanda çalışacak avukatlar için etkili bir süreç öncesi hazırlık olacaktır.

Benzer İçerikler

Yeni
UYAP ile İlamlı İcra Takibi Başlatmak
HUBOX Orijinal
Yeni
Adli Tatilde Süreler
HUBOX Orijinal
Yargıtay Kararları ve Örnekler ile Ticari Dava - Tüketici Davası Ayrımı
HUBOX Orijinal
Bilirkişi Gözü ile Dava Dosyalarında Avukatların Yaptığı Başlıca Hatalar
Murat Topuz
Şirketlere Hukuki Danışmanlık Nasıl Başlar ve Nasıl Devam Eder?: Seri-I
Mehmet Durmaz
İş Hukuku Uygulamasında Karşılaşılabilecek Kritik Noktalar: Seri - II
Pınar Durmaz
Kiracının Tahliyesi ve Kira Tespit Davaları: Soru-Cevap
Efe Murat Bulut
Uygulamalı Sözleşme Yazımı: Seri - I
Gökhan Kuruca
İş Sözleşmelerinin Hazırlanmasında Önemli Noktalar
Pınar Durmaz
Hukuk Davalarında Duruşma Aşamaları
Ensar Baturman
İşe İade Davalarının Anatomisi: Seri - II
Pınar Durmaz
İşe İade Davalarının Anatomisi: Seri - I
Pınar Durmaz
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - I
Eşref Çelik
İş Hukuku Uygulamasında Karşılaşılabilecek Kritik Noktalar: Seri - I
Pınar Durmaz
Şirket Faaliyetlerindeki Hukuki Hatalar: Sözleşme Süreçleri - I
Mehmet Durmaz
Şirket Faaliyetlerindeki Hukuki Hatalar: Kıymetli Evrak Süreçleri - II
Mehmet Durmaz
Kira Hukukunda Kiracının Tahliyesi
Efe Murat Bulut
Şikayet Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
İşçiden Savunma İsteme Şekli ve Önemli Noktalar
Pınar Durmaz
Şirket Faaliyetlerindeki Hukuki Hatalar: Kıymetli Evrak Süreçleri - I
Mehmet Durmaz
Çalışanların Meydana Getirdiği Eserler Üzerindeki Fikri Hak Sahipliği
Efe Murat Bulut
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davası
Cem Veziroğlu
CMK Seri - I: Soruşturma Evresi
Mustafa Tırtır
Uygulamalı KVKK Uyum Süreci
A. Cenk Konukpay
Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü
A. Cenk Konukpay
Marka Hakkına Tecavüz Davalarının Anatomisi
Mert Şahinci
Anonim Şirketlerde Genel Kurul Süreci
Cem Veziroğlu
İşçilik Alacağı Davalarının Anatomisi
Pınar Durmaz