Marka Hakkına Tecavüz Davalarının Anatomisi

Eğitim

Marka Hakkına Tecavüz Davalarının Anatomisi

Hazırlayan: Mert Şahinci

Süre: Toplam 34 Dakika

Bölüm Sayısı: 5

Genel Bakış

Kişilerin ve işletmelerin marka bilinci giderek artıyor. Artık herkes markasını tescil edip korumaya başladıysa da marka hakkına tecavüz edilerek haksız kazanç sağlanmasının önüne geçilemeyebiliyor. Bu durum marka hakkına tecavüz davalarının uygulamada oldukça karşımıza çıkmasına sebep oluyor. Peki, bu davalarda süreç nasıl işliyor? Başarılı bir dava süreci için uygulamada bilinmesi gereken önemli noktalar tüm süreç ayrı ayrı ele alınarak örnekler ile bu içerikte yer alıyor.

Devamını Göster

Bölümler

1. En Uygun Hukuki Yolun Belirlenmesi ve Tecavüz Fiillerinin Tespiti

04:11

Marka hakkına tecavüz halinde değişen durum ve şartlara göre başvurulacak hukuki yolları bilmek önemlidir. Doğru yolu seçmek sürecin lehe sonuçlanması için oldukça mantıklı bir stratejik hamle olacak. Bu içeriği izleyerek marka hakkına tecavüz iddiasıyla gelen müvekkiliniz dava açılmasını talep ettiğinde ona en uygun yolu anlatabilecek ve söz konusu uyuşmazlığın marka hakkına tecavüz oluşturup oluşturmadığının tespitini yapabileceksin.

2. Davacı-Davalı Sıfatı ile Görevli ve Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi

05:49

Marka hakkı ihlal edilebilir; bunun sonucunda müvekkilin hak arayışı için gerekli süreci başlatmanı isteyebilir. Peki, söz konusu uyuşmazlıktan talepte bulunan müvekkilin davacı sıfatına sahip olabilir mi? Bu içerikte kimlerin davacı ve davalı olabildiği; uyuşmazlıkla bakmakla görevli ve yetkili mahkemenin nasıl belirlendiği ayrıntılı şekilde anlatıldı.

3. Arabuluculuk Süreci ve Davanın Açılması için Zamanaşımı Süresi

06:44

Bu bölüm en önemli kısım desek yeridir çünkü arabuluculuğa başvurunun açacağımız davada zorunlu olup olmadığı oldukça tartışmalıdır. Bu davada marka hakkının ihlal edildiğinin tespitini talep ederken diğer yandan tazminat talebinde bulunacaksın. Marka hakkına tecavüz davaları öncesi arabuluculuk sürecini Yargıtay Kararları ile bu içerikte bulabilirsin.

4. Dilekçenin Hazırlanması ve Önemli Noktalar

09:38

Davayı açabildiğimizi nasıl ve nerde açmamız gerektiğini öğrendik, arabuluculuk sürecini tamamladık. Devam eden aşama dilekçenin hazırlanmasıdır. Bu dava türünde dilekçeleri hazırlarken önemle dikkat etmemiz gereken bazı durumlar bulunuyor. Özellikle tedbir talebinin dilekçemizde mutlaka bulunması gerekir. Tedbir talebinin reddi halinde ise bizi farklı bir süreç bekler. Dilekçemizdeki talep kısmına kadar olan önemli noktaları bu bölümde bulabilirsin.

5. Dilekçenin Talep Bölümü ve Örnek Olay

07:30

Tüm aşamalardan sonra dilekçedeki talepler kısmını hazırlarken özellikle dikkat etmelisin. Hakkının ihlal edildiğini iddia tarafın vekiliysen birçok talep hakkın bulunur. Bunlardan biri de tazminatlardır. Bu tazminatların hesaplanma şekilleri ve uygulamadaki sürecin işleyişini bilmek ise oldukça önemlidir.

Benzer İçerikler

Yeni
UYAP ile İlamlı İcra Takibi Başlatmak
HUBOX Orijinal
Yeni
Adli Tatilde Süreler
HUBOX Orijinal
Yargıtay Kararları Işığında Olası Kast - Bilinçli Taksir Farkı
Kazım Yiğit Akalın
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - II
Begüm Osma
Ceza Avukatı Olmak
HUBOX Orijinal
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - I
Begüm Osma
Bilirkişi Gözü ile Dava Dosyalarında Avukatların Yaptığı Başlıca Hatalar
Murat Topuz
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Bilgisayar Araması ve İletişimin Denetlenmesi
Eşref Çelik
Ceza Hukukunda Esas Hakkında Savunma
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Önleme Araması
Eşref Çelik
Tutuklu Müvekkil ile İletişim ve Cezaevi Süreci
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Adli Arama
Eşref Çelik
Sulh Ceza Hakimliğinde Sorgu Aşaması
Kazım Yiğit Akalın
Kişilik Hakkının ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlalinde Erişim Engeli Süreci
HUBOX Orijinal
Karakol ve Savcılık Süreci
Eşref Çelik
İş Hukuku Uygulamasında Karşılaşılabilecek Kritik Noktalar: Seri - II
Pınar Durmaz
Kiracının Tahliyesi ve Kira Tespit Davaları: Soru-Cevap
Efe Murat Bulut
Uygulamalı Sözleşme Yazımı: Seri - I
Gökhan Kuruca
İş Sözleşmelerinin Hazırlanmasında Önemli Noktalar
Pınar Durmaz
Hukuk Davalarında Duruşma Aşamaları
Ensar Baturman
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - II
Eşref Çelik
İşe İade Davalarının Anatomisi: Seri - II
Pınar Durmaz
Savunma Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
İşe İade Davalarının Anatomisi: Seri - I
Pınar Durmaz
Uygulamada Cezaevi Süreci
Eşref Çelik
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - I
Eşref Çelik
İş Hukuku Uygulamasında Karşılaşılabilecek Kritik Noktalar: Seri - I
Pınar Durmaz
Şirket Faaliyetlerindeki Hukuki Hatalar: Sözleşme Süreçleri - I
Mehmet Durmaz
TCK m.188/1 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
TCK m.188/3 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
Kira Hukukunda Kiracının Tahliyesi
Efe Murat Bulut
Şikayet Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
İşçiden Savunma İsteme Şekli ve Önemli Noktalar
Pınar Durmaz
Yargıtay Kararları Işığında Belgede Sahtecilik Suçları
Güçlü Akyürek
Çalışanların Meydana Getirdiği Eserler Üzerindeki Fikri Hak Sahipliği
Efe Murat Bulut
CMK Seri - I: Soruşturma Evresi
Mustafa Tırtır
TCK'nın Yer Bakımından Uygulanması
Güçlü Akyürek
Uygulamalı KVKK Uyum Süreci
A. Cenk Konukpay
Marka Baskını
Mert Şahinci
TCK’daki Benzer Suç Tiplerinin Ayrımı
Güçlü Akyürek
Şikayet, Uzlaştırma ve Mağdur Vekilliği
Güçlü Akyürek
Soruşturma ve Kovuşturma İşlemlerinde Avukatın Rolü
Güçlü Akyürek
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
Sinan Altunç
İşçilik Alacağı Davalarının Anatomisi
Pınar Durmaz