Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi

Eğitim

Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi

Hazırlayan: Murat Topuz

Süre: Toplam 31 Dakika

Bölüm Sayısı: 7

Genel Bakış

Halk arasında maketten satış, projeden satış veya topraktan satış olarak anılan ön ödemeli konut satış sözleşmesinin şeklinin, satıcının uyması gereken şartların ve sözleşmeden dönme halinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin bilinmesi büyük öneme sahiptir.

Devamını Göster

Bölümler

1. Sözleşmenin Tanımı ve Şekli

05:34

Halk arasında maketten satış veya topraktan satış olarak da anılan ön ödemeli konut satış sözleşmesi sıkı şekil şartlarına bağlıdır. Maalesef, bu sözleşmelerin şekil şartlarına aykırı olarak düzenlenmesi uygulamada birçok hukuki problemi de beraberinde getirmektedir.

2. Tüketicinin Cayma Hakkı

02:29

Tüketicilere, belirli şartlar altında sözleşmeden cayma hakkı tanınmıştır ancak cayma hakkının kullanılmasına ve satış bedelinin geri alınmasına yönelik özel düzenlemeler ön görülmüştür.

3. Bina Tamamlama Sigortası

04:02

Satıcı iflas etse bile tüketicilerin konutlarına ulaşmasını sağlamak amacıyla özel düzenlemeler yapılmıştır. Satıcı veya tüketici vekillerinin sözleşmenin imzası aşamasında bu özel duruma dikkat etmesi oldukça önemlidir.

4. Konut Teslimi ve Sözleşmeden Dönme

03:19

Konutun teslimi ve devri özel şekil kurallarına bağlanmıştır ancak pratikte konut teslimine ilişkin farklı uygulamaların mevcut olması bazı hususlara dikkat edilmesini gerektirmektedir.

5. Uygulamaya Yönelik İnceleme-1

07:26

Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri ile ilgili düzenlemeler, başta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere ilgili diğer mevzuatta yer almaktadır ancak uygulamada ortaya çıkan sorunların ve dikkat edilmesi gereken hususların bilinmesi uygulayıcılar için oldukça önemlidir.

6. Uygulamaya Yönelik İnceleme-2

04:35

Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri ile ilgili düzenlemeler, başta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere ilgili diğer mevzuatta yer almaktadır ancak uygulamada ortaya çıkan sorunların ve dikkat edilmesi gereken hususların bilinmesi uygulayıcılar için oldukça önemlidir.

7. Uygulamaya Yönelik İnceleme-3

03:27

Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri ile ilgili düzenlemeler, başta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere ilgili diğer mevzuatta yer almaktadır ancak uygulamada ortaya çıkan sorunların ve dikkat edilmesi gereken hususların bilinmesi uygulayıcılar için oldukça önemlidir.

Benzer İçerikler

Yargıtay Kararları ve Örnekler ile Ticari Dava - Tüketici Davası Ayrımı
HUBOX Orijinal
Kiralanan Taşınmazın İlamlı Tahliyesi: Kiraya Veren Kaynaklı Sebepler
HUBOX Orijinal
Uygulamalı Sözleşme Yazımı: Seri - II
Gökhan Kuruca
Kiralanan Taşınmazın İlamsız Tahliyesi - Örnek No:14
HUBOX Orijinal
Ortaklığın Giderilmesi Davasının Anatomisi
Gökhan Kuruca
Kira Uyarlama Davasının Anatomisi
Ömer Batuhan Uçmak
Kira Tespit Davasının Anatomisi
Ömer Batuhan Uçmak
Yargıtay Kararları Serisi: Borçlar Hukuku
HUBOX Orijinal
Kiracının Tahliyesi ve Kira Tespit Davaları: Soru-Cevap
Efe Murat Bulut
Uygulamalı Sözleşme Yazımı: Seri - I
Gökhan Kuruca
İş Sözleşmelerinin Hazırlanmasında Önemli Noktalar
Pınar Durmaz
Şirket Faaliyetlerindeki Hukuki Hatalar: Sözleşme Süreçleri - I
Mehmet Durmaz
Gayrimenkul Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması
Efe Murat Bulut
İşçiden Savunma İsteme Şekli ve Önemli Noktalar
Pınar Durmaz
Yargıtay Kararları Işığında Belgede Sahtecilik Suçları
Güçlü Akyürek
Çalışanların Meydana Getirdiği Eserler Üzerindeki Fikri Hak Sahipliği
Efe Murat Bulut
TCK'nın Yer Bakımından Uygulanması
Güçlü Akyürek
Uygulamalı KVKK Uyum Süreci
A. Cenk Konukpay
Genel Esaslarıyla Kişisel Verilerin Korunması
A. Cenk Konukpay
Bedelde Muvazaa
Murat Topuz
Borçlu Temerrüdü
Murat Topuz
TCK’daki Benzer Suç Tiplerinin Ayrımı
Güçlü Akyürek
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
Sinan Altunç
İşçilik Alacağı Davalarının Anatomisi
Pınar Durmaz
Yargıtay Kararları Işığında Ayıplı İfa ve Eksik İfa
Murat Topuz