Ortaklığın Giderilmesi Davasının Anatomisi

Eğitim

Ortaklığın Giderilmesi Davasının Anatomisi

Hazırlayan: Gökhan Kuruca

Süre: Toplam 76 Dakika

Bölüm Sayısı: 15

Genel Bakış

Uygulamada her zaman yaşayan canlı bir konu: Ortaklığın Giderilmesi Davaları. Basit gibi görünür ancak dava öncesi ve dava sürecinde bilinmesi gereken teknik ve hukuki detaylara sahiptir. Dava öncesi bilinmesi gereken kavramlar ile taraf teşkilinin sağlanması, bekletici meseleler, dava takip hakkı, yargılama usulü, muhdesatın aidiyeti davası, kura yöntemi ve satış süreci gibi çok fazla aşamaya hakim olmanız gereken bu davanın tüm detayları bu eğitimde sizi bekliyor.

Devamını Göster

Bölümler

1. Dava Öncesi Bilinmesi Gereken Dört Kavram: Paylı Mülkiyet, Elbirliği Mülkiyeti, Miras İntikali, Muhdesat

08:14

Müvekkilinizde somut uyuşmazlığı dinlerken kendisine daha doğru sorular yöneltebilmeniz ve dava dilekçenizde hukuka uygun taleplerde bulunabilmeniz için belirli kavramları iyice özümsemeniz gerekir. Teoride zihinlere oturmayan bu kavramlar örnekler ile açıklandı.

2. Ortaklığın Giderilmesi Davasına Konu Olabilenler ve Olamayanlar

02:59

Müvekkilimiz ortaklığın giderilmesi davasını açmamızı istiyor olabilir ancak talep ettiği dava konusu şey gerçekten bu davaya konu olabilir mi? Buna dikkat etmediğiniz taktirde davanız reddedilebilir ve dava masraflarını müvekkiliniz ödemek zorunda kalır.

3. Ortaklığın Giderilmesi Davası Açmaya Engel Olan Haller: Hukuki Tasarruflar

04:12

Dava öncesi müvekkiliniz ile olan toplantınızda kendisine yöneltmeniz gereken bazı sorular vardır. Özellikle uygulamada karşımıza en çok iki farlı hukuki tasarruf çıkar ve bu durum dava açılsa bile davanın reddedilmesine sebep olur. Bu hukuki ilişkilerin neler olduğunu ve ayrıntılarını öğrenmeniz gerekiyor.

4. Ortaklığın Giderilmesi Davası Açmaya Engel Olan Haller: Kanuni Sınırlandırmalar

02:57

Paylaştırma Sözleşmesi ve Kat Mülkiyeti Kanunu. Evet, bu iki durum ortaklığın giderilmesi davasına açmanıza engel olur. Bu iki durumun ne anlamada geldiği, uygulamada karşımıza ne şekilde çıktığı ve hangi sebeplerle ortaklığın giderilmesi davası açmamızı engellediğini somut örnekler ile öğrenmek için şimdi izlemeye başlayın.

5. Ortaklığın Giderilmesi Davasının Devamı İçin Bekletici Mesele Olan Haller

03:46

Ortaklığın giderilmesi davasının sonuçlanması için beklenmesi gereken çok fazla durum ortaya çıkabilir ve genellikle bu meseleler ayrı bir dava ile çözümlenmesi gereken durumlar olur. Dava sürecinin ilerlememesi halinde müvekkiliniz ile olası iletişim gerginliklerini önlemek için henüz dava açmadan önce bekletici mesele yapılabilecek haller hakkında bilgi vermelisiniz.

6. Dava Açmaya Engel Haller ve Bekletici Meseleler ile İlgili Yargıtay Uygulamaları

04:40

Dava açmaya engel haller ve bekletici meseleler bilinse de uygulamada bunların karşımıza hangi şekillerde çıkabileceği ve Yargıtay’ın konulara bakış açısı merak edilebilir. Bu bölümde akıllardaki soru işaretlerinin giderilmesi amaçlandı.

7. Davanın Hukuki Niteliği, Taraf Teşkili, Davayı Açabilecek ve Açamayacak Olanlar

08:39

Bu davanın çift taraflı bir dava olması davacı ya da davalı avukatı olduğunuz her durumda sürecin diğer davalardan daha farklı bir yapıya olacağını size gösterir. Davanın hukuki niteliği birçok süreçte kendisini gösterir. Bu davaların her aşamasında mutlaka dikkat edilen durum ise taraf teşkilinin sağlanıp sağlanmadığıdır. Peki bu nasıl sağlanır? Herkes bu davayı açabilir mi? Tüm detaylarıyla bu sorular ve daha fazlası cevaplandı.

8. Davanın Hukuki Niteliği, Dava Takip Hakkı ve Taraf Teşkili ile İlgili Önemli Yargıtay Kararları (Soru-Cevap)

04:50

Çift taraflı dava olma özelliği, davayı açabilecek olanların ve olmayanların tespiti ile taraf teşkili konuları uygulamada sıklıkla bozma sebebi olarak karşımıza çıkan konulardır. Güncel Yargıtay Kararları ile bazı somut uyuşmazlıklar soru-cevap şeklinde ele alındı.

9. Görevli Mahkeme - Yetkili Mahkeme

06:46

Davanın her aşamasında gözetilen görev hususu ve davanın doğru yerde açılmış olması oldukça dikkat etmemiz gereken konular. Özellikle dava sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar hakkında görevli mahkemenin nasıl tespit edilesi sorusunun cevaplanması gerekir. Ortaklığın giderilmesi davasında yetkili mahkemenin hangi olacağı konusunda ise dava konusu şeyin niteliği ve çeşitli ihtimaller yol gösterici olur.

10. Davanın Kabulü ve Paylaşma Şekilleri

05:16

Dava dilekçemizde hangi taleplerde bulunursak bulunalım, mahkeme tarafından belirli bir sıra gözetilerek en uygun paylaşma şekline karar verilir. Paylaşma şekillerinin nasıl olacağı ve genelde öncelikle karar verilmesi gereken aynen taksimde paylaşmaya ilişkin genel açıklamalar bu bölümde derlendi.

11. Aynen Taksim Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi

09:22

Tüm şartların uygun olması durumunda, ortaklığın giderilmesi davası sonucunda esas olan aynen taksim yoluyla ortaklığın giderilmesidir. Bu süreçte bizi oldukça teknik detaylar bekler. Bilirkişi raporları, ifraz projeleri ve özgüleme kurası gibi uygulamaya özgü bilgiler bu bölümde derlendi.

12. Kat Mülkiyeti Kurularak Ortaklığın Giderilmesi

03:25

Aynen taksim talebinde bulunsanız bile eğer belirli şartlar sağlanıyorsa aynen taksimin özel biri türü olarak karşımıza çıkar. Ancak bu konu, belirli kavramların bilinmemesi sebebiyle oldukça karıştırılır. Hangi durumda kat mülkiyeti yoluyla ortaklığın giderilmesinin mümkün olabileceği örnek olaylarla ile anlatıldı.

13. Satış Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi

02:22

Aynen taksim ve özel bir türü olarak karşımıza çıkan kat mülkiyeti kurulması yoluyla ortaklığın giderilmemesi halinde satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilir. Bu satış süreci ise tarafların tercihine göre üç farklı şekilde olabilir.

14. Satış Sonrası Paranın Paylaştırılması ve Muhdesat Aidiyeti Davası

06:30

Satış sürecinden sonra paraların ortaklara veya pay sahiplerine paylaştırılması esnasında öncelikle bir hususa dikkat edilir. Haciz ve sınırlı ayni hak sahibi alacaklıları tespit edilmesi ve sıra cetveli düzenlenmesi süreci bizi bekler. Bu sürecin akışını değiştirecek bir durum daha var. Taraflardan herhangi birinin muhdesat iddiasında bulunması. Her iki durumda da satış sonrası paraların nasıl paylaştırıldığını öğrenmek bu dava dosyalarınız öncesi size oldukça fayda olur.

15. Harçlar, Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti

01:50

Ortaklığın giderilmesi davasına konu olan şeyin taşınır veya taşınmaz olması dava sonrası hükmedilecek karar ve ilam harcının farklı şekilde hesaplanmasına neden olur. Bu davanın çift taraflı bir dava olma özelliğinde dolayı yargılama giderleri ve vekalet ücretlerinin ödenmesi, diğer dava türlerinden daha farklı bir düzenlemeye tabidir.

Benzer İçerikler