Tasarrufun İptali Davasının Anatomisi: Seri - I

Eğitim

Tasarrufun İptali Davasının Anatomisi: Seri - I

Hazırlayan: Pınar Durmaz

Süre: Toplam 23 Dakika

Bölüm Sayısı: 5

Genel Bakış

Uygulamada sıklıkla karşılaştığımız tasarrufun iptali davaları ile alacaklı olan müvekkilimizin alacağına daha hızlı kavuşmasını amaçlarız. Ancak bu davanın hangi tarafında olursak olalım, hem iddialar hem de savunmalar için bu davaya özel teknik ayrıntılara hakim olmamız gerekir. Serinin ilk kısmında, ilk önce bu davaların ne anlama geldiği tanımlanacak; dava değerini belirleme ve harç noktasında uygulamada yaşanan sorunlara değinilecek; daha sonrasında ise davaya konu olabilecek tasarruflar ve özel dava şartları açıklanarak mutlaka bilinmesi gerekenler ile dava sürecine giriş yapılacak. 3 seriden oluşan “Tasarrufun İptali Davasının Anatomisi” içeriğine ilk serisi ile başlıyoruz.

Devamını Göster

Bölümler

1. Tasarrufun İptali Davası ile Neyi Amaçlarız?

03:48

Bu davaların bazen tapu iptal ve tescil davaları ile karıştırılması bile aslında tasarrufun iptali davalarının ne anlama geldiğinin iyi anlaşılmadığını açıkça gösterir. Bu davanın ister davacı ister davalı tarafında avukat olalım. Asıl bilmemiz gereken husus, dava sonucunda hangi durumlarla karşılaşabileceğimizi iyice anlamaktır.

2. Dava Değerinin ve Harcın Belirlenmesi

02:47

İcra takibi ile başlayan süreç, takip dosyasındaki alacak miktarı, tasarrufun zamansal değerleri. Bu kadar çok parametrenin olduğu bir uyuşmazlık türünde dava değerinin neye göre belirleneceği ve hangi değer üzerinden harcın nasıl hesaplanacağı uygulamada hep soru işareti olmuştur. Bu bölümde örnek hesaplama ve uygulamadaki haliyle dava değeri ve harcın belirlenmesi konusuna cevap verildi.

3. Davaya Konu Olabilecek Tasarruflar ve Hukuki Yarar Şartı

03:01

Bir icra takip dosyasında alacaklı vekili olduğunuzu düşünün. Alacağa ulaşmak için eğer şartlar da sağlanıyorsa birçok tasarruf işleminin iptal edilmesini talep etmek isteyebilirsiniz. Ancak her tasarrufun maalesef bu davaya konu edilerek iptali söz konusu olamaz. Bir diğer önemli şart ise müvekkilinizin bu tasarrufun iptalinde hukuki yararının olup olmamasıdır.

4. Davaya Taraf Olabilecek Kişiler

04:32

Eğer davacı vekili olacaksınız ilk tespit etmeniz gereken konudur diyebiliriz. “Müvekkilim gerçekten bu davanın davacı tarafında olabilir mi?” sorusunu öncelikli olarak cevaplamanız gerekir. Ya da davalı tarafın avukatıysanız husumet yokluğu itirazı yapmanız avantaj sağlayacağı için bu duruma mutlaka dikkat etmeniz gerekir. Özellikle, taraflardan birinin ölümü ile mirasçıların sürece dahil olması durumunda sürecin nasıl ilerleyeceğini bilmekte büyük önem var.

5. Özel Dava Şartları

08:46

Açtığınız davanın reddedilmemesi için öncelikle tasarrufun iptali davalarını açmak için gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz. Davalı avukatı olmanız durumu değiştirmez. Davanın reddini talep etmek için özel şartların sağlanmamış olmaması durumu elinizi oldukça kuvvetlendirir.

Benzer İçerikler