TCK m.188/1 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu

Eğitim

TCK m.188/1 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu

Hazırlayan: Eşref Çelik

Süre: Toplam 26 Dakika

Bölüm Sayısı: 4

Genel Bakış

"TCK m.188/3 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu" adlı eğitimle başlayan seri ikinci kısmıyla devam ediyor. Müvekkilinize soruşturma aşamasında uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi imal etmek, ithal etmek veya ihraç etmek suçu isnat edilmiş olabilir ya da kovuşturma aşamasında bu suçlardan biriyle yargılanıyor olabilir. Tam bu noktada savunmalarınızda kilit rol oynayan husus bu suç tiplerini tam olarak kavrayabilmenizden geçiyor. Bu eğitimde teori değil uygulama sizi karşılıyor olacak. Dava dosyalarında karşılaşabileceğiniz hemen hemen tüm ihtimaller örnekler ve güncel Yargıtay kararları ile anlatıldı.

Devamını Göster

Bölümler

1. İmal Suçu

06:45

İmal kavramının kanunda tanımına yer verilmese de doktrin ve Yargıtay kararları bu suçun oluşabilmesi için hangi unsurların mevcut olması gerektiğini bize söylüyor. Hatta öyle bir nokta var ki bunun yargılama sırasında yerine getirilmemesi yerel mahkeme kararının bozulmasına dahi sebep olabiliyor. Peki, gerçekten sadece belirli unsurların var olması bu suçun oluşması için tek başına yeterli olmalı mıdır? Bu konuda ufkunuzu genişletecek bir görüşe herkesin bildiği bir diziden örnek ile öneri getiriliyor.

2. İthal Suçu

08:27

Müvekkilinizin İran’dan Türkiye’ye geçerken uyuşturucu veya uyarıcı madde ile yakalandığını düşünelim. Buradaki olayda sınır kapısı olan bir ülkeden bahsediyoruz. Bu suçun oluşması bakımından yapılan ayrımlarda ilk dikkat etmemiz gereken husus, ülkelerin sınır kapısının olup olmaması. Hemen ardından gümrük bölgesinde veya öncesinde yakalanmaya ve müvekkilinizin görevlilere bulunduğu beyana göre suçun oluşup oluşmadığı incelenecek. Yargıtay’ın bu konuda ve gizleme kastına ilişkin kararları ise oldukça dikkat çekici.

3. İthal Suçu - II

05:28

Dava dosyalarında sıkça rastlanan konulardan biri de uyuşturucu veya uyarıcı maddenin transit olarak geçişi sırasında Türkiye’de yakalanmasıdır. Böyle bir durumda hangi hallerde ithal suçunun hangi hallerde madde kapsamında düzenlenen diğer suçların oluşabileceğini bilmek müvekkiliniz adına iyi bir savunma stratejisi oluşturmanızda size oldukça yardımcı olur. Özellikle Türkiye’de yakalanan müvekkiliniz maddeleri ithal ettiğini itiraf ederse olayın değerlendirilmesinde başkaca hususları da dikkate almanız gerekir.

4. İhraç Suçu

05:09

Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ihraç edilmesinde, ithal etmeye göre önemli bir farklılık mevcut. Bu sefer teşebbüs söz konusu olabiliyor. Örneğin müvekkiliniz Türkiye’den İtalya’ya uyuşturucu madde taşırken yakalanması durumunda gümrük bölgesindeki beyanına göre suçun teşebbüs aşamasında kalıp kalmadığı değişebiliyor. Yargıtay’ın konuya özel kararları ile farklı ihtimaller bu bölümde değerlendirildi.

Benzer İçerikler

Yargıtay Kararları Işığında Olası Kast - Bilinçli Taksir Farkı
Kazım Yiğit Akalın
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - II
Begüm Osma
Ceza Avukatı Olmak
HUBOX Orijinal
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - I
Begüm Osma
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Bilgisayar Araması ve İletişimin Denetlenmesi
Eşref Çelik
Ceza Hukukunda Esas Hakkında Savunma
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Önleme Araması
Eşref Çelik
Tutuklu Müvekkil ile İletişim ve Cezaevi Süreci
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Adli Arama
Eşref Çelik
Sulh Ceza Hakimliğinde Sorgu Aşaması
Kazım Yiğit Akalın
Kişilik Hakkının ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlalinde Erişim Engeli Süreci
HUBOX Orijinal
Karakol ve Savcılık Süreci
Eşref Çelik
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - II
Eşref Çelik
Savunma Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Uygulamada Cezaevi Süreci
Eşref Çelik
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - I
Eşref Çelik
TCK m.188/3 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
Şikayet Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Yargıtay Kararları Işığında Belgede Sahtecilik Suçları
Güçlü Akyürek
CMK Seri - I: Soruşturma Evresi
Mustafa Tırtır
TCK'nın Yer Bakımından Uygulanması
Güçlü Akyürek
Marka Hakkına Tecavüz Davalarının Anatomisi
Mert Şahinci
TCK’daki Benzer Suç Tiplerinin Ayrımı
Güçlü Akyürek
Şikayet, Uzlaştırma ve Mağdur Vekilliği
Güçlü Akyürek
Soruşturma ve Kovuşturma İşlemlerinde Avukatın Rolü
Güçlü Akyürek
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
Sinan Altunç