TCK'nın Yer Bakımından Uygulanması

Eğitim

TCK'nın Yer Bakımından Uygulanması

Hazırlayan: Güçlü Akyürek

Süre: Toplam 15 Dakika

Bölüm Sayısı: 3

Genel Bakış

Türk Ceza Kanununun yer bakımından uygulanması, pratikte en çok karşılaşılan ve teorik olarak oldukça karıştırılan bir konudur. İşlenen bir suça ilişkin yargılamanın nerede yapılacağına yönelik tespitte ayrıntılı ve istisnası olan kurallara dikkatle göz atmak gerekir.

Devamını Göster

Bölümler

1. Suçun Nerede İşlendiğinin Tespiti ve Çeşitli Olasılıklar

04:01

Öncelikle suçun nerede işlendiğinin tespiti gerekir. Türk Ceza Kanununda hareket ve neticeyi birlikte ele alan karma teori benimsenmiştir. Soyut tehlike suçu, zincirleme suç vs. gibi çeşitli suç kategorilerinde olası bazı sorunlar bulunur. Örneğin kesintisiz suçlarda suçun bir dönem Türkiye’de işlenmesi yeterlidir.

2. Yer Bakımından Uygulamada Esas Alınan Kanuni İlkeler

07:07

Konunun iyi anlaşılabilmesi için TCK’nın yer bakımından uygulanmasına hakim olan ilkelerin bilinmesi gerekir. Bu ilkeleri ülkesellik ilkesi, koruma ilkesi, evrensellik ilkesi, kişisellik ilkesi ve ikame yargı yetkisi ilkesi olarak sayabiliriz.

3. İkame Yargı Yetkisi İlkesi ve Konuya İlişkin Önemli Hükümler

02:54

Bir önceki bölümde ilkeler hakkında gerekli ve yeterli bilgilere ulaştın; ancak istisna olan ikame yargı ilkesini ve diğer önemli hükümleri bu bölümde öğrenebilirsin. Örneğin; seçimlik cezalı suçlarda TCK m.11 ve m.12’nin uygulanmaması bu önemli hükümlere bir örnektir.

Benzer İçerikler

Yargıtay Kararları Işığında Olası Kast - Bilinçli Taksir Farkı
Kazım Yiğit Akalın
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - II
Begüm Osma
Ceza Avukatı Olmak
HUBOX Orijinal
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - I
Begüm Osma
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Bilgisayar Araması ve İletişimin Denetlenmesi
Eşref Çelik
Ceza Hukukunda Esas Hakkında Savunma
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Önleme Araması
Eşref Çelik
Tutuklu Müvekkil ile İletişim ve Cezaevi Süreci
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Adli Arama
Eşref Çelik
Sulh Ceza Hakimliğinde Sorgu Aşaması
Kazım Yiğit Akalın
Kişilik Hakkının ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlalinde Erişim Engeli Süreci
HUBOX Orijinal
Karakol ve Savcılık Süreci
Eşref Çelik
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - II
Eşref Çelik
Savunma Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Uygulamada Cezaevi Süreci
Eşref Çelik
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - I
Eşref Çelik
TCK m.188/1 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
TCK m.188/3 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
Şikayet Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Yargıtay Kararları Işığında Belgede Sahtecilik Suçları
Güçlü Akyürek
Çalışanların Meydana Getirdiği Eserler Üzerindeki Fikri Hak Sahipliği
Efe Murat Bulut
CMK Seri - I: Soruşturma Evresi
Mustafa Tırtır
Genel Esaslarıyla Kişisel Verilerin Korunması
A. Cenk Konukpay
Bedelde Muvazaa
Murat Topuz
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi
Murat Topuz
Marka Hakkına Tecavüz Davalarının Anatomisi
Mert Şahinci
TCK’daki Benzer Suç Tiplerinin Ayrımı
Güçlü Akyürek
Şikayet, Uzlaştırma ve Mağdur Vekilliği
Güçlü Akyürek
Soruşturma ve Kovuşturma İşlemlerinde Avukatın Rolü
Güçlü Akyürek
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
Sinan Altunç
Yargıtay Kararları Işığında Ayıplı İfa ve Eksik İfa
Murat Topuz