Uygulamada Bir Kördüğüm: İhtiyati Tedbir Mi İhtiyati Haciz Mi?

Eğitim

Uygulamada Bir Kördüğüm: İhtiyati Tedbir Mi İhtiyati Haciz Mi?

Hazırlayan: Evrim Erişir

Süre: Toplam 43 Dakika

Bölüm Sayısı: 4

Genel Bakış

Bu iki geçici hukuki koruma türünün ayrımını doğru yapabilmek, müvekkillerimizin dava süreçlerindeki hak kayıplarını önleyebilmek açısından oldukça önemlidir. İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz ayrımını sağlayan temel kriterleri öğrenmenin yanı sıra uygulamada ortaya çıkan tereddütleri zihnimizde gidermek, müvekkillerimiz lehine daha başarılı sonuçlar ortaya çıkarmamızı sağlayacak.

Devamını Göster

Bölümler

1. Geçici Hukuki Korumanın Temel Niteliği ve Tespiti

14:33

Geçici hukuki korumanın temel mantığını kavramak ilk adım olmalı. Daha sonra ise kendimize bazı sorular sormalıyız. Bu sorulara vereceğimiz cevaplar, elimizde bulunan söz konusu uyuşmazlıkta hangi geçici hukuki koruma tedbirini talep etmemiz gerektiğini bize net şekilde gösterecektir.

2. İhtiyati Haciz Yerine İhtiyati Tedbir Talep Edilmesinin Sonuçları

11:27

Doğru geçici hukuki korumayı talep etmenin ne kadar önemli olduğu vurgulandı ancak uygulamada bazen ihtiyati haciz talep edilmesi gereken hallerde ihtiyati tedbir talep edildiği durumlara rastlanılıyor. Bunun sonuçlarının ne olabileceğine ilişkin üç farklı yaklaşım bulunuyor.

3. Önemli Dava Türlerinde İhtiyati Tedbir-İhtiyati Haciz Ayrımı - I

08:18

Kısmi dava, belirsiz alacak davası ve tasarrufun iptali davalarında iki geçici hukuki koruma türünden hangisini talep edebileceğimiz konusunda tereddüt yaşayabiliriz. Ancak hangi geçici hukuki korumayı talep edebileceğimizi gerekçeleriyle öğrenmek bu konudaki tereddütlerimizi ortadan kaldıracaktır.

4. Önemli Dava Türlerinde İhtiyati Tedbir-İhtiyati Haciz Ayrımı - II

08:20

Tasarrufun iptali davalarında ihtiyati haciz talep etmenin neden doğru ve önemli bir işlem olduğunu Yargıtay Kararlarındaki yaklaşımlar ile bilmek gerekir. Tasarrufun iptaline konu taşınır veya taşınmazdaki devir işlemleri ile müvekkilimizin hak kaybına uğramaması açısından bu geçici hukuki koruma türünün önemini anlamakta fayda var. Bir diğer önemli konu ise boşanma davası devam ederken malvarlığına yönelik geçici hukuki korumanın ne olabileceğidir.

Benzer İçerikler