Yargıtay Kararları Işığında Kısmî Dava ve Belirsiz Alacak Davası

Eğitim

Yargıtay Kararları Işığında Kısmî Dava ve Belirsiz Alacak Davası

Hazırlayan: Evrim Erişir

Süre: Toplam 66 Dakika

Bölüm Sayısı: 7

Genel Bakış

Bu konu uygulamada oldukça önem taşır. Konusu para ile ölçülebilen bir davada, dava türünü belirleme noktasında yapılan hatalar geri dönüşü olmayan sonuçlara sebebiyet verebilir. Islah, zamanaşımı ve faiz noktasında farklı sonuçlar doğuran bu dava türlerini, dilekçelerde dikkat edilmesi gereken hususlar ve Yargıtay kararları ışığında incelemekte büyük fayda var.

Devamını Göster

Bölümler

1. Kısmi Davanın Niteliği ve Bu Davaya Özgü Önemli Noktalar

13:11

İki dava türü arasındaki ayrımı yapabilmek için öncelikle kısmi davanın ne olduğunu anlamak gerekir. Islah ve ek dava gibi usul işlemleriyle oldukça karşılaşılan bu dava türünü örnek açıklamalar ile idrak edebilmek büyük önem taşıyor.

2. Kısmi Davada Faiz ve Zamanaşımı

06:52

Belirsiz alacak davası ile kısmı davayı ayıran en önemli iki husus, zamanaşımı ve faiz diyebiliriz. Müvekkilimiz adına her iki davayı açma imkânımız var ise hangi dava türünü seçmemizin ne gibi sonuçlar doğuracağına karar verirken mutlaka zamanaşımı ve faiz durumlarını iyi analiz etmeliyiz.

3. Yargıtay Kararları Işığında Belirsiz Alacak Davası ve Dilekçede Bulunması Gerekenler: 1.Kısım

10:03

Belirsiz alacak davasını iyi anlamak kadar bu dava türünde dilekçemizde mutlaka bulundurmamız gereken hususlara da dikkat etmemiz gerekir. Hangi davaların belirsiz alacak davası olarak açılacağına ilişkin sınırları çizilmiş bir düzenleme olmasa da uygulamadan örnekler vermek mümkün. Yargıtay’ın güncel kararları eşliğinde bu dava türünün niteliklerine ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalarına değinmekte fayda var.

4. Yargıtay Kararları Işığında Belirsiz Alacak Davası ve Dilekçede Bulunması Gerekenler: 2.Kısım

12:39

Belirsiz alacak davasını iyi anlamak kadar bu dava türünde dilekçemizde mutlaka bulundurmamız gereken hususlara da dikkat etmemiz gerekir. Hangi davaların belirsiz alacak davası olarak açılacağına ilişkin sınırları çizilmiş bir düzenleme olmasa da uygulamadan örnekler vermek mümkün. Yargıtay’ın güncel kararları eşliğinde bu dava türünün niteliklerine ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalarına değinmekte fayda var.

5. Hukuki İlişkinin ve Geçici Talep Sonucunun Belirtilmesi: 1.Kısım

07:06

Uygulamada maalesef geçici talep sonucu kavramına çok sık rastlamayız ancak doğru olan budur diyebiliriz. Peki, geçici talep sonucunu dilekçemizde nasıl belirtiriz? Geçici talep sonucumuzu kesin talep sonucuna dönüştürürken dikkat etmemiz gerekenleri ve belirsiz alacak davasının usulden reddi durumunu güncel Yargıtay Kararları ve AYM Kararı ışığında bu bölümde inceledik.

6. Hukuki İlişkinin ve Geçici Talep Sonucunun Belirtilmesi: 2.Kısım

07:52

Uygulamada maalesef geçici talep sonucu kavramına çok sık rastlamayız ancak doğru olan budur diyebiliriz. Peki, geçici talep sonucunu dilekçemizde nasıl belirtiriz? Geçici talep sonucumuzu kesin talep sonucuna dönüştürürken dikkat etmemiz gerekenleri ve belirsiz alacak davasının usulden reddi durumunu güncel Yargıtay Kararları ve AYM Kararı ışığında bu bölümde inceledik.

7. Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Dava Arasındaki En Önemli Farklar

08:12

Her iki dava türüne özgü en önemli noktaları kavradıktan sonra öğrenilenleri karşılaştırmalı olarak pekiştirmek usul hatası yapmanızı engelleyecektir. Uygulamada karşınıza bir sorun olarak çıkabilecek noktalar, her iki dava türü bakımından karşılaştırmalı olarak incelendi.

Benzer İçerikler