Yargıtay Kararları Işığında Olası Kast - Bilinçli Taksir Farkı

Eğitim

Yargıtay Kararları Işığında Olası Kast - Bilinçli Taksir Farkı

Hazırlayan: Kazım Yiğit Akalın

Süre: Toplam 18 Dakika

Bölüm Sayısı: 3

Genel Bakış

Bu içerikte, ceza hukuku kapsamında sıkça karşılaşılan ve önemli bir yere sahip olan “Olası Kast” ve “Bilinçli Taksir” kavramlarını ayrıntılı olarak ele alıyoruz. Bu kavramların arasındaki farkları, uygulamadaki önemlerini ve Yargıtay içtihatları ışığında nasıl değerlendirildiklerini öğreneceksiniz. Ceza davalarında iddia ve savunma açısından kritik öneme sahip olan bu kavramların doğru anlaşılması ve doğru uygulanması, adil bir yargılama sürecinin sağlanmasında büyük rol oynar. Konu anlatımları, somut örnekler ve Yargıtay kararlarıyla desteklenerek, bu iki kavramın hukuki anlamda nasıl değerlendirildiği kapsamlı bir şekilde incelenecektir.

Devamını Göster

Bölümler

1. Olası Kast ile Doğrudan Kast Farkı

03:26

Bu bölümde, ceza hukukunda müşteki vekili ve sanık müdafii açısından büyük önem taşıyan “Olası Kast” ve “Doğrudan Kast” kavramlarını tanıtacağız. Olası kast ve doğrudan kast arasındaki ayrımları doğru yapabilmenin iddia ve savunmalarda neden kritik rol oynadığını anlayacaksınız. Bu kavramların tanımlarını, Türk Ceza Kanunu’ndaki yerlerini ve uygulamadaki önemlerini öğreneceksiniz.

2. Bilinçli Taksir ile Olası Kast Farkı

03:37

Bu bölümde, bilinçli taksir ve olası kast arasındaki farkları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bilinçli taksirin kanundaki tanımı, basit taksirden ayıran özellikleri ve ceza miktarlarına olan etkisini öğreneceksiniz. Ayrıca, bu iki kavram arasındaki ayırt edici unsurları ve uygulamada nasıl değerlendirildiklerini keşfedeceksiniz.

3. Yargıtay İçtihatları

10:53

Bu bölümde, Yargıtay’ın olası kast ve bilinçli taksir konusundaki içtihatlarına yer vereceğiz. Trafik kazaları ve benzeri olaylar üzerinden yapılan değerlendirmelerde Yargıtay’ın hangi kriterleri göz önünde bulundurduğunu ve bu kriterlerin somut olaylara nasıl uygulandığını öğreneceksiniz. Yargıtay’ın 2021 tarihli kararları ve diğer önemli içtihatlarla bu iki kavramın somut olaylarda nasıl farklılık gösterdiğini inceleyeceksiniz.

Benzer İçerikler

Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - II
Begüm Osma
Yeni
Ceza Avukatı Olmak
HUBOX Orijinal
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - I
Begüm Osma
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Bilgisayar Araması ve İletişimin Denetlenmesi
Eşref Çelik
Ceza Hukukunda Esas Hakkında Savunma
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Önleme Araması
Eşref Çelik
Tutuklu Müvekkil ile İletişim ve Cezaevi Süreci
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Adli Arama
Eşref Çelik
Sulh Ceza Hakimliğinde Sorgu Aşaması
Kazım Yiğit Akalın
Kişilik Hakkının ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlalinde Erişim Engeli Süreci
HUBOX Orijinal
Karakol ve Savcılık Süreci
Eşref Çelik
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - II
Eşref Çelik
Savunma Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Uygulamada Cezaevi Süreci
Eşref Çelik
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - I
Eşref Çelik
TCK m.188/1 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
TCK m.188/3 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
Şikayet Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Yargıtay Kararları Işığında Belgede Sahtecilik Suçları
Güçlü Akyürek
CMK Seri - I: Soruşturma Evresi
Mustafa Tırtır
TCK'nın Yer Bakımından Uygulanması
Güçlü Akyürek
Marka Hakkına Tecavüz Davalarının Anatomisi
Mert Şahinci
TCK’daki Benzer Suç Tiplerinin Ayrımı
Güçlü Akyürek
Şikayet, Uzlaştırma ve Mağdur Vekilliği
Güçlü Akyürek
Soruşturma ve Kovuşturma İşlemlerinde Avukatın Rolü
Güçlü Akyürek
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
Sinan Altunç