Yargıtay Kararları Serisi: Borçlar Hukuku

Karar

Hazırlayan: HUBOX Orijinal

Süre: Toplam 22 Dakika

Bölüm Sayısı: 3

Genel Bakış

Borçlar hukuku kapsamındaki uyuşmazlıklarda güncel Yargıtay kararlarına sıklıkla başvurulur. Kararların güncel olması kadar önemli olan bir diğer husus ise uygulamada çokça karşılaşılan uyuşmazlıklara ilişkin kararlara hâkim olabilmektir. Bu seride güncel konulara ilişkin kararları sizler için derleyip özet bir şekilde aktarıyoruz. Üstelik içerikte bahsedilen tüm kararlara da dokümanlar kısmından ulaşabiliyorsunuz.

Devamını Göster

Bölümler

1. Munzam Zarar - I

07:35

Yüksek enflasyonist ortamda dahi yasal faiz oranlarının uygulanıyor olması, alacaklıların hakkaniyete uygun bir şekilde alacaklarına kavuşmasına engel olmakta. Borcun konusunun para olduğu hukuki ilişkilerde, paranın değer kaybını önlemek amacıyla TBK' daki munzam zarar düzenlenmesine başvurulabilmesi konusu ise oldukça tartışmalı. AYM ve Yargıtay Kararlarını incelemeden önce temerrüt ve munzam zarar kavramlarını hukuki olarak örnekler ile öğrenmek yerinde olacak.

2. Munzam Zarar - II

06:04

AYM'nin 2017 yılında vermiş olduğu karar, munzam zararın ispatı konusunda Yargıtay Kararları arasında bir milat çizgisi olarak düşünülebilir. AYM kararından önce ispat konusunda daha katı bir tutum sergilenirken bu karar sonrası henüz bir içtihat birliği olmasa da Yargıtay Özel Hukuk Daireleri bu katı tutumdan kısmen vazgeçti. 2017 yılı öncesi Yargıtay Kararlarını ve 2017 yılındaki AYM Kararını incelemek, mevcut durumdaki Yargıtay bakış açısını daha iyi anlamamızı sağlar.

3. Munzam Zarar - III

07:49

AYM kararının Yargıtay kararlarına nasıl yansıdığı merak konusu olmuştu. Ancak maalesef bu konuda henüz bir içtihat birliğine varılamadı. Temerrüt tarihi ile tahsil tarihi arasındaki ekonomik durum bile munzam zararın ispatı konusunda bir ölçüt haline geldi. 2017 öncesi katı yaklaşım sona erse de Yargıtay Özel Hukuk Daireleri, munzam zararın ispatı konusunda farklı yöntemlere başvurmaya devam ediyor. Güncel kararlar bu bölümde ayrıntılı olarak derlendi.

Benzer İçerikler