Ticari Elektronik İleti Onay Metni
Kullanım Şartları
KVKK Aydınlatma Metni
Abonelik Hizmetlerinin Satımına Dair Sözleşme "Mesafeli Sözleşme"
Ön Bilgilendirme Formu (İçerik Kiralanmasına Dair Sözleşme)
Ön Bilgilendirme Formu (Abonelik Hizmetlerinin Satımına Dair Sözleşme)

                                                                                                 ABONELİK HİZMETİ SATIN ALIMINA DAİR “MESAFELİ SÖZLEŞME” 

Bu sözleşmeyi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne uygun olarak “SATICI/SAĞLAYICI” sıfatıyla hazırladık ve onayınıza sunuyoruz.
Dijital platforma erişim sağlayabildiğiniz her cihazda elektronik olarak onaylamanız ile tüm koşulları kabul etmiş olursunuz. Bu koşulları okuyabilmeniz için yeterli bir süre tanıyoruz. Lütfen tüm şartları okuduğunuzdan, anladığınızdan emin olduktan sonra sözleşmeyi onaylayınız.  
Önemle belirtelim ki satın aldığınız hizmetlerin sunulduğu her ortam bu sözleşmede artık “dijital platform” olarak anılacaktır. 

1.
SATICI/SAĞLAYICI OLARAK HAKKIMIZDAKİ YASAL BİLGİLER VE İLETİŞİM ADRESLERİMİZ 
TİCARET UNVANI     HUBOX Dijital Hizmetler Ve Eğitim Ticaret Limited Şirketi
ADRES    Dumlupınar Mah. Gümüşdere Çıkmazı Sk. No:1E/187 Kadıköy-İSTANBUL 
VERGİ DAİRESİ/NUMARASI    Göztepe Vergi Dairesi-4641612236
E-POSTA ADRESİ    [email protected] 
[email protected]
MERSİS NUMARASI     0464-1612-2360-0001


2
SÖZLEŞMENİN KONUSU 
Sözleşmenin konusunu, belirsiz süreli aylık olarak faturalandırılan abonelik hizmeti (aylık plan), 12 aylık erişim süresi sağlayan yıllık abonelik hizmeti (yıllık plan) ve belirli süre erişim süresi sağlayan diğer abonelik hizmetlerinin (diğer abonelik planları) satın alınması karşılığında, nitelikleri ve kapsamı sözleşmenin 8.maddesinde belirtilen içeriklerin erişime açılması ve hizmetlerin sağlanması ile kullanılması sırasında tarafların uyması gereken şartlar oluşturmaktadır.

3
ABONELİK HİZMET TÜRLERİ VE KAPSAMI 
•    Belirsiz Süreli Aylık Olarak Faturalandırılan Ön Ödemeli Abonelik Hizmeti (Aylık Plan)
•    Belirli Süreli ve Süresi Sona Erdiğinde Yenilenmeyen Ön Ödemeli Abonelik Hizmetleri (Yıllık Plan veya Diğer Belirli Süreli Abonelik Planları)

4
ABONELİK HİZMETİNİN YENİLENMESİ 
Yasalar uyarınca belirli süreli abonelik hizmetlerinizi önceden onayınızı almadan yenilemeyiz. Buna örnek olarak 12 aylık erişim hakkı sağlayan yıllık planı gösterebiliriz. Belirsiz süreli aylık olarak faturalandırılan ön ödemeli abonelik hizmeti ise (aylık plan) siz iptal etmediğiniz müddetçe satın alım tarihini izleyen her ayın aynı döneminde kendiliğinden yenilenir ve kayıtlı kredi kartınızdan ödeme alınır. Aboneliğinizin bir sonraki ay yenilenmesini istemiyorsanız hesabım bölümünden abonelik planınızı iptal edebilirsiniz. Aylık plan olan abonelik hizmetinizi iptal ettiğinizde bakiye plan süresi boyunca dijital platforma erişim sağlayabilirsiniz. 
Aylık Planda Ödeme Denemesi 
İptal etmediğiniz aylık planınızın yenileme döneminde ödeme aracınızdan ilgili ücret tahsil edilmeye çalışılır. İlk denemede ödemenin alınamaması durumunda bir süre daha dijital platform erişiminize açık tutularak ödeme tahsil edilmeye çalışılır. Deneme çabalarına rağmen ödemenin alınamaması durumunda satın aldığınız abonelik hizmeti sona erer. Hesabınıza giriş yaparak yeniden abonelik hizmeti satın alabilirsiniz. 
5
ÖDEME 
Sözleşmeye konu abonelik hizmetinin ücretini ödeme sayfasında bilgisi verdiğiniz kredi/banka kartından ödeme kuruluşu aracılığıyla tahsil ederiz. Aylık plan satın almanız durumunda yenileme döneminden önce aboneliğinizi iptal etmediğinizde ilgili kredi kartından otomatik olarak tahsilat gerçekleştirilir. Bakiye yetersizliği sebebiyle ücretin alınamaması durumunda bir süre ödeme almayı deneriz. Bu sürede satıma konu hizmetlere ulaşabilirsiniz. Ancak bir süre ödemeyi alamadığımızda hizmetleri erişime kapatırız.

6
AYLIK PLAN ABONELİK HİZMETİ ÜCRETİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKIMIZ
Bir sonraki yenileme döneminizde geçerli olmak üzere aylık plan ücretlerinde değişiklik yapabiliriz. Bu değişikliği size önceden dijital platform veya mail aracılığıyla duyururuz. Değişen ücretler ile gerçekleştirilen abonelik planı yenilemenize itiraz hakkınız bulunmaz. 

7
KAMPANYALAR
Bazı zamanlar abonelik hizmeti satın alan kullanıcılarımızın yararlanabileceği kampanya tekliflerinde bulunuruz. Katılım şartlarına ilişkin bilgilendirmeleri kampanya koşulları şeklinde ayrıca belirtiriz. Kampanya koşulları bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur. Kampanyalar kapsamında sizin aracılığınızla dijital platforma erişim sağlayan üçüncü kişilerin Kullanım Koşullarına uygun davranmak zorundadır. Aksi takdirde kampanyadan yararlanma hakkını sona erdirme hakkımız her zaman mevcuttur. 

8
FESİH KOŞULLARI 
Kullanım koşullarına aykırı eylemlerinizi tespit ettiğimizde satın aldığınız abonelik hizmetine bakmaksızın bu sözleşmeyi feshetme ve dijital platformdaki içeriklere erişim hakkınızı fesih tarihi itibariyle sonlandırma hakkımız vardır. Belirsiz süreli aylık olarak faturalandırılan abonelik hizmeti (aylık plan) satın aldığınız durumlarda istediğiniz zaman aboneliğinizi iptal ederek bu sözleşmeyi feshedebilirsiniz. Aylık planınızı iptal ettiğinizde bakiye plan süreniz boyunca satın aldığınız hizmet kapsamında sunulan hizmetlere erişim sağlayabilirsiniz. 

9
SÖZLEŞMEYE KONU ABONELİK HİZMETİ, KAPSAM VE DİĞER KOŞULLAR 
Sözleşmenin bu bölümünde satın aldığınız abonelik hizmetinizin ne olduğunu, hizmetin kapsamını, hizmet ücretini, hizmet başlangıç ve kullanım süresini ve ödeme yönteminizi görebilirsiniz.

10
ABONELİK HİZMETİNİ SUNACAĞIMIZ YER, ZAMAN VE SORUMLULUKLAR
Abonelik hizmetinin satın alınmasıyla dijital içeriklerin erişime sunulacağı yer hubox.com.tr ve mobil uygulamalarıdır. Sözleşmeyi onaylayarak ve başarılı ödeme gerçekleştirerek satın aldığınız abonelik hizmeti kapsamındaki tüm dijital içeriklere ulaşabilirsiniz. Kayıtlı ödeme aracından bakiye yetersizliği ve her türlü teknik problem nedeniyle gerçekleştirilememesi durumunda abonelik hizmet satışı geçersiz olacağından sözleşme kapsamındaki hizmeti size sunmaya başlamayız. Doğal afet, savaş, siber saldırı, teknik problemler ve her türlü mücbir sebep nedeniyle abonelik hizmeti kapsamındaki içeriklerden yararlanamamaktan dolayı bizi sorumlu tutamazsınız. Hukuka aykırı ve kusurlu eylemlerimizden dolayı uğradığınız zararları talep ve dava etme hakkınız her zaman saklıdır. 

11
KULLANIM KOŞULLARINA AYKIRILIK 
Bu sözleşmenin onaylanmasından önce kabul edilen ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Kullanım Koşullarına aykırı davranıldığı takdirde bu sözleşmeyi de feshederek satın aldığınız abonelik hizmetini sonlandırma hakkına sahibiz. Bu durumda hesabınızı silebilir ve dijital sertifikalarınız gibi ek kazanımlarınızı yeniden görüntülemenizi engelleyebiliriz. Kullanım şartlarına ve bu sözleşmeye uygun olmayan eylemleriniz nedeniyle abonelik hizmetinizi sonlandırdığımızda ücret iadesi ve tazminat talebinde bulunamazsınız. 


12
CAYMA HAKKI 
Size sunmuş olduğumuz hizmetler, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15.maddesinin g fıkrasında düzenlenen “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler”  kapsamındadır. İlgili yasada bu kapsamda sunulan hizmetler cayma hakkının istisnası olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle satın almış olduğunuz hizmetlerden cayma ve ücret iadesi talep etme hakkınız bulunmaz.  

13
ÖN BİLGİLENDİRME TEYİDİ 
Bu sözleşmeyi onayladığınızda Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 6.maddesinde belirtilen usullere uygun olarak size ön bilgilendirmede bulunduğumuzu kabul etmiş olursunuz. 
14
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
Abonelik hizmeti satın almanız sırasında birçok kişisel verinizi bizimle paylaşırsınız. Yine tüm hizmetlerimizi etkin biçimde kullanabilmeniz için birçok kişisel verinizi işleriz. Kişisel verilerinizi işlerken ilgili yasalara, kurul kararlarına ve diğer tüm düzenlemelere uygun hareket ederiz. Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında kapsamlı bilgiye KVKK Aydınlatma Metni ile ulaşabilirsiniz. 
15
KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN SAKLANMASI 
Kredi kartı bilgileriniz, HUBOX Dijital Hizmetler ve Eğitim Ticaret Limited şirketi tarafından saklanmamaktadır. Kart bilgileriniz, güvenli ödeme sağlayan; Merkez Bankası tarafından yetkilendirilen aracı ödeme kuruluşu olan İYZİCO tarafından saklanmaktadır. Kart bilgisinin saklanacağı aracı ödeme kuruluşu, sözleşme süresi içerisinde değişebilir.
16
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME/TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ 
Satın aldığınız hizmetler kapsamında sunduğumuz hizmetlere ilişkin tüm talep ve şikâyetlerinizi bu sözleşmenin 12.maddesinde belirtilen iletişim kanalları aracılığıyla bize iletebilirsiniz. Talep veya şikâyetlerinizin sonuçsuz kalması halinde hukuki uyuşmazlıkların çözümü için Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilirsiniz. Yetkili Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi, ikametgâhınızın bulunduğu yer Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesidir. 

17
TALEP VE ŞİKÂYET İÇİN SATICI/SAĞLAYICI BİLGİLERİ 


TİCARET UNVANI    
HUBOX DİJİTAL HİZMETLER VE EĞİTİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

MERSİS NO    
0464-1612-2360-0001

ADRES BİLGİSİ     
Dumlupınar Mah. Gümüşdere Çıkmazı Sk. No:1E/187 Teknik Yapı Concord 2.Etap C Blok Kadıköy/İSTANBUL 

E-POSTA ADRESİ    
[email protected] 
[email protected] 

18
DELİL SÖZLEŞMESİ 
Bu sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda tarafımıza ait ticari defter kayıtlarının, kalıcı veri saklayıcılarının, veri tabanlarının, sunucu ve bilgisayar kayıtları ile tüm elektronik kayıtların kesin ve tek başına delil teşkil eder. Sözleşmeyi onaylayarak bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193.maddesine göre delil sözleşmesi olduğunu kabul edersiniz.

19
TEBLİGAT 
Aramızdaki her türlü bildirim ve yazışma sözleşmede yazılı e-posta adresleri aracılığıyla yapılacaktır. Kanunun öngördüğü bildirim şekilleri saklı olup bu madde kapsamında değildir. 

20
SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ 
Bu sözleşme 20 maddeden oluşur. Sizin click wrap yöntemiyle elektronik ortamda onaylamanız ve ödemenin başarılı şekilde gerçekleştirilmesiyle kurulmuş olur. 
Bu sözleşmeyi okumanız için size yeterli süre tanınmıştır. Onaylamanızla sözleşmenin tüm maddelerini kabul etmiş olursunuz.  
Bu sözleşmeyi onayladığınızda bir örneği size kalıcı veri saklayıcı aracılığıyla (e-posta) gönderilir. 

SATICI/SAĞLAYICI    
HUBOX DİJİTAL HİZMETLER VE EĞİTİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ