Prof. Dr.

Murat Topuz

Bilirkişi Gözü ile Dava Dosyalarında Avukatların Yaptığı Başlıca Hatalar
Bedelde Muvazaa
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi
Borçlu Temerrüdü
Yargıtay Kararları Işığında Ayıplı İfa ve Eksik İfa