Bedelde Muvazaa

Eğitim

Bedelde Muvazaa

Hazırlayan: Murat Topuz

Süre: Toplam 29 Dakika

Bölüm Sayısı: 5

Genel Bakış

Kısmi muvaazanın bir türü olan bedelde muvaaza, birçok hukuki ilişki ve işlem sırasında ortaya çıkabilmektedir. Bedelde muvaazanın tespiti ve sonuçlarının hukuki işlemlerin geçerliliğine nasıl yansıyacağı Yargıtay kararlarına da birçok kez konu olmuştur.

Devamını Göster

Bölümler

1. Bedelde Muvazaa ve Muvazaa Çeşitleri

09:10

Bazen taraflar, üçüncü kişileri aldatma maksadıyla muvazaalı işlemler gerçekleştirebilir. Muvazaanın birçok çeşidi bulunmaktadır. Kısmi muvazaa türlerinden olan bedelde muvazaa ile uygulamada sıklıkla karşılaşılmaktadır.

2. Bedelde Muvazaanın Hukuki İşlemlere Etkisi

05:16

Hukuki işlemin muvazaalı olduğunun tespit edilmesi durumunda, bu durumun hukuki işlemin geçerliliğine etkisi oldukça tartışmalı bir konudur. Farklı ihtimaller ve görüşler doğrultusunda konunun kavranması faydalı olacaktır.

3. Bedelde Muvazaada Mutlaklık – Nispilik Tartışması

04:29

Hukuki işlemin, mutlak veya nispi muvazaalı olması hukuki açıdan farklı sonuçlar doğurur. Bedelde muvazaanın, mutlaklık ve nispilik bakımından tespiti bu sebeple büyük önem taşır. Bu husus, doktrinde de kendisine fazlasıyla yer bulmuştur.

4. Bedelde Muvazaanın Sonuçları

04:05

Bir hukuki işlemin bedeli ile ilgili düzenlemede muvazaa olmasının sonuçlarının ne olacağı; sözleşmenin tamamının mı yoksa sadece bedele ilişkin bölümün mü geçersiz sayılacağının bilinmesi oldukça önemlidir.

5. Yargıtay Kararlarının İncelenmesi

05:41

Bedelde muvazaa, Yargıtay kararlarına da fazlasıyla konu olmuştur. Bu muvazaa türünün yargıtay kararları ile incelenmesi, uygulamacılar için oldukça faydalı olacaktır.

Benzer İçerikler

Kiralanan Taşınmazın İlamlı Tahliyesi: Kiraya Veren Kaynaklı Sebepler
HUBOX Orijinal
Uygulamalı Sözleşme Yazımı: Seri - II
Gökhan Kuruca
Kiralanan Taşınmazın İlamsız Tahliyesi - Örnek No:14
HUBOX Orijinal
Kira Uyarlama Davasının Anatomisi
Ömer Batuhan Uçmak
Kira Tespit Davasının Anatomisi
Ömer Batuhan Uçmak
Yargıtay Kararları Serisi: Borçlar Hukuku
HUBOX Orijinal
Kiracının Tahliyesi ve Kira Tespit Davaları: Soru-Cevap
Efe Murat Bulut
Uygulamalı Sözleşme Yazımı: Seri - I
Gökhan Kuruca
İş Sözleşmelerinin Hazırlanmasında Önemli Noktalar
Pınar Durmaz
Şirket Faaliyetlerindeki Hukuki Hatalar: Sözleşme Süreçleri - I
Mehmet Durmaz
Gayrimenkul Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması
Efe Murat Bulut
İşçiden Savunma İsteme Şekli ve Önemli Noktalar
Pınar Durmaz
Yargıtay Kararları Işığında Belgede Sahtecilik Suçları
Güçlü Akyürek
Çalışanların Meydana Getirdiği Eserler Üzerindeki Fikri Hak Sahipliği
Efe Murat Bulut
TCK'nın Yer Bakımından Uygulanması
Güçlü Akyürek
Siber Güvenlik Hukuku: Siber Suçlar
Kemal Kumkumoğlu
Uygulamalı KVKK Uyum Süreci
A. Cenk Konukpay
Genel Esaslarıyla Kişisel Verilerin Korunması
A. Cenk Konukpay
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi
Murat Topuz
Borçlu Temerrüdü
Murat Topuz
TCK’daki Benzer Suç Tiplerinin Ayrımı
Güçlü Akyürek
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
Sinan Altunç
İşçilik Alacağı Davalarının Anatomisi
Pınar Durmaz
Yargıtay Kararları Işığında Ayıplı İfa ve Eksik İfa
Murat Topuz