Yargıtay Kararları Işığında Ayıplı İfa ve Eksik İfa

Eğitim

Yargıtay Kararları Işığında Ayıplı İfa ve Eksik İfa

Hazırlayan: Murat Topuz

Süre: Toplam 28 Dakika

Bölüm Sayısı: 4

Genel Bakış

Borcun gereği gibi ifa edilmemesi, borca aykırılık hallerinden biridir. Sözleşmeye konu mal veya hizmetlerin ayıplı olarak ifa edilmesinin sonucu olarak alacaklılara çeşitli kanunlarda seçimlik haklar tanınmıştır. Özellikle doktrin ve yargı kararlarında kendisine yer bulmuş olan eksik ifa kavramı ile ayıplı ifa arasındaki farkların bilinmesi uygulamacılar için oldukça önemlidir.

Devamını Göster

Bölümler

1. Giriş

05:04

Taraflar, borçlarını hiç ifa etmeyebilir ya da borçlarını ifa etmiş olsalar bile gereği gibi ifa etmeyebilirler. Borcun gereği gibi ifa edilmemesine Türk Borçlar Kanunu birçok sonuç bağlamıştır. Ayıplı ifa, borcun gereği gibi ifa edilmemesi hallerinden biridir.

2. Ayıp Türleri ve Alıcının Seçimlik Hakları

06:07

İfa edilen mal veya hizmetteki ayıp birçok şekilde karşımıza çıkabilir. Satılan şeyde ayıpla karşılaşılması durumunda alıcıya seçimlik haklar tanınmıştır.

3. Ayıplı İfa ile Eksik İfa Arasındaki Farklar

06:49

Her ne kadar kanuni olarak düzenlenmemiş olsa da özellikle eser sözleşmelerinde karşımıza çıkan; doktrinde ve Yargıtay kararlarında kendisine yer bulan eksik ifa ile ayıplı ifa arasındaki farkların bilinmesi uygulamacılar için oldukça önemlidir.

4. Yargıtay Kararları Işığında İnceleme

09:39

Ayıplı ifa ile eksik ifa arasındaki farkların anlaşılmasında Yargıtay Kararları büyük rol oynar. Değişen olay ve ihtimaller karşısında Yargıtay’ın hangi kararları hükmettiğinin bilinmesi gerekli ve önemlidir.

Benzer İçerikler

Yargıtay Kararları ve Örnekler ile Ticari Dava - Tüketici Davası Ayrımı
HUBOX Orijinal
Kiralanan Taşınmazın İlamlı Tahliyesi: Kiraya Veren Kaynaklı Sebepler
HUBOX Orijinal
Uygulamalı Sözleşme Yazımı: Seri - II
Gökhan Kuruca
Kiralanan Taşınmazın İlamsız Tahliyesi - Örnek No:14
HUBOX Orijinal
Kira Uyarlama Davasının Anatomisi
Ömer Batuhan Uçmak
Kira Tespit Davasının Anatomisi
Ömer Batuhan Uçmak
Yargıtay Kararları Serisi: Borçlar Hukuku
HUBOX Orijinal
Kiracının Tahliyesi ve Kira Tespit Davaları: Soru-Cevap
Efe Murat Bulut
Uygulamalı Sözleşme Yazımı: Seri - I
Gökhan Kuruca
İş Sözleşmelerinin Hazırlanmasında Önemli Noktalar
Pınar Durmaz
Şirket Faaliyetlerindeki Hukuki Hatalar: Sözleşme Süreçleri - I
Mehmet Durmaz
Gayrimenkul Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması
Efe Murat Bulut
İşçiden Savunma İsteme Şekli ve Önemli Noktalar
Pınar Durmaz
Yargıtay Kararları Işığında Belgede Sahtecilik Suçları
Güçlü Akyürek
Çalışanların Meydana Getirdiği Eserler Üzerindeki Fikri Hak Sahipliği
Efe Murat Bulut
TCK'nın Yer Bakımından Uygulanması
Güçlü Akyürek
Uygulamalı KVKK Uyum Süreci
A. Cenk Konukpay
Genel Esaslarıyla Kişisel Verilerin Korunması
A. Cenk Konukpay
Bedelde Muvazaa
Murat Topuz
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi
Murat Topuz
Borçlu Temerrüdü
Murat Topuz
TCK’daki Benzer Suç Tiplerinin Ayrımı
Güçlü Akyürek
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
Sinan Altunç
İşçilik Alacağı Davalarının Anatomisi
Pınar Durmaz