Borçlu Temerrüdü

Eğitim

Borçlu Temerrüdü

Hazırlayan: Murat Topuz

Süre: Toplam 32 Dakika

Bölüm Sayısı: 4

Genel Bakış

Temerrüt, borca aykırılık hallerinden biri olup para borçlarında ve karşılıklı borç yükleyen sözleşmeleri için farklı sonuçlar doğurmaktadır. Temerrüdün oluşabilmesi için belirli şartların mevcut olması gerektiği gibi borçlunun kusur durumu temerrüdün sonuçları bakımından önemli bir unsurdur.

Devamını Göster

Bölümler

1. Borçlu Temerrüdü, Koşulları ve Genel Sonuçları

09:28

Bazı durumlarda borçlu taraf, ifa mümkün olmasına rağmen borcunu sözleşmede belirlenen zamanda borcunun ifa etmeyebilir. Türk Borçlar Kanunu bu duruma bazı genel sonuçlar bağlamıştır. Hangi durumlarda borçlunun temerrüdünden bahsedilebileceğinin iyi anlaşılması, yargılama sürecinin sağlıklı bir şekilde başlatılmasında büyük rol oynar.

2. Borçlu Temerrüdünün Para Borçlarındaki Sonuçları

04:03

Borçlunun, para borcunda temerrüde düşmesine bağlanan özel düzenlemeler mevcuttur. Faiz ve aşkın zarar kavramlarının anlaşılması ve talep edilebilmesine yönelik önemli noktaların bilinmesi akademik bilgi ve uygulamaya yönelik süreçlerin iyi yönetilebilmesi bakımından faydalı olacaktır.

3. Borçlu Temerrüdünün Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerdeki Sonuçları

11:14

Temerrüdün karşılıklı borç yükleyen bir sözleşme kapsamında meydana gelmesi sonucu, alacaklıya çeşitli haklar tanınmıştır. Bu noktada menfi zarar ve müspet zarar kavramlarının ne olduğunun iyi anlaşılması dava öncesi veya dava sırasındaki alacak taleplerinin doğruluğu bakımından büyük önem taşır.

4. Borçlu Temerrüdünde Süre Verilmesi ve Kusur İspatı

07:12

Temerrüde düşen borçluya hangi hallerde süre verilmesinin gerekmediğinin bilinmesi alacağına zaman kaybetmeden ulaşmak isteyen taraf için oldukça önemlidir. Bir diğer önemli husus, kusur kavramıdır. Borcun imkansız hale gelmesi ve temerrüde düşmede borçlunun kusuru bakımından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir.

Benzer İçerikler