Anonim Şirketlerde Genel Kurul Süreci

Eğitim

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Süreci

Hazırlayan: Cem Veziroğlu

Süre: Toplam 39 Dakika

Bölüm Sayısı: 6

Genel Bakış

Anonim şirketlerde genel kurul sürecini bilmek özellikle sahada şirket danışmanlığı yapan hukukçular için oldukça önemli. Bu konuda teorik olarak birçok kaynaktan bilgiler edinilir ancak akıcı ve sade bir anlatımla şimdi akılda tutma zamanı. Bu içerik ile anonim şirketlerde genel kurul sürecini teori ve uygulama süreciyle beraber ayrıntılarıyla öğrenebilirsin.

Devamını Göster

Bölümler

1. Genel Kurul Toplantılarının Sınıflandırılması

07:57

Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun yetkileri birbirinden oldukça farklıdır ancak aralarında asla hiyerarşik bir ilişki söz konusu değildir. Bir anonim şirketinin genel kurul toplantıları belirli kriterlere göre sınıflandırılır. Olağan- olağanüstü genel kurul toplantıları ile fiziki-çevrimiçi genel kurul toplantıları bu bölümde uygulamadaki şekliyle anlatıldı.

2. Çağrısız Genel Kurul Toplantısı

03:27

Genel kurul toplantıları çağrı kriterine çağrılı genel kurul toplantıları ve çağrısız genel kurul toplantıları şeklinde de sınıflandırılır. Bu bölümde bir genel kurul toplantısının çağrısız genel kurul toplantısı olarak hüküm ifade edebilmesi için şartların neler olduğu ve dikkat edilmesi gereken hususlar akıcı ve sade bir şekilde anlatıldı.

3. Çağrılı Genel Kurul Toplantılarında Çağrıyı Yapabilecek Olanlar

07:44

Çağrılı genel kurul toplantısının ilk ve en önemli aşamalarından biri genel kurulun toplantıya çağırılmasıdır. Bu çağrının kimler tarafından yapılabileceği ve azınlık pay sahiplerinin genel kurulu toplantıya çağırması bu bölümde özel olarak inceleniyor.

4. Çağrılı Genel Kurul Toplantılarında Davet ve İlan Yayın Şekli

03:51

Çağrılı genel kurul toplantılarının bir diğer en önemli aşaması ilandır. Davetin şekli ve içeriği usulüne uygun bir genel kurul toplantısı gerçekleştirilmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu bölümde, davet şekli ve ilanların yayınlanma şekilleri ayrıntılı biçimde inceleniyor.

5. Çağrılı Genel Kurul Toplantısında Bulunması Gerekli Kişiler ve Belgeler

07:47

Davet şekli ve ilanların yayınlanması kadar önemli olan başka bir husus ilanın içeriğidir. İlan aşaması bittikten sonra artık genel kurul toplanır. Toplantıda bulunması gereken kişiler ve belgelerin bilinmesi usulüne uygun bir genel kurul gerçekleştirilmesini sağlar. Toplantıda bulunması gerekli pay sahipleri çizelgesinin hangi hususlarda oluştuğunun ve bakanlık temsilcisinin hangi durumlarda genel kurula katılmasının zorunluğu olduğunun bilinmesi sadece bir örnektir.

6. Genel Kurul Toplantısının İşleyişi

07:26

İlan gerçekleştirildi, toplantıda bulunması gerekli belgeler ve kişiler de toplantı yerinde. Bu bölümde genel kurul toplantısı artık başlıyor. Uygulamada bir genel kurul toplantısının nasıl başladığını, devam ettiğini ve sona erdiğini öğreneceksin.

Benzer İçerikler