Uygulamalı KVKK Uyum Süreci

Eğitim

Uygulamalı KVKK Uyum Süreci

Hazırlayan: A. Cenk Konukpay

Süre: Toplam 28 Dakika

Bölüm Sayısı: 3

Genel Bakış

Kişisel verilerin korunmasına yönelik kanun ve yönetmelikleri okuyarak konu hakkında yeterince bilgi sahibi olabilirsin ancak veri sorumlularının uyumluluk sürecinin yönetimi dikkat ve süreç bazlı çalışma gerektirir. Bu konuyla ilgilenmek isteyenlerin en çok merak ettiği konu da süreci nasıl yönetecekleridir. Cenk KONUKPAY, bu alanda çalışmak isteyen meslektaşlarına süreç tecrübesini ve uygulama adımlarını ayrıntılarıyla anlattı.

Devamını Göster

Bölümler

1. Veri Sorumlusunu Tanıma ve Veri Tespiti

07:50

Bir veri sorumlusunun KVKK uyumluluk sürecine 2 önemli adımla başlanmasında fayda var. Bu adımlar tanıma ve tespit aşamaları. Veri sorumlusunun iç organizasyonunun sürece nasıl dahil edileceği ve işlenen kişisel verilerin tespitinin sağlıklı olarak nasıl yapılacağı bu bölümde anlatıldı. Sürecin ilk ve en önemli adımını bu bölümü izleyerek atabilirsin.

2. Kişisel Veri Envanteri, Doküman Hazırlama, Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

10:44

Gerek kişisel verilere gerekse veri sorumlusunun iç organizasyonuna ilişkin tespitler yapıldıktan sonra envanteri ve diğer dokümanları hazırlama sürecine geçilebilir. Bu noktada envanteri doğru bir şekilde hazırlamak sürecin en önemli noktası. Aydınlatma metinlerinde ve VERBİS kaydında esas alınacak dokümanın veri envanteri olduğu unutulmamalı. Bu bölümde veri envanterinin nasıl hazırlanacağını ve diğer dokümantasyon süreçlerini eksiksiz öğreneceksin.

3. İdari ve Teknik Tedbirler

08:55

Dokümantasyon süreci ve sözleşme tadilleri gibi idari tedbirler kadar önemli olan bir diğer husus teknik tedbirlerdir. Teknik tedbirlere saklama ve imha politikasında da yer verildiği için uygulanabilir olmasına ve gerekli tedbirlerin alınmasına büyük özen gösterilmelidir. Tanıma, tespit, dokümantasyon, idari ve teknik tedbir süreçlerinden sonra sıra artık VERBİS kaydına gelir. VERBİS kaydını yapmadan önce dikkat edilmesi gerekenler de bu bölümde ayrıca anlatıldı.

Benzer İçerikler

Yeni
UYAP ile İlamlı İcra Takibi Başlatmak
HUBOX Orijinal
Yeni
Adli Tatilde Süreler
HUBOX Orijinal
Bilirkişi Gözü ile Dava Dosyalarında Avukatların Yaptığı Başlıca Hatalar
Murat Topuz
Şirketlere Hukuki Danışmanlık Nasıl Başlar ve Nasıl Devam Eder?: Seri-I
Mehmet Durmaz
Uygulamalı Sözleşme Yazımı: Seri - II
Gökhan Kuruca
Kişilik Hakkının ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlalinde Erişim Engeli Süreci
HUBOX Orijinal
İş Hukuku Uygulamasında Karşılaşılabilecek Kritik Noktalar: Seri - II
Pınar Durmaz
Kiracının Tahliyesi ve Kira Tespit Davaları: Soru-Cevap
Efe Murat Bulut
Uygulamalı Sözleşme Yazımı: Seri - I
Gökhan Kuruca
İş Sözleşmelerinin Hazırlanmasında Önemli Noktalar
Pınar Durmaz
Hukuk Davalarında Duruşma Aşamaları
Ensar Baturman
İşe İade Davalarının Anatomisi: Seri - II
Pınar Durmaz
İşe İade Davalarının Anatomisi: Seri - I
Pınar Durmaz
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - I
Eşref Çelik
İş Hukuku Uygulamasında Karşılaşılabilecek Kritik Noktalar: Seri - I
Pınar Durmaz
Şirket Faaliyetlerindeki Hukuki Hatalar: Sözleşme Süreçleri - I
Mehmet Durmaz
Gayrimenkul Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması
Efe Murat Bulut
Şirket Faaliyetlerindeki Hukuki Hatalar: Kıymetli Evrak Süreçleri - II
Mehmet Durmaz
Kira Hukukunda Kiracının Tahliyesi
Efe Murat Bulut
Şikayet Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
İşçiden Savunma İsteme Şekli ve Önemli Noktalar
Pınar Durmaz
Şirket Faaliyetlerindeki Hukuki Hatalar: Kıymetli Evrak Süreçleri - I
Mehmet Durmaz
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davası
Cem Veziroğlu
CMK Seri - I: Soruşturma Evresi
Mustafa Tırtır
Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü
A. Cenk Konukpay
Genel Esaslarıyla Kişisel Verilerin Korunması
A. Cenk Konukpay
Bedelde Muvazaa
Murat Topuz
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi
Murat Topuz
Marka Hakkına Tecavüz Davalarının Anatomisi
Mert Şahinci
Borçlu Temerrüdü
Murat Topuz
Marka Baskını
Mert Şahinci
Anonim Şirketlerde Genel Kurul Süreci
Cem Veziroğlu
İşçilik Alacağı Davalarının Anatomisi
Pınar Durmaz
Yargıtay Kararları Işığında Ayıplı İfa ve Eksik İfa
Murat Topuz