Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü

Eğitim

Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü

Hazırlayan: A. Cenk Konukpay

Süre: Toplam 34 Dakika

Bölüm Sayısı: 5

Genel Bakış

Kişisel verilerin korunmasına yönelik gerçekleştirilen düzenlemelerden en önemlilerinden biri veri sorumlusunun verisi işlenen gerçek kişileri aydınlatma yükümlülüğüdür. Veri sorumlulularınca bu yükümlülüğün nasıl yerine getirileceğinin iyi anlaşılamaması cezaları da beraberinde getirebilmektedir. Veri sorumlusunun bu konudaki danışmanı veya vekiliyseniz dikkat etmeniz gereken hususları bu içerikten bulabileceksiniz.

Devamını Göster

Bölümler

1. Aydınlatma Yükümlülüğü ve Önemi

03:22

Veri sorumlusu ilgili düzenlemelere uyum çerçevesinde birçok prosedürü hayata geçirir ve uygular. Düzenlemeler ve yükümlülükler çerçevesinde veri sorumlusu nezdinde oluşturulan işleyişin verisi işlenen gerçek kişilere açıklanması ise aydınlatma metni aracılığı ile olur. Veri sorumlusu ile verisi işlenen kişiler arasındaki ilk temas noktasının önemini bu bölümü izleyerek daha iyi anlayacaksınız.

2. Aydınlatma Şeklinin Önemi

05:40

Aydınlatma yükümlülüğün yerine getirilme şekli ile ilgili herhangi bir usul zorunluluğu getirilmemiştir ancak verilerin işlenmesine yönelik temel ilkeler, aydınlatma yapıldığının ispatlama zorunluluğunun veri sorumlusunda olması ve verilerin elde edildiği ortamların farklılığı bazı yöntemlerin özel olarak uygulanmasını gerektirebilir.

3. Aydınlatma Metninin Hazırlanması ve Verisi İşlenen Kişiye Sunulması

09:55

Kişisel verilerin korunmasına yönelik uyum sürecinde veri sorumlularının hazırladığı ve verisini işlediği kişilere sunduğu yazılı metinler çoğu zaman farklı isimlerle başlıklandırılır. “Gizlilik Politikası”, “Kişisel Verilerin Korunması Politikası”, “Gizlilik” gibi başlıklara sıklıkla şahit oluruz. Bu metinler ile her ne kadar hangi verilerin nasıl işlendiğine ilişkin açıklamalar yapılsa da bunlar oldukça genel açıklamalar olarak kalmaktadır. Oysa ki aydınlatma metinlerinin süreç bazlı olmasına ve kişi gruplarına uygun hazırlanmasına özen gösterilmelidir.

4. Açık Rıza Alınması ve Aydınlatma Metni İlişkisi

03:50

Aydınlatma metinleri ile bir kişisel veriyi işlemek için rızanın alınmasının zorunlu olduğu açık rıza metinleri birbirinden oldukça farklı hukuki statülere sahiptir. Ancak bazı veri sorumluları zorunlu olmaması rağmen aydınlatma metinlerinin okunduğu konusunda ‘ispat’ külfetini yerine getirmek amacıyla onay alırken bazı hususlarda hukuka aykırı açık rıza onayını da buna dahil eder. Bu durum hukuka aykırı veri işlenmesi durumunu doğurur.

5. Aydınlatma Metninin Unsurları

10:57

İyi ve hukuka uygun bir aydınlatma metni hazırlanırken, Kanunda ve ilgili diğer düzenlemelerde belirtilen zorunlu hususlara yer verilmesi kadar Kurul kararlarını dikkate almak da oldukça önemlidir. Bu hususların neler olduğunun ve aydınlatma yükümlülüğüne dair istisna durumlarının bilinmesi uyumluluk sürecinde meydana gelmesi muhtemel hataları ortadan kaldıracaktır.

Benzer İçerikler