Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davası

Eğitim

Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davası

Hazırlayan: Cem Veziroğlu

Süre: Toplam 30 Dakika

Bölüm Sayısı: 5

Genel Bakış

Bu davalar, ticaret mahkemelerinde en sık karşılaşılan dava türlerinden biri. Azınlık pay sahiplerini şirketteki çoğunluğun fırsatçı ve baskıcı davranışlarına karşı korumayı amaçlayan düzenlemeler, ilgili kişilere haklı sebeple fesih davası açma hakkı tanıyor. Davayı kimlerin açabileceğinin, şartların, önem arz eden durumların ve bazı Yargıtay kararlarının bilinmesi uygulamadaki başarın ve konuyu anlaman bakımından çok önemli.

Devamını Göster

Bölümler

1. Anonim Şirketin Haklı Nedenle Feshi ve Fesih Davasının Amacı

03:42

Anonim şirketlerin haklı sebeplerle feshi davalarının şartlarına ve dava sonucu çözümleri incelemeden önce bu kurumun Türk Ticaret Kanunundaki düzenlenme ihtiyacı ile davanın amacını öğrenmek gerekir. Diğer bölümleri izlemeden bu bölüme göz atman konuyu öğrenmen için iyi bir zemin hazırlar.

2. Davayı Açabilme Şartları

07:44

Bu dava açılmadan önce azınlık pay sahiplerinin başkaca haklarını tüketip tüketmemesi gerektiği ve davanın açılabilmesi için gerekli çoğunluğu sağlayıp sağlayamadıkları tartışılır. Bu sorunun cevabını öğrendikten sonra ikinci şart olan haklı sebeplerin var olması şartının mevcut olup olmadığı incelenmelidir.

3. Haklı Sebep Teşkil Eden Olgular ve Görünüş Şekilleri

06:14

Haklı sebeplerin mevcut olması şartından bahsedildi ancak hangi tür olguların haklı sebep teşkil edebileceğinin bilinmesi de bir o kadar önemli. Ayrıca her bir uyuşmazlık kapsamında haklı sebeplerin görünüş şekilleri farklı olabilir.

4. Davanın Temel Özellikleri ve Fesih Dışı Çözümler

05:36

Dava açma şartı ve haklı sebeplerin esas sözleşme ile belirlenip belirlenemeyeceği merak edilen konulardandır. Davanın temel özelliklerinden biri olan ‘son çare niteliği’, fesih dışı çözümlerin hangi hallerde ve ne şekilde uygulanması gerektiğinin de bilinmesini gerektiriyor.

5. Dava Sonucu Karar Verilen Yaptırımlar

05:55

Dava sonundaki yaptırımlar üç başlık altında toplanabilir. Her bir yaptırım sonucu sürecin nasıl işleyeceği karşılaştırmalı hukuktan verilen örnekler ile incelendi. Bu bölümde uluslararası önemli kararlara ve ulusal yargı kararlarına değinilerek olası yaptırımlar akıcı ve sade bir anlatımla seninle buluşuyor.

Benzer İçerikler