Kira Uyarlama Davasının Anatomisi

Eğitim

Kira Uyarlama Davasının Anatomisi

Hazırlayan: Ömer Batuhan Uçmak

Süre: Toplam 46 Dakika

Bölüm Sayısı: 9

Genel Bakış

Ekonomik hayatta yaşanan olağanüstü gelişmeler, sözleşmelerdeki edimler arası dengeyi oldukça etkileyebiliyor. Bu durumlarda hukuki çare olarak ilk akla gelen ise uyarlama davaları oluyor. Uyarlama davaları kira hukuku alanında daha öncesinde kendisini göstermese de, kira tespit davası dışında ikinci bir seçenek olarak başvurulan bir hukuki mekanizma haline gelmeye başladı. Ancak bu hukuki yola başvurulabilmesi için kira hukuku alanına özel uyarlama davası şartlarını ve gerekli tüm bilgileri güncel Yargıtay Kararları ile öğrenmek gerekiyor.

Devamını Göster

Bölümler

1. Kira Uyarlama Davasının Tanımı ve Dayanağı

05:01

Kira uyarlama davaları diye özel bir düzenleme mevcut olmasa da kira ilişkilerinde TBK’nın 138.maddesinin sıkça kullanılmaya başlanmasıyla “kira uyarlama davaları” şeklinde bir tanımlama uygulamada kabül görüyor. Ancak her şeyden önce uyarlama davasının ne anlama geldiğini ve hukuki dayanağını kavramakta fayda var. Uyarlama davasının tanımı bilindiğinde kira tespit davası ile arasındaki farklılıklar da anlaşılmaya başlanacak.

2. Kira Uyarlama Davasının Şartları - 1

06:46

Kira uyarlama davası açmadan önce gerekli şartların sağlanmadığına öncelikle olarak dikkat etmeli ve her durumda kira uyarlama davası açılamadığının farkında olmalıyız. Bu davaya açabilmek için mevcut olması gereken birbirinden önemli beş önemli şart bulunur.

3. Kira Uyarlama Davasının Şartları - 2

05:59

Kira uyarlama davası açmadan önce gerekli şartların sağlanmadığına öncelikle olarak dikkat etmeli ve her durumda kira uyarlama davası açılamadığının farkında olmalıyız. Bu davaya açabilmek için mevcut olması gereken birbirinden önemli beş önemli şart bulunur.

4. Yargıtay Kararları Işığında Önemli Bir Uyarlama Davası Şartı

02:32

Doktrinde her ne kadar beş şartın mevcut olması gerektiği vurgulansa da güncel Yargıtay Kararları, bunlardan farklı olarak bir hususun daha mevcut olması gerektiğini vurguluyor. Dava dosyalarınızda lehe sonuçlar elde edebilmek ve davayı açan taraf olduğunuzda davanın reddinin önüne geçmek için bu duruma özellikle dikkat etmenizde fayda var.

5. Kira Sözleşmesinde İntibak Kaydı

04:43

Taraflar, kira sözleşmesinde uyarlama düzenlemesine yer vermiş olabilirler. Ya da hiçbir türlü uyarlama talep edemeyeceklerine yönelik bir kayıt eklemiş olabilirler. Her iki durumda da uyarlama davası açmanın mümkün olup olmadığı önemli bir noktadır. Örnekler ve güncel kararlar ışığında kira sözleşmesine uyarlama kuralı konulması durumunda sürecin nasıl işleyeceği bu bölümde anlatıldı.

6. Davaya ve Dava Dilekçesine Hazırlık

09:22

Müvekkilimiz için kira uyarlama davası açmak istediğimizde iki farklı başlığa dikkat etmemiz gerekir. Birincisi, dava dilekçesinde yer verilmesi gereken hususlar; ikincisi davaya hazırlık sırasında bilmemiz gereken önemli konular. Bu davalarda, kira tespit davasına göre daha farklı bir inceleme söz konusu olur ve bilirkişi görevlendirilmesi sırasında dahi mutlaka gözden geçirmemiz ve ileri sürmemiz gereken konular bizi bekler.

7. Kira Uyarlama Davasında Talepler

04:26

Dava dilekçemizde sona geliyoruz: Talepler. Kira tespit davasından farklı olarak hakimin sözleşmeye müdahale ettiği kira uyarlama davalarında hakimden neler isteyebileceğimiz oldukça önemli. Taleple bağlılık ilkesinin önemini unutmadan kira uyarlama davasındaki dava dilekçemizin talepler bölümünü nasıl oluşturmamız gerektiğini iyice kavramalıyız.

8. Uyarlama Davasında İhtiyati Tedbir

02:15

Uyarlama davalarında kira tespit davalarından farklı olarak ihtiyati tedbir talep edebilir miyiz? Bölge Adliye Mahkemeleri arasındaki farklı kararlar Yargıtay 3.Hukuk Dairesinin önüne geldi ve ilgili Daire bu konudaki içtihat ile sorunu çözüme kavuşturdu.

9. Harçlar, Avukatlık Ücreti, Kararın Etkisi ve İcrası

04:38

Bu davaların açılması sırasında en çok merak edilen hususlardan biri, harca esas değerin nasıl belirleneceğidir. Aynı şekilde, dava sonunda hükmedilen yasal vekalet ücretinin nasıl belirlendiği ve kararın etkisinin nasıl olacağı uygulamada en çok merak edilen konular arasındadır.

Benzer İçerikler