İşe İade Davalarının Anatomisi: Seri - III

Eğitim

İşe İade Davalarının Anatomisi: Seri - III

Hazırlayan: Pınar Durmaz

Süre: Toplam 22 Dakika

Bölüm Sayısı: 3

Genel Bakış

İş Hukuku uygulamasında en çok karşılaşılan dava türlerinden biri: İşe İade Davaları. Ancak bu dava türünü diğer iş davalarından ayıran ve bilinmesi gereken önemli noktalar vardır. Bu seride, işe iade kararının kesinleşmesi ve sonrasındaki işe başlatma süreçlerine dair bilinmesi gereken en önemli ayrıntılar kendisine yer buluyor. İşçinin, kararın kesinleşmesi anında başka bir işte çalışması veya işe başlatılmama durumunda alacaklarını nasıl tahsil edeceğine yönelik yol haritası güncel Yargı kararları ile hazırlandı.

Devamını Göster

Bölümler

1. İşe İade Kararının Kesinleşmesi ve İşçinin İşe Başlatılma Süreci

07:32

İşe iade kararının nasıl kesinleşeceğini ve buna yönelik süreleri uygulamadaki haliyle bilmek oldukça önemli. Özellikle işe başlama talebinin işverene nasıl iletileceğini; işe başlama talebinde bulunulmaması halinde sürecin nasıl ilerleyeceğini ve son olarak işe dönen işçinin çalışma koşullarının nasıl olması gerektiğini güncel Yargıtay Kararlarıyla ile öğrenmek oldukça verimli bir uygulama becerisi sağlayacaktır.

2. İşverenin İşçiyi İşe Başlatmaması ve Yargıtay Uygulaması

06:39

İşe iade kararı sonrası bir diğer olasılık, usulüne uygun bir işe başlama talebi sonrası işverenin işçiyi işe başlatmamasıdır. Bu konuda incelenmesi gereken en önemli husus, samimi ve gerçekçi olmayan işe başlama talepleri ile işveren tarafından yapılan işe davetlerdir. Yargıtay’ın bu konuya ilişkin güncel yaklaşımını bilmek, pratikte büyük bir katkı sağlayacak.

3. İşçinin Artık Başka Bir İşte Çalışması ve İşe Başlatılmama Sonrası Alacak Tahsili

06:55

Dava süreçleri oldukça uzun. Bu yüzden uygulamada en çok karşılaşılan husus, işe iade kararı kesinleştiğinde işçinin başka bir işte çalışıyor olması. Buna dayanarak işçiyi işe başlatmama durumuna sıklıkla rastlarız. İşçi tarafından her şey usulüne uygun yapılsa da işveren tarafından işe başlatılmayabilir. Böyle bir durumda işçilik alacaklarının nasıl tahsil edileceği ise ayrı bir konu olarak karşımıza çıkar. Bütün bu durumlara güncel Yargıtay Kararları ile değinildi.

Benzer İçerikler