Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Bilgisayar Araması ve İletişimin Denetlenmesi

Eğitim

Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Bilgisayar Araması ve İletişimin Denetlenmesi

Hazırlayan: Eşref Çelik

Süre: Toplam 25 Dakika

Bölüm Sayısı: 5

Genel Bakış

Ceza dosyalarınızda dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan biri dosyadaki delillerin hukuka uygun olarak elde edilip edilmediğini iyi bir şekilde incelemektir. Bu deliller, müvekkilinizin bilgisayarlarında veya cep telefonlarında yapılan aramalar ile elde edilebileceği gibi iletişim denetlenmesi yoluyla da elde edilebilir. Ancak her iki koruma tedbirinin uygulanabilmesi ve bu tedbirler sonucu elde edilecek delillerin hükme esas teşkil edebilmesi için belirli şartların varlığı gerekir.

Devamını Göster

Bölümler

1. Bilgisayar ve Cep Telefonlarında Arama Tedbiri ve Şartları

04:43

Bu tedbire başvurulabilmesi için diğer tedbirlere göre daha katı şartların varlığı aranmakta. Bu tedbire ancak son çare olarak başvurulması gerekliliği ‘son çare’ kavramının da iyi anlaşılmasını gerektiriyor. Bu sebeple uygulamada çalışan bir ceza avukatı olarak dosyalarınızda bu tedbire başvurulduğunu ve belirli deliller elde edildiğini fark ettiğinizde geçmiş süreçteki bazı işlemleri mutlaka kontrol etmelisiniz.

2. Tedbir Kararı ve Kararın Verilebileceği Zaman

03:48

Bu tedbire ilişkin kararı bu konuda yetkili adli makamın verip vermediğini kontrol etmek oldukça önemli hususlardan biridir. Tabii ki tedbir kararında gözden geçirilmesi gereken tek husus bu değildir. Uygulamada oldukça karşılaşılan ve hatalı olan çok önemli bir konu vardır. Bilgisayar ve cep telefonlarında arama yapıldıysa arama kararında mutlaka bulunması gereken o hususun ne olması gerektiğini bilmeliyiz.

3. Bir Koruma Tedbiri Olarak İletişim Denetlenmesi

03:57

Son çare ilkesinin yine geçerli olduğu çok önemli bir koruma tedbiri: İletişim Denetlenmesi. Bu tedbire hangi aşamada başvurulabileceğini bilmek, bu tedbiri hangi adli makamların verebileceği konusunda gerekli bilgi birikimine sahip olmak önemlidir. Ancak diğer koruma tedbirlerine göre çok önemli bir fark bizi karşılar. Dosyadaki suç tipine neden dikkat etmemiz gerektiğini daha iyi anlayacaksınız.

4. İletişimin Denetlenmesi Kapsamında Yapılabilecekler, Süre ve Tesadüfi Bilgilerin Durumu

07:03

İletişimin denetlenmesi kararının verilebilmesi için gerekli şartların varlığı kadar bu sürece hakim olabilmemiz için bilmemiz gereken bir diğer husus, iletişim denetlenmesi kavramının hangi işlemleri kapsadığını bilmektir. Bunu öğrendikten sonra incelememiz gereken başka bir husus, iletişim denetlenmesi koruma tedbirine konu olmuş kişilere gerçekten bu tedbirin uygulanmasının mümkün olup olmadığıdır. İletişimin denetlenmesi koruma tedbirinde süreler, uzama şekilleri, şartları ve bu kararı kimin verebileceği gibi dikkat gerektiren konuları ve iletişimin denetimi sırasında ortaya çıkan tesadüfi bilgilerin durumunu bu bölümü izleyerek öğrenebilirsiniz.

5. Olaylar ve Yüksek Mahkeme Kararları Eşliğinde İletişimin Denetlenmesi Süreci

04:43

İletişimin denetlenmesi gibi önemli bir koruma tedbirini örnekler ile pekiştirmek, dava dosyalarınızda izlemeniz gereken doğru adımların şemasını oluşturmanızı sağlayacak. Bazı konularda yüksek mahkemelerin güncel bakış açısını yakalamak ve örneklerle ile iletişimin denetlenmesi koruma tedbirini zihninizde pekiştirmek için şimdi izlemeye başlayabilirsiniz.

Benzer İçerikler

Yargıtay Kararları Işığında Olası Kast - Bilinçli Taksir Farkı
Kazım Yiğit Akalın
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - II
Begüm Osma
Yeni
Ceza Avukatı Olmak
HUBOX Orijinal
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - I
Begüm Osma
Ceza Hukukunda Esas Hakkında Savunma
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Önleme Araması
Eşref Çelik
Tutuklu Müvekkil ile İletişim ve Cezaevi Süreci
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Adli Arama
Eşref Çelik
Sulh Ceza Hakimliğinde Sorgu Aşaması
Kazım Yiğit Akalın
Kişilik Hakkının ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlalinde Erişim Engeli Süreci
HUBOX Orijinal
Karakol ve Savcılık Süreci
Eşref Çelik
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - II
Eşref Çelik
Savunma Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Uygulamada Cezaevi Süreci
Eşref Çelik
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - I
Eşref Çelik
TCK m.188/1 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
TCK m.188/3 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
Şikayet Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Yargıtay Kararları Işığında Belgede Sahtecilik Suçları
Güçlü Akyürek
CMK Seri - I: Soruşturma Evresi
Mustafa Tırtır
TCK'nın Yer Bakımından Uygulanması
Güçlü Akyürek
Marka Hakkına Tecavüz Davalarının Anatomisi
Mert Şahinci
TCK’daki Benzer Suç Tiplerinin Ayrımı
Güçlü Akyürek
Şikayet, Uzlaştırma ve Mağdur Vekilliği
Güçlü Akyürek
Soruşturma ve Kovuşturma İşlemlerinde Avukatın Rolü
Güçlü Akyürek
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
Sinan Altunç