TCK’daki Benzer Suç Tiplerinin Ayrımı

Eğitim

TCK’daki Benzer Suç Tiplerinin Ayrımı

Hazırlayan: Güçlü Akyürek

Süre: Toplam 43 Dakika

Bölüm Sayısı: 5

Genel Bakış

Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş bazı suç tipleri özellikle bazı durumlarda oldukça karıştırılır. Suçların doğru şekilde tasvir edilmesi ve bu konudaki Yargıtay kararlarında yer alan ayrım kriterlerinin bilinmesi gerek müşteki gerek savunma tarafında yer alan vekil ve müdafiler için oldukça yararlı olacaktır. Bu içeriğin her bir bölümünde karıştırılan farklı suçların ayrımını Yargıtay kararları ve örnekler ile öğreneceksin.

Devamını Göster

Bölümler

1. Kasten Öldürme, Kasten Yaralama ve Öldürmeye Teşebbüs Arasındaki Farklar

07:13

Bir kişi diğer bir kişiyi yaralama kastıyla hareket etmiş olabilir ancak mağdur hayatını kaybedebilir ya da fail öldürme kastıyla hareket etmesine rağmen mağdur yalnızca yaralanabilir. Bu durumda da yaralama kastı mı vardı yoksa öldürmeye bir teşebbüs olarak mı kabul edilmeli sorularıyla karşılaşılır. Serinin bu bölümünde kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçlarının birbirilerinden nasıl ayırt edileceği Yargıtay’ın belirlediği kriter ile güncel olaylardan örnekler ile de anlatılıyor.

2. Hırsızlık, Güveni Kötüye Kullanma ve Dolandırıcılık Suçları Arasındaki Farklar

09:19

Hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçları uygulamada sıklıkla karşılaşılan suç tipleridir. Her üçünde de başkasına ait mal veya değer fail tarafından alınmaktadır; ancak bu üç suç tipi her ne kadar birbirine benzese de aralarında büyük farklılıklar vardır. Serinin bu bölümünde üç suç tipinin hangi unsurlar ile birbirinden ayrıldığı yüksek yargı kararları ve örnekler ile inceleniyor.

3. Rüşvet, İrtikâp ve Görevi Kötüye Kullanma Suçları Arasındaki Farklar

10:34

Rüşvet, irtikap ve görevi kötüye kullanma suçları uygulamada sıklıkla karşılaşılan suç tipleridir. Her üçünde de aslında kamu görevlisinin görevini kötüye kullanması söz konusudur; ancak bu üç suç tipini birbirinden ayıran temel farklılıklar vardır. Özellikle suçun failleri ile mağdurları arasındaki ilişki, bu suç tiplerinin birbirinden ayrılmasını sağlayan temel kriterdir. Serinin bu bölümünde üç suç tipinin hangi unsurlar ile birbirinden ayrıldığı yüksek yargı kararları ve örnekler ile inceleniyor.

4. Belgede Sahtecilik Suçları - I

07:28

Resmi veya özel belgede sahtecilik suçları ile uygulamada sıkça karşılaşılır; ancak unsurlarının tam olarak anlaşılamaması suçların ayırt edilmesini oldukça zorlaştırır. Belge kavramına birçok alanda farklı anlamlar yüklenir ancak bizim ilgili sahtecilik suçları bakımından bilmemiz gereken şey Ceza Hukuku kapsamında belgenin nasıl tanımlandığıdır. Bu unsurların neler olduğu çoğu zaman Yargıtay kararlarında açıklanmıştır. Bir suçun resmi veya özel belgede sahtecilik suçunu oluşturup oluşturmadığının belirlenmesindeki en önemli husus ise, resmi belge ve özel belge kavramlarının farklarını bilmekten geçer.

5. Belgede Sahtecilik Suçları - II

08:01

Belgede sahtecilik suçlarını oluşturan üç temel eylem var. Bu eylemlerin ne olduğu ve ne şekilde gerçekleştirildiği örnekler ve Yargıtay görüşleri ile öğrenmek elinizdeki mevcut uyuşmazlıkların çözümü noktasında size oldukça faydalı olacak. Tüm bunların yanında Yargıtay kararlarına da sıkça olan bir konu vardır ki o da zarar verme bilinç ve iradesidir.

Benzer İçerikler

Yargıtay Kararları Işığında Olası Kast - Bilinçli Taksir Farkı
Kazım Yiğit Akalın
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - II
Begüm Osma
Ceza Avukatı Olmak
HUBOX Orijinal
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - I
Begüm Osma
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Bilgisayar Araması ve İletişimin Denetlenmesi
Eşref Çelik
Ceza Hukukunda Esas Hakkında Savunma
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Önleme Araması
Eşref Çelik
Tutuklu Müvekkil ile İletişim ve Cezaevi Süreci
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Adli Arama
Eşref Çelik
Sulh Ceza Hakimliğinde Sorgu Aşaması
Kazım Yiğit Akalın
Kişilik Hakkının ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlalinde Erişim Engeli Süreci
HUBOX Orijinal
Karakol ve Savcılık Süreci
Eşref Çelik
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - II
Eşref Çelik
Savunma Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Uygulamada Cezaevi Süreci
Eşref Çelik
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - I
Eşref Çelik
TCK m.188/1 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
TCK m.188/3 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
Şikayet Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Yargıtay Kararları Işığında Belgede Sahtecilik Suçları
Güçlü Akyürek
Çalışanların Meydana Getirdiği Eserler Üzerindeki Fikri Hak Sahipliği
Efe Murat Bulut
CMK Seri - I: Soruşturma Evresi
Mustafa Tırtır
TCK'nın Yer Bakımından Uygulanması
Güçlü Akyürek
Genel Esaslarıyla Kişisel Verilerin Korunması
A. Cenk Konukpay
Bedelde Muvazaa
Murat Topuz
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi
Murat Topuz
Marka Hakkına Tecavüz Davalarının Anatomisi
Mert Şahinci
Şikayet, Uzlaştırma ve Mağdur Vekilliği
Güçlü Akyürek
Soruşturma ve Kovuşturma İşlemlerinde Avukatın Rolü
Güçlü Akyürek
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
Sinan Altunç
Yargıtay Kararları Işığında Ayıplı İfa ve Eksik İfa
Murat Topuz