TCK m.188/3 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu

Eğitim

TCK m.188/3 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu

Hazırlayan: Eşref Çelik

Süre: Toplam 40 Dakika

Bölüm Sayısı: 6

Genel Bakış

CMK görevlendirmesi sırasında ve uygulamada en çok karşılaşılan suç tipini tüm unsurlarıyla öğrenmeye başlıyoruz. Bu öğrenme sürecinin en önemli farkı, eğitimin tamamının güncel Yargıtay Kararları ve konu başlıklarına uygun örnekler ile donatılmış olması. Uyuşturucu madde ticareti suçunu meydana getiren seçimlik hareketleri ve suçun diğer unsurlarını Yargıtay kararları, doktrin ve örneklerle açıklanan bir anlatımla öğreneceksin.

Devamını Göster

Bölümler

1. Uyuşturucu Madde Türleri ve Seçimlik Hareketlere Giriş

03:47

Eğitimin diğer bölümlerine geçmeden önce bu suç tipini ayrıntılarıyla ve doğru bir şekilde öğrenmenin neden önemli olduğunu anlayacağız. Eğitimin en önemli kısmını oluşturan “seçimlik hareket” kavramının ne olduğunu anlayacak ve uyuşturucu/uyarıcı maddelerin neler olduğunu öğreneceğiz. Bu bölümü izleyerek eğitim için ısınma turunu tamamlıyoruz.

2. Seçimlik Hareketler: Satmak

04:23

Suçu oluşturan ilk seçimlik hareket yani eylem ile başlıyoruz: “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi satmak.” Bu eylemin oluşabilmesi için hem belirli şartların mevcut olması gerek. Bu konuda dikkat etmemiz gereken şey ise, eylemin oluşmasını engelleyen istisnaların da neler olabileceğini tam anlamıyla bilmek. Bu bölümde, bu hareketin veya eylemin varlığından bahsedilmemiz için hangi koşulların varlığının gerektiğini Yargıtay kararları, doktrin ve örnek olaylar ile öğrenebileceksin.

3. Seçimlik Hareketler: Satışa Arz Etmek, Başkalarına Vermek

06:19

Kanunda belirtilen ancak ne demek olduğu Yargıtay kararları ve doktrin ile anlaşılan bir diğer seçimlik hareket ise satışa arz etmek. “Satma” eylemi ile oldukça karıştırılan bu seçimlik hareket ince bir detay ile farklılaşıyor. İncelememiz gereken bir hareket de “başkasına verme” eylemi. Bu hareket ile “satma” eylemi arasındaki farklılıkları senin için özetledik. Bunu yaparken dava dosyalarında en çok karşılaşılan olayları örnek olarak sunduk ve Yargıtay’ın bu konudaki görüşlerine yer verdik.

4. Seçimlik Hareketler: Sevk Etmek, Nakletmek, Depolamak

06:01

Sevk etmek, nakletmek ve depolamak. Özellikle sevk etmek ve nakletmek birbirleriyle oldukça karıştırılır. Ancak bu iki hareketin oluşmasını sağlayan kriterlerdeki farklılıkları, örnekler ve güncel kararlar ile rahatlıkla öğrenebilirsin. Bu bölümde yer verilen diğer seçimlik hareketler ise, depolamak, bulundurmak, satın almak ve kabul etmek. Her bir hareketin ne anlama geldiği örnekler ile anlatıldı.

5. Uyuşturucu Maddenin Hangi Amaçla Bulundurulduğu Sorununa Yargıtay Işığında Çözümler - I

09:12

Uyuşturucu maddenin hangi amaçla bulundurulduğunun tespiti hem soruşturma hem kovuşturma aşamasındaki en önemli kısımdır. Çeşitli olaylar ve ihtimaller dahilinde bu tespitin yapılmasında belirli kriterlerin mevcut olup olmadığı incelenir. Yargıtay'ın 2011 yılı sonrası verdiği güncel kararlar ışığında somut olaylar üzerinden gerçekleştirilen anlatıma şimdi erişebilirsin.

6. Uyuşturucu Maddenin Hangi Amaçla Bulundurulduğu Sorununa Yargıtay Işığında Çözümler - II

10:07

Uyuşturucu maddenin hangi amaçla bulundurulduğunun tespiti hem soruşturma hem kovuşturma aşamasındaki en önemli kısımdır. Çeşitli olaylar ve ihtimaller dahilinde bu tespitin yapılmasında belirli kriterlerin mevcut olup olmadığı incelenir. Yargıtay'ın 2011 yılı sonrası verdiği güncel kararlar ışığında somut olaylar üzerinden gerçekleştirilen anlatıma şimdi erişebilirsin.

Benzer İçerikler

Yargıtay Kararları Işığında Olası Kast - Bilinçli Taksir Farkı
Kazım Yiğit Akalın
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - II
Begüm Osma
Ceza Avukatı Olmak
HUBOX Orijinal
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - I
Begüm Osma
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Bilgisayar Araması ve İletişimin Denetlenmesi
Eşref Çelik
Ceza Hukukunda Esas Hakkında Savunma
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Önleme Araması
Eşref Çelik
Tutuklu Müvekkil ile İletişim ve Cezaevi Süreci
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Adli Arama
Eşref Çelik
Sulh Ceza Hakimliğinde Sorgu Aşaması
Kazım Yiğit Akalın
Kişilik Hakkının ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlalinde Erişim Engeli Süreci
HUBOX Orijinal
Karakol ve Savcılık Süreci
Eşref Çelik
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - II
Eşref Çelik
Savunma Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Uygulamada Cezaevi Süreci
Eşref Çelik
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - I
Eşref Çelik
TCK m.188/1 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
Şikayet Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Yargıtay Kararları Işığında Belgede Sahtecilik Suçları
Güçlü Akyürek
CMK Seri - I: Soruşturma Evresi
Mustafa Tırtır
TCK'nın Yer Bakımından Uygulanması
Güçlü Akyürek
Marka Hakkına Tecavüz Davalarının Anatomisi
Mert Şahinci
TCK’daki Benzer Suç Tiplerinin Ayrımı
Güçlü Akyürek
Şikayet, Uzlaştırma ve Mağdur Vekilliği
Güçlü Akyürek
Soruşturma ve Kovuşturma İşlemlerinde Avukatın Rolü
Güçlü Akyürek
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
Sinan Altunç