Soruşturma ve Kovuşturma İşlemlerinde Avukatın Rolü

Eğitim

Soruşturma ve Kovuşturma İşlemlerinde Avukatın Rolü

Hazırlayan: Güçlü Akyürek

Süre: Toplam 38 Dakika

Bölüm Sayısı: 6

Genel Bakış

Soruşturma ve kovuşturma aşamasında şüpheli veya sanığı temsil eden müdafinin rolü büyük öneme sahiptir. Soruşturma ve kovuşturma işlemlerine yön veren kanuni düzenlemelerin uygulama aşamasında dikkat edilecek hususlar ile birlikte harmanlanması ve anlaşılması, müvekkilleriniz lehine en adil ve etkili yargılama sürecinin yaşanmasını sağlayacak.

Devamını Göster

Bölümler

1. Müdafinin Seçilmesi ve Görevlendirilmesi

02:39

Bazı Yargıtay kararlarına da konu olduğu üzere müdafi, vekil veya temsilciden farklı bir konuma sahiptir. Müdafinin hangi durumlarda zorunlu olduğu ve nasıl belirleneceği 5271 sayılı CMK’da ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Müdafinin görevlendirilmesi konusunda özel durumların bilinmesi oldukça önemlidir.

2. Yakalama ve Gözaltı

05:14

Yakalama ve gözaltı işlemleri teori ve uygulamada farklı şekillerde karşılaşılabilen; özellikle soruşturma aşamasında oldukça büyük öneme sahip usuli işlemlerden biridir. Bu işlemlerin hangi şartlarda ve nasıl uygulanacağının bilinmesi kadar uygulamada müdafinin dikkat etmesi gereken hususların varlığı da son derece büyük öneme sahiptir.

3. İfade ve Sorgu

09:50

İfade ve sorgu işlemlerinden önce ve bu işlemler sırasında etkili ve adil bir savunma süreci için müdafinin bazı stratejiler geliştirmesi gerekmektedir. Bu aşamada dosyanın tüm ayrıntılarıyla incelenmesi, şüpheli veya sanık ile görüşülmesi ve tüm tutanak süreçlerinin özenle takip edilmesi oldukça önemli aşamalardır.

4. Tutuklama ve İtiraz

03:51

Tutuklamanın şartlarının ve itiraz yollarının bilinmesi, itirazdan olumlu sonuç alınamadığı durumlarda dahi Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru ve AİHM başvuruları açısından oldukça önemlidir. Bu aşamada tutuklamaya ilişkin kanuni düzenlemelerin iyi bilinmesi ve süresinde itirazda bulunulması sonraki hukuki süreçler için etkili bir alt yapı oluşturulmasını sağlar.

5. Kovuşturmanın Temel Esasları

08:54

İddianamenin kabulü ile başlayan kovuşturma aşamasında etkili bir savunma yapmak için bazı hususlara özellikle dikkat etmek gerekir. Savunma yapmak için müdafi olarak seçenekleriniz daha fazla olsa da usuli konularda aynı şeyi söylemek pek mümkün değildir. Başarılı bir kovuşturma aşaması için dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğunu bu bölümde öğrenebileceksiniz.

6. Örnek Üzerinden Anlatım

07:22

Bu içerikte anlatılanların zihninizde iyi bir şekilde yer edinebilmesi için tüm süreci özet bir şekilde ifade eden olay kurgusu hazırladık. Bu bölümü izleyerek genel hatlarıyla soruşturma ve kovuşturma süreci hakkında bilgi edinebileceksiniz.

Benzer İçerikler

Yargıtay Kararları Işığında Olası Kast - Bilinçli Taksir Farkı
Kazım Yiğit Akalın
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - II
Begüm Osma
Ceza Avukatı Olmak
HUBOX Orijinal
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - I
Begüm Osma
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Bilgisayar Araması ve İletişimin Denetlenmesi
Eşref Çelik
Ceza Hukukunda Esas Hakkında Savunma
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Önleme Araması
Eşref Çelik
Tutuklu Müvekkil ile İletişim ve Cezaevi Süreci
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Adli Arama
Eşref Çelik
Sulh Ceza Hakimliğinde Sorgu Aşaması
Kazım Yiğit Akalın
Kişilik Hakkının ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlalinde Erişim Engeli Süreci
HUBOX Orijinal
Karakol ve Savcılık Süreci
Eşref Çelik
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - II
Eşref Çelik
Savunma Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Uygulamada Cezaevi Süreci
Eşref Çelik
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - I
Eşref Çelik
TCK m.188/1 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
TCK m.188/3 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
Şikayet Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Yargıtay Kararları Işığında Belgede Sahtecilik Suçları
Güçlü Akyürek
CMK Seri - I: Soruşturma Evresi
Mustafa Tırtır
TCK'nın Yer Bakımından Uygulanması
Güçlü Akyürek
Marka Hakkına Tecavüz Davalarının Anatomisi
Mert Şahinci
TCK’daki Benzer Suç Tiplerinin Ayrımı
Güçlü Akyürek
Şikayet, Uzlaştırma ve Mağdur Vekilliği
Güçlü Akyürek
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
Sinan Altunç