Yargıtay Kararları Işığında Belgede Sahtecilik Suçları

Eğitim

Yargıtay Kararları Işığında Belgede Sahtecilik Suçları

Hazırlayan: Güçlü Akyürek

Süre: Toplam 16 Dakika

Bölüm Sayısı: 2

Genel Bakış

Resmi veya özel belgede sahtecilik suçları ile uygulamada sıkça karşılaşılır; ancak unsurlarının tam olarak anlaşılamaması suçların ayırt edilmesini oldukça zorlaştırır. Suç kapsamında değerlendirilen belgenin ne olduğu ve sahtecilik eylemleri Yargıtay kararları ve pratikten örnekler ile bu eğitimde akıcı şekilde anlatıldı.

Devamını Göster

Bölümler

1. Belge Kavramı ve Unsurları

07:28

Belge kavramına birçok alanda farklı anlamlar yüklenir; ancak bizim ilgili sahtecilik suçları bakımından bilmemiz gereken şey Ceza Hukuku kapsamında belgenin nasıl tanımlandığıdır. Bu unsurların neler olduğu çoğu zaman Yargıtay kararlarında açıklanmıştır. Bir suçun resmi veya özel belgede sahtecilik suçunu oluşturup oluşturmadığının belirlenmesindeki en önemli husus ise, resmi belge ve özel belge kavramlarının farklarını bilmekten geçer.

2. Sahtecilik Eylemleri

08:01

Belgede sahtecilik suçlarını oluşturan üç temel eylem var. Bu eylemlerin ne olduğu ve ne şekilde gerçekleştirildiği örnekler ve Yargıtay görüşleri ile öğrenmek elinizdeki mevcut uyuşmazlıkların çözümü noktasında size oldukça faydalı olacak. Tüm bunların yanında Yargıtay kararlarına da sıkça olan bir konu vardır ki o da zarar verme bilinç ve iradesidir.

Benzer İçerikler

Yargıtay Kararları Işığında Olası Kast - Bilinçli Taksir Farkı
Kazım Yiğit Akalın
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - II
Begüm Osma
Ceza Avukatı Olmak
HUBOX Orijinal
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - I
Begüm Osma
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Bilgisayar Araması ve İletişimin Denetlenmesi
Eşref Çelik
Ceza Hukukunda Esas Hakkında Savunma
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Önleme Araması
Eşref Çelik
Tutuklu Müvekkil ile İletişim ve Cezaevi Süreci
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Adli Arama
Eşref Çelik
Sulh Ceza Hakimliğinde Sorgu Aşaması
Kazım Yiğit Akalın
Kişilik Hakkının ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlalinde Erişim Engeli Süreci
HUBOX Orijinal
Karakol ve Savcılık Süreci
Eşref Çelik
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - II
Eşref Çelik
Savunma Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Uygulamada Cezaevi Süreci
Eşref Çelik
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - I
Eşref Çelik
TCK m.188/1 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
TCK m.188/3 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
Şikayet Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Çalışanların Meydana Getirdiği Eserler Üzerindeki Fikri Hak Sahipliği
Efe Murat Bulut
CMK Seri - I: Soruşturma Evresi
Mustafa Tırtır
TCK'nın Yer Bakımından Uygulanması
Güçlü Akyürek
Genel Esaslarıyla Kişisel Verilerin Korunması
A. Cenk Konukpay
Bedelde Muvazaa
Murat Topuz
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi
Murat Topuz
Marka Hakkına Tecavüz Davalarının Anatomisi
Mert Şahinci
TCK’daki Benzer Suç Tiplerinin Ayrımı
Güçlü Akyürek
Şikayet, Uzlaştırma ve Mağdur Vekilliği
Güçlü Akyürek
Soruşturma ve Kovuşturma İşlemlerinde Avukatın Rolü
Güçlü Akyürek
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
Sinan Altunç
Yargıtay Kararları Işığında Ayıplı İfa ve Eksik İfa
Murat Topuz