Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar

Eğitim

Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar

Hazırlayan: Sinan Altunç

Süre: Toplam 52 Dakika

Bölüm Sayısı: 6

Genel Bakış

TCK’da düzenlenen ekonomi, sanayi ve ticari hayata karşı suçlar günümüz ekonomi ve ticaret hayatında oldukça büyük yere sahip. Bunun nedeni suç konusu fiillerin vücut bulduğu alanların her geçen gün hayatımızda daha fazla yer alması. Yap-işlet-devret modelleri ile kamu ihalelerinin artışı; perakende ve bankacılık sektöründeki gelişmeler bu alanlarda gerçekleştirilen hangi eylemlerin suç oluşturacağının bilinmesini gerektiriyor. Bu içerikte, TCK’da düzenlenen suç tipleri, karşılaştırmalı ve önemli Yargıtay Kararları ile anlatılıyor.

Devamını Göster

Bölümler

1. İhaleye Fesat Karıştırma Suçu-1

03:44

Pratikte oldukça karşılaşılan bu suç tipi, kamu kurum ve kuruluşları adına yürütülen mal veya hizmet satın alım ihalelerinde ortaya çıkar. Bu bölümde ihale fesat karıştırma suçu ile ilgili tüm detaylara ulaşabileceksin. Failin kim olabileceği, suçla korunan hukuki yarar, hareket ve netice, iştirak ve teşebbüs halleri bu detaylardan bazıları. İçeriği izlediğinde suçla ilgili temel kavramları oldukça iyi anlarsın ve bu konuda vekilliğini yürüttüğün bir soruşturma veya kovuşturma dosyasındaki süreç yönetimini iyileştirebilirsin.

2. İhaleye Fesat Karıştırma Suçu-2

08:10

Pratikte oldukça karşılaşılan bu suç tipi, kamu kurum ve kuruluşları adına yürütülen mal veya hizmet satın alım ihalelerinde ortaya çıkar. Bu bölümde ihale fesat karıştırma suçu ile ilgili tüm detaylara ulaşabileceksin. Failin kim olabileceği, suçla korunan hukuki yarar, hareket ve netice, iştirak ve teşebbüs halleri bu detaylardan bazıları. İçeriği izlediğinde suçla ilgili temel kavramları oldukça iyi anlarsın ve bu konuda vekilliğini yürüttüğün bir soruşturma veya kovuşturma dosyasındaki süreç yönetimini iyileştirebilirsin.

3. İhaleye Fesat Karıştırma Suçu-3

07:30

Pratikte oldukça karşılaşılan bu suç tipi, kamu kurum ve kuruluşları adına yürütülen mal veya hizmet satın alım ihalelerinde ortaya çıkar. Bu bölümde ihale fesat karıştırma suçu ile ilgili tüm detaylara ulaşabileceksin. Failin kim olabileceği, suçla korunan hukuki yarar, hareket ve netice, iştirak ve teşebbüs halleri bu detaylardan bazıları. İçeriği izlediğinde suçla ilgili temel kavramları oldukça iyi anlarsın ve bu konuda vekilliğini yürüttüğün bir soruşturma veya kovuşturma dosyasındaki süreç yönetimini iyileştirebilirsin.

4. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu

12:45

Özgü suç olup olmadığı oldukça tartışmalı olan bir suç tipi. Bu suç çeşitli şekillerde ortaya çıkabiliyor. Her bir durum için failin kimler olabileceği de önemli bir ayrım noktası. Kanun maddesinin her bir fıkrasının birbiriyle olan farklarını iyi anlamak gerekiyor. İçeriği izlediğinde suçla ilgili temel kavramları oldukça iyi anlarsın ve bu konuda vekilliğini yürüttüğün bir soruşturma veya kovuşturma dosyasındaki süreç yönetimini iyileştirebilirsin.

5. Tefecilik Suçu

11:04

Her ödünç para verme işlemi bu suçu oluşturur mu? Bir fiilin tefecilik suçunu oluşturması için hangi ölçütler dikkate alınır? Bu suçun nasıl oluşacağı ile ilgili yüksek mahkeme kararları olduğu gibi doktrinde de farklı görüşler mevcuttur. İçeriği izleyerek bu suç tipiyle ilgili önemli noktaları öğrenebilir, ilgili kararlar hakkında bilgi sahibi olabilirsin.

6. Fiyatları Etkileme ve Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma Suçları

08:17

Belki de 2021 yılı sonları itibariyle en çok tartıştığımız konular. Peki, fiyatları etkileme suçundan bahsedilebilmesi için gerekli olan ilk ve temel ölçüt nedir? Malları stoklamak bu kapsamda değerlendirilebilir mi? Doktrinden görüşlere de yer verilen bu içerikte hangi eylemlerin bu suç kapsamın değerlendirilebileceğini hızlı ve örneklerle öğrenebilirsin.

Benzer İçerikler

Yargıtay Kararları Işığında Olası Kast - Bilinçli Taksir Farkı
Kazım Yiğit Akalın
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - II
Begüm Osma
Ceza Avukatı Olmak
HUBOX Orijinal
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - I
Begüm Osma
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Bilgisayar Araması ve İletişimin Denetlenmesi
Eşref Çelik
Ceza Hukukunda Esas Hakkında Savunma
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Önleme Araması
Eşref Çelik
Tutuklu Müvekkil ile İletişim ve Cezaevi Süreci
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Adli Arama
Eşref Çelik
Sulh Ceza Hakimliğinde Sorgu Aşaması
Kazım Yiğit Akalın
Kişilik Hakkının ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlalinde Erişim Engeli Süreci
HUBOX Orijinal
Karakol ve Savcılık Süreci
Eşref Çelik
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - II
Eşref Çelik
Savunma Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Uygulamada Cezaevi Süreci
Eşref Çelik
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - I
Eşref Çelik
TCK m.188/1 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
TCK m.188/3 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
Şikayet Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Yargıtay Kararları Işığında Belgede Sahtecilik Suçları
Güçlü Akyürek
Çalışanların Meydana Getirdiği Eserler Üzerindeki Fikri Hak Sahipliği
Efe Murat Bulut
CMK Seri - I: Soruşturma Evresi
Mustafa Tırtır
TCK'nın Yer Bakımından Uygulanması
Güçlü Akyürek
Genel Esaslarıyla Kişisel Verilerin Korunması
A. Cenk Konukpay
Bedelde Muvazaa
Murat Topuz
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi
Murat Topuz
Marka Hakkına Tecavüz Davalarının Anatomisi
Mert Şahinci
TCK’daki Benzer Suç Tiplerinin Ayrımı
Güçlü Akyürek
Şikayet, Uzlaştırma ve Mağdur Vekilliği
Güçlü Akyürek
Soruşturma ve Kovuşturma İşlemlerinde Avukatın Rolü
Güçlü Akyürek
Yargıtay Kararları Işığında Ayıplı İfa ve Eksik İfa
Murat Topuz