Şikayet, Uzlaştırma ve Mağdur Vekilliği

Eğitim

Şikayet, Uzlaştırma ve Mağdur Vekilliği

Hazırlayan: Güçlü Akyürek

Süre: Toplam 21 Dakika

Bölüm Sayısı: 3

Genel Bakış

Her ne kadar bir suç işlendiği şüphesinin oluşmasıyla ilgili makamların resen harekete geçmesi ana kural ise de bazı suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. Şikayet süresi ve vazgeçmeye ilişkin düzenlemeler ise mağdur veya sanık vekillerinin en çok dikkat etmesi gereken usuli konulardır. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında bazı suçlar bakımından karşımıza çıkacak uzlaştırma kurumunun işleyişinin genel hatlarıyla bilinmesi ve mağdur vekili olarak davanın her aşamasındaki iletişim yöntemlerinin ne olması gerektiğinin anlaşılması oldukça faydalı olacaktır.

Devamını Göster

Bölümler

1. Şikayet

05:56

Bazı suçların soruşturulması ve kovuşturulması yalnızca şikayet edilmesine bağlıdır. Suçtan zarar gören bazen şikayetinden vazgeçmek isteyebilir. Bu ve benzer durumlara karar verilmeden önce bazı önemli noktaların bilinmesi hukuki menfaatler noktasında meydana gelebilecek geri dönülemez büyük hataları engelleyecektir. Özellikle ceza hukuku sahasında henüz yeni çalışmak isteyen kişiler, işe bu bölümü izleyerek başlayabilir.

2. Uzlaştırma

07:28

Geçtiğimiz yıllarda kanunda yerini alan uzlaştırma kurumu, bir yandan tarafların menfaatlerini ortak bir noktada buluşturmaya amaçlarken diğer yandan mahkemelerdeki dosya yükünün hafiflemesini sağlar. Hangi suç tiplerinin uzlaştırma kapsamında olduğunu ve süreç bilgisini bu eğitimin dokümanında bulabilir, uzlaştırma sürecinin ilerleyişi hakkında örnek olay üzerinden bu içerik ile iyi bir anlatım dinleyebilirsin.

3. Mağdur Vekilliği

07:20

Kanunda mağdur vekilliğine özel bir önem atfedilmiştir. Bundan kaynaklı hak ve sorumlulukların neler olduğunun kısaca öğrenilmesi mutlaka size fayda sağlayacak. Bunun yanı sıra tüm yargılama süreci boyunca mağdur ile nasıl bir iletişim içerisinde olması gerektiğinin bilinmesi, bir ceza yargılamasının sonucunu dahi değiştirebilecek öneme sahip unsurlardan biri.

Benzer İçerikler

Yargıtay Kararları Işığında Olası Kast - Bilinçli Taksir Farkı
Kazım Yiğit Akalın
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - II
Begüm Osma
Ceza Avukatı Olmak
HUBOX Orijinal
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - I
Begüm Osma
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Bilgisayar Araması ve İletişimin Denetlenmesi
Eşref Çelik
Ceza Hukukunda Esas Hakkında Savunma
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Önleme Araması
Eşref Çelik
Tutuklu Müvekkil ile İletişim ve Cezaevi Süreci
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Adli Arama
Eşref Çelik
Sulh Ceza Hakimliğinde Sorgu Aşaması
Kazım Yiğit Akalın
Kişilik Hakkının ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlalinde Erişim Engeli Süreci
HUBOX Orijinal
Karakol ve Savcılık Süreci
Eşref Çelik
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - II
Eşref Çelik
Savunma Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Uygulamada Cezaevi Süreci
Eşref Çelik
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - I
Eşref Çelik
TCK m.188/1 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
TCK m.188/3 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
Şikayet Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
Yargıtay Kararları Işığında Belgede Sahtecilik Suçları
Güçlü Akyürek
CMK Seri - I: Soruşturma Evresi
Mustafa Tırtır
TCK'nın Yer Bakımından Uygulanması
Güçlü Akyürek
Marka Hakkına Tecavüz Davalarının Anatomisi
Mert Şahinci
TCK’daki Benzer Suç Tiplerinin Ayrımı
Güçlü Akyürek
Soruşturma ve Kovuşturma İşlemlerinde Avukatın Rolü
Güçlü Akyürek
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
Sinan Altunç