İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - I

Eğitim

İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - I

Hazırlayan: Eşref Çelik

Süre: Toplam 29 Dakika

Bölüm Sayısı: 3

Genel Bakış

Ceza Hukuku ile ilgilenen her avukatın bilmesi gereken bir konu ancak ne var ki infaz hukuku ve hesaplama yöntemleri üniversitelerde dahi kendisine yer bulamaz. Bu sebeple meslekte belirli bir kıdeme gelmiş avukatlar, hâkim ve savcılar bile infaz hesaplamalarına ilişkin hatalar yapabilir. İnfaz hukuku ve hesaplama sürecine ilişkin ilgili hukuki dokümanları ve örnekleri sunarak konuyu eksiksiz bir şekilde öğrenmen için bu eğitim serisini hazırladık. Bu eğitim, serinin ilk kısmını oluşturuyor ve infaz hukukuna ilişkin en önemli kavramları öğreterek bir sonraki aşamaya kendinizi hazırlamanızı sağlıyor.

Devamını Göster

Bölümler

1. Giriş, Adli Para Cezası ve Hapis Cezası

07:35

Bu bölümde ceza türlerini ve adli para cezasının infazı hakkında mutlaka bilmen gereken önemli ayrıntıları öğreneceksin. Hapis cezasının infazı hakkında önemli kavramlara geçmeden önce bir giriş niteliği taşıyan bu bölümü izlemende fayda var.

2. Mahsup

09:32

Hapis cezalarının infazı ve hesaplanma şekline ilişkin serinin diğer eğitimlerindeki uygulama ve pratik çalışmalarına geçmeden önce mahsup ve tekerrür kavramlarını iyice öğrenmeliyiz. Bu kavramların anlamının önemini ve neden bilmemiz gerektiğini devam eden eğitimlerde daha iyi anlayacaksın ancak özellikle müddetnamelerde mutlaka karşılaşacağın mahsup kavramını ve mahsubun şartlarını bu bölümü izleyerek iyi bir şekilde öğrenmelisin.

3. Tekerrür

11:13

Hapis cezalarının infazına ilişkin en önemli kavramlardan bir diğeri ise tekerrür. Tekerrüre esas sabıka kaydı ifadesini ceza hukukuyla ilgilenen her avukat duyar ancak tekerrür halinde hangi durumların ortaya çıktığını veya hangi hallerde tekerrürden bahsedebileceğimizi uygulamalı örnekler ile öğrenmekte oldukça fayda vardır.

Benzer İçerikler

Yeni
UYAP ile İlamlı İcra Takibi Başlatmak
HUBOX Orijinal
Yeni
Adli Tatilde Süreler
HUBOX Orijinal
Yargıtay Kararları Işığında Olası Kast - Bilinçli Taksir Farkı
Kazım Yiğit Akalın
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - II
Begüm Osma
Ceza Avukatı Olmak
HUBOX Orijinal
Cinsel Suçlara İlişkin Davaların Anatomisi: Seri - I
Begüm Osma
Bilirkişi Gözü ile Dava Dosyalarında Avukatların Yaptığı Başlıca Hatalar
Murat Topuz
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Bilgisayar Araması ve İletişimin Denetlenmesi
Eşref Çelik
Ceza Hukukunda Esas Hakkında Savunma
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Önleme Araması
Eşref Çelik
Tutuklu Müvekkil ile İletişim ve Cezaevi Süreci
Kazım Yiğit Akalın
Koruma Tedbirleri ve Hukuka Aykırı Deliller: Adli Arama
Eşref Çelik
Sulh Ceza Hakimliğinde Sorgu Aşaması
Kazım Yiğit Akalın
Kişilik Hakkının ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlalinde Erişim Engeli Süreci
HUBOX Orijinal
Karakol ve Savcılık Süreci
Eşref Çelik
İş Hukuku Uygulamasında Karşılaşılabilecek Kritik Noktalar: Seri - II
Pınar Durmaz
Kiracının Tahliyesi ve Kira Tespit Davaları: Soru-Cevap
Efe Murat Bulut
Uygulamalı Sözleşme Yazımı: Seri - I
Gökhan Kuruca
İş Sözleşmelerinin Hazırlanmasında Önemli Noktalar
Pınar Durmaz
Hukuk Davalarında Duruşma Aşamaları
Ensar Baturman
İnfaz Hukuku ve Hesaplama Yöntemleri: Seri - II
Eşref Çelik
İşe İade Davalarının Anatomisi: Seri - II
Pınar Durmaz
Savunma Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
İşe İade Davalarının Anatomisi: Seri - I
Pınar Durmaz
Uygulamada Cezaevi Süreci
Eşref Çelik
İş Hukuku Uygulamasında Karşılaşılabilecek Kritik Noktalar: Seri - I
Pınar Durmaz
Şirket Faaliyetlerindeki Hukuki Hatalar: Sözleşme Süreçleri - I
Mehmet Durmaz
TCK m.188/1 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
TCK m.188/3 Kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Eşref Çelik
Kira Hukukunda Kiracının Tahliyesi
Efe Murat Bulut
Şikayet Dilekçesinin Hazırlanması
Mustafa Tırtır
İşçiden Savunma İsteme Şekli ve Önemli Noktalar
Pınar Durmaz
Yargıtay Kararları Işığında Belgede Sahtecilik Suçları
Güçlü Akyürek
CMK Seri - I: Soruşturma Evresi
Mustafa Tırtır
TCK'nın Yer Bakımından Uygulanması
Güçlü Akyürek
Uygulamalı KVKK Uyum Süreci
A. Cenk Konukpay
Marka Hakkına Tecavüz Davalarının Anatomisi
Mert Şahinci
Marka Baskını
Mert Şahinci
TCK’daki Benzer Suç Tiplerinin Ayrımı
Güçlü Akyürek
Şikayet, Uzlaştırma ve Mağdur Vekilliği
Güçlü Akyürek
Soruşturma ve Kovuşturma İşlemlerinde Avukatın Rolü
Güçlü Akyürek
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
Sinan Altunç
İşçilik Alacağı Davalarının Anatomisi
Pınar Durmaz